• Αρχική
 • Τιμές διυλιστηρίου (ex-factory)

.

Με κάθε επιφύλαξη, την Τρίτη 18/5/2021, περιμένουμε ΜΕΙΩΣΗ τιμών διυλιστηρίου στις βενζίνες, ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ στο πετρέλαιο κίνησης και ΜΕΙΩΣΗ στα υγραέρια

Πρόβλεψη τιμών χονδρικής 15/5/2021

βενζίνη UL 95 RON1.185,209€/m3-1,373
βενζίνη UL 100 RON1.249,727€/m3-1,332
πετρέλαιο κίνησης BΙO937,783€/m31,037
πετρέλαιο θέρμανσης831,701€/m30,773
υγραέριο Autogas873,821€/μ.τ.-1,332
υγραέριο Autogas (ΔΕΠ)0,4955€/lt

* συμπεριλαμβάνονται φόροι & τέλη, προ ΦΠΑ

 

Για την διάθεση ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ, επικοινωνείτε πρωινές ώρες (εργάσιμες ημέρες) στο τηλέφωνο της Ομοσπονδίας 2810-220885

 

Επικοινωνήστε με
τη γραμματεία της ΠΟΠΕΚ
τηλ.: 2810.220885
email: popek@popek.gr

Μέση λιανική τιμή

■ Μέση ημερήσια τιμή πανελλαδικά (PDF)

■ Μέση ημερήσια τιμή ανά νομό (PDF)

* Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται βάση όγκων πωλήσεων έτους 2020, ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό.

* Ο Φ.Π.Α. από 01/06/2016 είναι 24%

* Για το πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ (αποκλειστικά μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 30 Απριλίου), βλ. Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94. 

* Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια είναι 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94).

* Από 1/1/2021 επιβάλεται πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης, 3 λεπτά ανά λίτρο (30€/ χιλιόλιτρο).

* Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Παρασκευή, 14 ΜαΪου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.240,727
  UNLEADED 95 BIO 1.186,582 1.186,165
  UNLEADED 100 BIO 1.251,060 1.251,446
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 936,746 935,831
  HEATING GASOIL 830,928 829,911
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 875,154 877,279
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 492,238 488,710
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,538 549,010
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,038 663,391
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,418
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 445,690 444,653
  Fuel Oil No 380 1%S 437,687
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 491,550
  KERO SPECIAL 496,520
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,210 346,630
  ΒΕΑ 30/45 362,370
  ΒΕΑ 35/40 361,940
  ΒΕΘ 50/70 349,520

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 13 Μαΐου  2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.242,954
  UNLEADED 95 BIO 1.188,849 1.188,402
  UNLEADED 100 BIO 1.253,378 1.253,744
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 937,539 936,603
  HEATING GASOIL 831,814 830,766
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 878,439 880,544
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 495,767 492,208
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,067 552,508
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,665 664,998
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,416
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 449,311 448,263
  Fuel Oil No 380 1%S 441,561
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 493,290
  KERO SPECIAL 498,270
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,180 348,600
  ΒΕΑ 30/45 364,350
  ΒΕΑ 35/40 363,930
  ΒΕΘ 50/70 351,500

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.242,293
  UNLEADED 95 BIO 1.188,148 1.187,731
  UNLEADED 100 BIO 1.252,737 1.253,134
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 935,169 934,254
  HEATING GASOIL 829,373 828,356
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 880,859 882,995
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 498,524 494,985
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,824 555,285
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,747 665,131
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,843
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 450,155 449,128
  Fuel Oil No 380 1%S 442,772
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 490,600
  KERO SPECIAL 495,570
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,170 348,610
  ΒΕΑ 30/45 364,370
  ΒΕΑ 35/40 363,930
  ΒΕΘ 50/70 351,490

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.246,484
  UNLEADED 95 BIO 1.192,358 1.191,900
  UNLEADED 100 BIO 1.257,202 1.257,568
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 937,173 936,238
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 886,361 888,476
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 504,158 500,588
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 564,458 560,888
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,313 669,758
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 543,742
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 454,142 453,093
  Fuel Oil No 380 1%S 446,981
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 493,090
  KERO SPECIAL 498,080
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,940 352,360
  ΒΕΑ 30/45 368,170
  ΒΕΑ 35/40 367,750
  ΒΕΘ 50/70 355,270

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 ΜαΪου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.249,128
  UNLEADED 95 BIO 1.194,992 1.194,535
  UNLEADED 100 BIO 1.260,060 1.260,416
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 938,149 937,203
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 891,456 893,581
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,191 505,612
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,491 565,912
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,855 675,362
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,654
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 456,541 455,484
  Fuel Oil No 380 1%S 449,565
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 494,280
  KERO SPECIAL 499,290
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,840 355,260
  ΒΕΑ 30/45 371,130
  ΒΕΑ 35/40 370,700
  ΒΕΘ 50/70 358,180

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.246,432
  UNLEADED 95 BIO 1.192,267 1.191,840
  UNLEADED 100 BIO 1.257,304 1.257,701
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 935,068 934,142
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 896,785 898,920
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 514,450 510,891
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,750 571,191
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,571 681,107
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,799
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 453,917 452,880
  Fuel Oil No 380 1%S 447,114
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 490,650
  KERO SPECIAL 495,660
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,990 354,430
  ΒΕΑ 30/45 370,300
  ΒΕΑ 35/40 369,860
  ΒΕΘ 50/70 357,330

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Πέμπτη, 6 ΜαΪου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.244,256
  UNLEADED 95 BIO 1.190,110 1.189,673
  UNLEADED 100 BIO 1.255,097 1.255,484
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 933,634 932,698
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 904,148 906,274
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,281 518,701
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,581 579,001
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,741 685,257
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,535
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 452,046 450,989
  Fuel Oil No 380 1%S 445,304
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 489,140
  KERO SPECIAL 494,150
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,150 354,580
  ΒΕΑ 30/45 370,440
  ΒΕΑ 35/40 370,020
  ΒΕΘ 50/70 357,490

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τετάρτη, 5 Μαίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.237,727
  UNLEADED 95 BIO 1.183,591 1.183,144
  UNLEADED 100 BIO 1.248,344 1.248,721
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 929,169 928,233
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 908,287 910,403
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 527,060 523,491
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,360 583,791
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,405 684,861
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 568,597
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 447,765 446,717
  Fuel Oil No 380 1%S 441,134
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 484,250
  KERO SPECIAL 489,240
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,370 351,800
  ΒΕΑ 30/45 367,620
  ΒΕΑ 35/40 367,190
  ΒΕΘ 50/70 354,700

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τρίτη, 4 ΜαΪου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.230,496
  UNLEADED 95 BIO 1.176,391 1.175,924
  UNLEADED 100 BIO 1.240,992 1.241,327
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 924,196 923,240
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 913,179 915,264
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,848 529,257
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,148 589,557
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,971 683,365
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,194
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 443,524 442,446
  Fuel Oil No 380 1%S 437,035
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 478,620
  KERO SPECIAL 483,610
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,430 348,830
  ΒΕΑ 30/45 364,630
  ΒΕΑ 35/40 364,230
  ΒΕΘ 50/70 351,750

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3 Μαΐου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.230,069
  UNLEADED 95 BIO 1.175,964 1.175,487
  UNLEADED 100 BIO 1.240,503 1.240,849
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 923,830 922,874
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 912,742 914,827
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,421 528,830
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,721 589,130
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,483 682,857
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,777
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 443,147 442,079
  Fuel Oil No 380 1%S 436,670
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 478,180
  KERO SPECIAL 483,170
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,110 348,510
  ΒΕΑ 30/45 364,300
  ΒΕΑ 35/40 363,900
  ΒΕΘ 50/70 351,430

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.226,875
  UNLEADED 95 BIO 1.172,771 1.172,303
  UNLEADED 100 BIO 1.237,269 1.237,625
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 921,776 920,840
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 915,071 917,176
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 535,603 532,024
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,903 592,324
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 656,893 679,287
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,648
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 441,938 440,879
  Fuel Oil No 380 1%S 435,530
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 475,650
  KERO SPECIAL 480,630
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,990 347,400
  ΒΕΑ 30/45 363,190
  ΒΕΑ 35/40 362,780
  ΒΕΘ 50/70 350,320

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Μεγ. Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.223,763
  UNLEADED 95 BIO 1.169,669 1.169,192
  UNLEADED 100 BIO 1.234,198 1.234,534
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 918,836 917,880
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 681,383 680,315
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 913,851 915,935
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,638 531,037
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,938 591,337
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 653,852 676,256
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,201
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 440,483 439,405
  Fuel Oil No 380 1%S 434,147
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 471,800
  KERO SPECIAL 476,790
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,110 345,510
  ΒΕΑ 30/45 361,320
  ΒΕΑ 35/40 360,920
  ΒΕΘ 50/70 348,430

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Μεγ. Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.220,926
  UNLEADED 95 BIO 1.166,811 1.166,344
  UNLEADED 100 BIO 1.231,340 1.231,686
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 915,816 914,861
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,094 678,047
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 911,806 913,891
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,705 529,125
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,005 589,425
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,944 673,368
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,523
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 438,978 437,900
  Fuel Oil No 380 1%S 432,764
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 466,620
  KERO SPECIAL 471,620
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,670 344,070
  ΒΕΑ 30/45 359,890
  ΒΕΑ 35/40 359,490
  ΒΕΘ 50/70 347,000

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Μεγ. Τρίτη, 27 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.222,076
  UNLEADED 95 BIO 1.167,950 1.167,492
  UNLEADED 100 BIO 1.232,580 1.232,937
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 915,674 914,728
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,623 678,576
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 911,135 913,251
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,379 528,800
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,679 589,100
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,953 670,429
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,859
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 440,493 439,425
  Fuel Oil No 380 1%S 434,371
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 465,160
  KERO SPECIAL 470,170
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,710 345,120
  ΒΕΑ 30/45 360,960
  ΒΕΑ 35/40 360,550
  ΒΕΘ 50/70 348,040

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.223,224
  UNLEADED 95 BIO 1.169,069 1.168,632
  UNLEADED 100 BIO 1.233,760 1.234,147
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 915,358 914,432
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,938 678,901
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 910,189 912,325
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,922 528,363
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,222 588,663
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,581 666,096
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,377
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 441,917 440,879
  Fuel Oil No 380 1%S 435,907
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 464,430
  KERO SPECIAL 469,440
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,770 346,200
  ΒΕΑ 30/45 362,060
  ΒΕΑ 35/40 361,630
  ΒΕΘ 50/70 349,110

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.225,727
  UNLEADED 95 BIO 1.171,571 1.171,133
  UNLEADED 100 BIO 1.236,334 1.236,720
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 916,386 915,449
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 680,834 679,807
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 911,847 913,982
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,048 530,488
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,348 590,788
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,964 664,490
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,438
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 444,530 443,483
  Fuel Oil No 380 1%S 438,662
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 465,510
  KERO SPECIAL 470,530
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 347,410 347,840
  ΒΕΑ 30/45 363,710
  ΒΕΑ 35/40 363,280
  ΒΕΘ 50/70 350,750

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.228,929
  UNLEADED 95 BIO 1.174,764 1.174,327
  UNLEADED 100 BIO 1.239,639 1.240,025
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 918,318 917,392
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 682,868 681,841
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 915,925 918,060
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 538,420 534,861
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,720 595,161
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,895 666,453
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,432
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 447,907 446,860
  Fuel Oil No 380 1%S 442,141
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 468,500
  KERO SPECIAL 473,520
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,360 349,790
  ΒΕΑ 30/45 365,680
  ΒΕΑ 35/40 365,240
  ΒΕΘ 50/70 352,700

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.231,207
  UNLEADED 95 BIO 1.177,032 1.176,615
  UNLEADED 100 BIO 1.241,977 1.242,384
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 920,016 919,101
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 684,485 683,468
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 921,997 924,152
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 544,798 541,238
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,098 601,538
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,953 670,551
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,378
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 450,572 449,545
  Fuel Oil No 380 1%S 444,887
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 470,530
  KERO SPECIAL 475,550
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,350 350,800
  ΒΕΑ 30/45 366,700
  ΒΕΑ 35/40 366,250
  ΒΕΘ 50/70 353,700

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.233,994
  UNLEADED 95 BIO 1.179,819 1.179,392
  UNLEADED 100 BIO 1.244,907 1.245,304
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 922,203 921,277
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 686,539 685,512
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 928,790 930,946
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,601 548,031
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,901 608,331
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 654,625 677,253
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,212
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 452,880 451,843
  Fuel Oil No 380 1%S 447,185
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 472,390
  KERO SPECIAL 477,420
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,940 351,380
  ΒΕΑ 30/45 367,310
  ΒΕΑ 35/40 366,870
  ΒΕΘ 50/70 354,290

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.232,764
  UNLEADED 95 BIO 1.178,588 1.178,151
  UNLEADED 100 BIO 1.243,839 1.244,225
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 919,874 918,929
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 684,038 682,989
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 931,170 933,305
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,584 549,984
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,884 610,284
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,771 682,440
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,402
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 450,541 449,484
  Fuel Oil No 380 1%S 444,897
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 468,360
  KERO SPECIAL 473,400
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,610 347,040
  ΒΕΑ 30/45 363,010
  ΒΕΑ 35/40 362,590
  ΒΕΘ 50/70 349,980

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.230,333
  UNLEADED 95 BIO 1.176,148 1.175,710
  UNLEADED 100 BIO 1.241,459 1.241,856
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 916,975 916,039
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 680,884 679,847
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 931,678 933,834
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,492 549,903
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,792 610,203
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,469 687,199
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,121
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 446,737 445,690
  Fuel Oil No 380 1%S 441,083
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 463,770
  KERO SPECIAL 468,820
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,670 341,100
  ΒΕΑ 30/45 357,100
  ΒΕΑ 35/40 356,670
  ΒΕΘ 50/70 344,040

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.227,292
  UNLEADED 95 BIO 1.173,117 1.172,659
  UNLEADED 100 BIO 1.238,499 1.238,876
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 913,060 912,104
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 677,793 676,735
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 931,394 933,530
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 552,364 548,753
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,664 609,053
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,043 692,783
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,324
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 442,130 441,062
  Fuel Oil No 380 1%S 436,384
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 459,480
  KERO SPECIAL 464,540
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 333,780 334,200
  ΒΕΑ 30/45 350,230
  ΒΕΑ 35/40 349,810
  ΒΕΘ 50/70 337,150

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.223,987
  UNLEADED 95 BIO 1.169,832 1.169,353
  UNLEADED 100 BIO 1.235,286 1.235,631
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 909,104 908,138
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,386 673,318
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 932,340 934,475
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 552,527 548,886
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,827 609,186
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,582 699,343
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 596,890
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 437,880 436,791
  Fuel Oil No 380 1%S 432,103
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 455,500
  KERO SPECIAL 460,580
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,560 327,970
  ΒΕΑ 30/45 344,030
  ΒΕΑ 35/40 343,620
  ΒΕΘ 50/70 330,940

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.221,282
  UNLEADED 95 BIO 1.167,106 1.166,638
  UNLEADED 100 BIO 1.232,540 1.232,896
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 906,714 905,748
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 672,657 671,599
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 934,791 936,916
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,448 550,808
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,748 611,108
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,684 705,465
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,764
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 435,723 434,646
  Fuel Oil No 380 1%S 429,947
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 453,340
  KERO SPECIAL 458,420
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,520 324,940
  ΒΕΑ 30/45 341,000
  ΒΕΑ 35/40 340,590
  ΒΕΘ 50/70 327,900

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.222,970
  UNLEADED 95 BIO 1.168,795 1.168,326
  UNLEADED 100 BIO 1.234,360 1.234,727
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 906,511 905,545
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 672,921 671,844
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 942,337 944,482
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 561,944 558,303
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,244 618,603
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,617 713,448
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,148
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 436,883 435,804
  Fuel Oil No 380 1%S 431,188
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 453,330
  KERO SPECIAL 458,410
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,150 325,570
  ΒΕΑ 30/45 341,670
  ΒΕΑ 35/40 341,250
  ΒΕΘ 50/70 328,540

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.225,411
  UNLEADED 95 BIO 1.171,204 1.170,757
  UNLEADED 100 BIO 1.236,974 1.237,371
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 906,805 905,859
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 672,647 671,599
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 948,093 950,259
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,690 564,069
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,990 624,369
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,352 719,276
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,904
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 438,500 437,442
  Fuel Oil No 380 1%S 432,998
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 452,490
  KERO SPECIAL 457,590
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,810 328,250
  ΒΕΑ 30/45 344,400
  ΒΕΑ 35/40 343,950
  ΒΕΘ 50/70 331,210

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.175,445
  UNLEADED 100 BIO 1.241,469
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 908,769
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,386
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 956,249
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 575,663
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,963
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,801
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,511
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 442,039
  Fuel Oil No 380 1%S 436,680
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 453,270
  KERO SPECIAL 458,390
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 332,730
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 348,920
  ΒΕΘ 50/70 336,140

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.233,913
  UNLEADED 95 BIO 1.179,727 1.179,239
  UNLEADED 100 BIO 1.245,985 1.246,331
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 912,074 911,087
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 677,670 676,583
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 964,355 966,501
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,931 580,250
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,231 640,550
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,808 735,822
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,095
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 446,006 444,907
  Fuel Oil No 380 1%S 440,666
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 455,780
  KERO SPECIAL 460,910
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,810 338,220
  ΒΕΑ 30/45 354,460
  ΒΕΑ 35/40 354,050
  ΒΕΘ 50/70 341,230

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.234,086
  UNLEADED 95 BIO 1.179,880 1.179,402
  UNLEADED 100 BIO 1.246,178 1.246,534
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 912,410 911,423
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 678,129 677,050
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 965,728 967,883
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 585,386 581,704
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,686 642,004
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,651 736,686
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,702
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 446,870 445,771
  Fuel Oil No 380 1%S 441,561
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 454,720
  KERO SPECIAL 459,850
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,980 340,410
  ΒΕΑ 30/45 356,660
  ΒΕΑ 35/40 356,240
  ΒΕΘ 50/70 343,410

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.233,720
  UNLEADED 95 BIO 1.179,513 1.179,046
  UNLEADED 100 BIO 1.245,761 1.246,127
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 914,626 913,650
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 680,376 679,298
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 967,863 970,019
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 587,694 584,012
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,994 644,312
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,547 737,582
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,356
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 448,405 447,317
  Fuel Oil No 380 1%S 442,985
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 456,240
  KERO SPECIAL 461,370
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 342,130 342,550
  ΒΕΑ 30/45 358,790
  ΒΕΑ 35/40 358,370
  ΒΕΘ 50/70 345,550

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.225,767
  UNLEADED 95 BIO 1.171,560 1.171,093
  UNLEADED 100 BIO 1.237,605 1.237,971
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 908,992 908,016
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,722 673,654
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 960,968 963,124
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,195 577,534
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,495 637,834
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,824 727,819
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,671
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 442,426 441,328
  Fuel Oil No 380 1%S 437,076
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 448,700
  KERO SPECIAL 453,820
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,370 337,790
  ΒΕΑ 30/45 354,000
  ΒΕΑ 35/40 353,580
  ΒΕΘ 50/70 340,780

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.224,271
  UNLEADED 95 BIO 1.170,066 1.169,598
  UNLEADED 100 BIO 1.235,988 1.236,354
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 908,382 907,416
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,019 672,952
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 959,513 961,680
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 580,077 576,426
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,377 636,726
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 701,081 724,045
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,203
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 441,948 440,869
  Fuel Oil No 380 1%S 436,628
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 447,900
  KERO SPECIAL 453,010
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,460 337,890
  ΒΕΑ 30/45 354,070
  ΒΕΑ 35/40 353,640
  ΒΕΘ 50/70 340,860

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.219,014
  UNLEADED 95 BIO 1.164,818 1.164,361
  UNLEADED 100 BIO 1.230,536 1.230,913
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 905,859 904,904
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 671,487 670,430
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 956,056 958,212
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,619 572,978
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,919 633,278
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,583 720,506
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,755
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 438,948 437,870
  Fuel Oil No 380 1%S 433,629
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 446,000
  KERO SPECIAL 451,100
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 335,200 335,630
  ΒΕΑ 30/45 351,780
  ΒΕΑ 35/40 351,350
  ΒΕΘ 50/70 338,600

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.216,044
  UNLEADED 95 BIO 1.161,848 1.161,390
  UNLEADED 100 BIO 1.227,354 1.227,729
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 904,669 903,724
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 670,714 669,667
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 954,754 956,910
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 575,175 571,544
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,475 631,844
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,288 720,140
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,017
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 438,164 437,097
  Fuel Oil No 380 1%S 432,856
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 446,390
  KERO SPECIAL 451,470
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 334,240 334,670
  ΒΕΑ 30/45 350,770
  ΒΕΑ 35/40 350,340
  ΒΕΘ 50/70 337,630

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 25 Μάρτιος 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.215,984
  UNLEADED 95 BIO 1.161,818 1.161,350
  UNLEADED 100 BIO 1.227,211 1.227,577
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 907,996 907,029
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,122 673,054
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 957,795 959,930
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 578,186 574,555
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,486 634,855
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,573 723,364
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,965
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 440,706 439,618
  Fuel Oil No 380 1%S 435,256
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 451,960
  KERO SPECIAL 457,030
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,210 337,630
  ΒΕΑ 30/45 353,700
  ΒΕΑ 35/40 353,290
  ΒΕΘ 50/70 340,600

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.215,221
  UNLEADED 95 BIO 1.161,056 1.160,597
  UNLEADED 100 BIO 1.226,337 1.226,702
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 908,585 907,629
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,681 673,613
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 958,222 960,357
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 578,450 574,819
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,750 635,119
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 702,140 724,889
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,895
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 440,676 439,608
  Fuel Oil No 380 1%S 435,164
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 453,870
  KERO SPECIAL 458,930
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,860 338,280
  ΒΕΑ 30/45 354,320
  ΒΕΑ 35/40 353,900
  ΒΕΘ 50/70 341,230

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.221,902
  UNLEADED 95 BIO 1.167,726 1.167,269
  UNLEADED 100 BIO 1.233,059 1.233,424
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 914,636 913,681
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 680,783 679,725
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 965,219 967,355
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 585,752 582,121
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,052 642,421
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,041 729,792
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,797
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 446,707 445,629
  Fuel Oil No 380 1%S 441,073
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 461,600
  KERO SPECIAL 466,670
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,440 344,860
  ΒΕΑ 30/45 360,890
  ΒΕΑ 35/40 360,470
  ΒΕΘ 50/70 347,810

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.227,811
  UNLEADED 95 BIO 1.173,645 1.173,188
  UNLEADED 100 BIO 1.239,059 1.239,415
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 919,090 918,125
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 684,983 683,925
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 971,748 973,884
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 592,607 588,986
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,907 649,286
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 711,283 734,022
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,313
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 451,009 449,931
  Fuel Oil No 380 1%S 445,314
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 466,830
  KERO SPECIAL 471,890
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,290 349,710
  ΒΕΑ 30/45 365,750
  ΒΕΑ 35/40 365,320
  ΒΕΘ 50/70 352,670

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.235,367
  UNLEADED 95 BIO 1.181,212 1.180,734
  UNLEADED 100 BIO 1.246,687 1.247,032
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 924,786 923,820
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 690,648 689,580
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 980,667 982,783
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 601,953 598,312
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,253 658,612
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,211 739,910
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 648,513
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 456,948 455,860
  Fuel Oil No 380 1%S 451,192
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 473,660
  KERO SPECIAL 478,720
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,200 354,610
  ΒΕΑ 30/45 370,630
  ΒΕΑ 35/40 370,220
  ΒΕΘ 50/70 357,570

  *ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.241,917
  UNLEADED 95 BIO 1.187,752 1.187,294
  UNLEADED 100 BIO 1.253,277 1.253,653
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 931,234 930,288
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 697,146 696,099
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 990,207 992,353
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,041 608,441
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,341 668,741
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,855 745,585
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,720
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 462,715 461,646
  Fuel Oil No 380 1%S 456,765
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 481,330
  KERO SPECIAL 486,390
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,080 359,510
  ΒΕΑ 30/45 375,520
  ΒΕΑ 35/40 375,090
  ΒΕΘ 50/70 362,450

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.244,174
  UNLEADED 95 BIO 1.190,009 1.189,552
  UNLEADED 100 BIO 1.255,484 1.255,860
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 933,421 932,474
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 699,496 698,448
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 995,108 997,245
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,462 613,851
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,762 674,151
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 724,178 746,878
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,158
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 464,484 463,406
  Fuel Oil No 380 1%S 458,433
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 484,200
  KERO SPECIAL 489,250
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,420 360,840
  ΒΕΑ 30/45 376,840
  ΒΕΑ 35/40 376,410
  ΒΕΘ 50/70 363,790

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.242,384
  UNLEADED 95 BIO 1.188,199 1.187,762
  UNLEADED 100 BIO 1.253,694 1.254,090
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 932,668 931,733
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,916 697,879
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 997,672 999,827
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 620,228 616,638
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,528 676,938
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,225 747,965
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 669,361
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 463,508 462,450
  Fuel Oil No 380 1%S 457,437
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 483,260
  KERO SPECIAL 488,310
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,770 360,200
  ΒΕΑ 30/45 376,210
  ΒΕΑ 35/40 375,770
  ΒΕΘ 50/70 363,140

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.238,886
  UNLEADED 95 BIO 1.184,711 1.184,263
  UNLEADED 100 BIO 1.250,195 1.250,582
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 931,956 931,010
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,519 697,472
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.004,110 1.006,255
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 627,560 623,951
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 687,860 684,251
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,428 748,159
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,463
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 462,278 461,209
  Fuel Oil No 380 1%S 456,124
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 482,810
  KERO SPECIAL 487,870
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,020 359,460
  ΒΕΑ 30/45 375,470
  ΒΕΑ 35/40 375,040
  ΒΕΘ 50/70 362,400

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.235,225
  UNLEADED 95 BIO 1.181,039 1.180,582
  UNLEADED 100 BIO 1.246,564 1.246,941
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 931,600 930,644
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,286 697,237
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.013,221 1.015,367
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 637,303 633,683
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,603 693,983
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,157 752,918
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 689,457
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 466,060 464,993
  Fuel Oil No 380 1%S 460,315
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 482,540
  KERO SPECIAL 487,610
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,650 360,070
  ΒΕΑ 30/45 376,110
  ΒΕΑ 35/40 375,690
  ΒΕΘ 50/70 363,020

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.231,563
  UNLEADED 95 BIO 1.177,368 1.176,931
  UNLEADED 100 BIO 1.242,883 1.243,280
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 932,068 931,143
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,723 697,675
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.025,884 1.028,059
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 650,707 647,108
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 711,007 707,408
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,653 760,454
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,336
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 470,434 469,386
  Fuel Oil No 380 1%S 465,074
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 483,040
  KERO SPECIAL 488,110
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,120 360,560
  ΒΕΑ 30/45 376,610
  ΒΕΑ 35/40 376,170
  ΒΕΘ 50/70 363,500

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.228,025
  UNLEADED 95 BIO 1.173,848 1.173,401
  UNLEADED 100 BIO 1.239,140 1.239,526
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 931,529 930,583
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 697,859 696,810
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.035,585 1.037,741
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 661,294 657,695
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,594 717,995
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,141 763,861
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,713
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 473,098 472,041
  Fuel Oil No 380 1%S 468,105
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 482,670
  KERO SPECIAL 487,730
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,170 359,600
  ΒΕΑ 30/45 375,600
  ΒΕΑ 35/40 375,170
  ΒΕΘ 50/70 362,530

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.222,177
  UNLEADED 95 BIO 1.167,981 1.167,564
  UNLEADED 100 BIO 1.233,008 1.233,414
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 926,789 925,874
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 692,325 691,298
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.033,927 1.036,104
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,546 655,986
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,846 716,286
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,134 762,814
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,771
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 470,759 469,732
  Fuel Oil No 380 1%S 466,173
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 476,640
  KERO SPECIAL 481,680
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,800 354,250
  ΒΕΑ 30/45 370,200
  ΒΕΑ 35/40 369,750
  ΒΕΘ 50/70 357,160

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

  Σαμαράς & συνεργάτες
  Καρανάσιος, Βαρσάμη & συνεργάτες

  Brent Crude Oil

  Euro / U.S. Dollar

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΕΔΡΑ:
  Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
  Ηράκλειο Κρήτης, 71306
  ΤΗΛ: 2810 220885
  FAX: 2810 220881
  EMAIL: popek@popek.gr
  Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar