Skip to main content
Διορισμός Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από Πρατήρια ΠαροχήςΚαυσίμων και Ενέργειας
9 Απρ. 2024

Διορισμός Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από Πρατήρια ΠαροχήςΚαυσίμων και Ενέργειας

Οι εκμεταλλευτές των Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας που διαθέτουν άδεια να εφοδιάζουν με καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης) βυτιοφόρα ή άλλα οχήματα (π.χ. μεταφοράς κυλίνδρων CNG) με σκοπό τη αποστολή ή τη μεταφορά τους, σε ποσότητες μεγαλύτερες ή ίσες απ’ αυτές που ορίζει η οδηγία ADR, οφείλουν να διορίζουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)
Νέα εγκύκλιος για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών πρατηρίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), βιομεθανίου και μείγματος φυσικού αερίου – βιομεθανίου
15 Ιαν. 2024

Νέα εγκύκλιος για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών πρατηρίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), βιομεθανίου και μείγματος φυσικού αερίου – βιομεθανίου

Με νέα εγκύκλιο (ΑΔΑ 699Ι465ΧΘΞ-20Υ / 15.1.2024) το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμπληρώνει τους όρους ίδρυσης και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές πρατηρίων CNG (αποκλειστικών η μεικτών), ώστε να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα διάθεσης βιομεθανίου και μείγματος φυσικού αερίου- βιομεθανίου
Υποχρεωτική ογκομέτρηση κάθε τρία χρόνια για την παράταση μέχρι το 2029 στα μικρά βυτιοφόρα πετρελαίου που ήδη κυκλοφορούν
15 Μάι. 2023

Υποχρεωτική ογκομέτρηση κάθε τρία χρόνια για την παράταση μέχρι το 2029 στα μικρά βυτιοφόρα πετρελαίου που ήδη κυκλοφορούν

Χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης μέχρι το 1929 στα βυτιοφόρα κάτω των 1.000 λίτρων, με υποχρέωση ογκομέτρησης ανά τριετία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2887/τεύχος Β/02.05.2023
Αποδεκτά τα αιτήματα της ΠΟΠΕΚ για παράταση ημερομηνίας προσαρμογής πρατηρίων κάτω από οικοδομές (μέχρι 31.12.2023) και μετεγκατάστασης πρατηρίων λόγω αλλαγής χρήσεων γης (μέχρι 31.12.2024)
7 Απρ. 2023

Αποδεκτά τα αιτήματα της ΠΟΠΕΚ για παράταση ημερομηνίας προσαρμογής πρατηρίων κάτω από οικοδομές (μέχρι 31.12.2023) και μετεγκατάστασης πρατηρίων λόγω αλλαγής χρήσεων γης (μέχρι 31.12.2024)

Αγαπητοί φίλοι πρατηριούχοι σε συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας η οποία περιελάμβανε επιστολές και υπομνήματα καθώς και επισκέψεις στο Υπουργείο για την παράταση της ημερομηνίας  προσαρμογής των πρατηρίων κάτω από οικοδομές η οποία είχε λήξει από την 30η Ιουνίου 2021, έγινε δεκτή η άποψη της ΠΟΠΕΚ από το υπουργείο ότι σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα σε νησιωτικές […]
ΦΕΚ για τις εγκαταστάσεις πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων και κυκλοφοριακή σύνδεση με εθνικές, επαρχιακές κ.λπ. οδούς
24 Φεβ. 2023

ΦΕΚ για τις εγκαταστάσεις πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων και κυκλοφοριακή σύνδεση με εθνικές, επαρχιακές κ.λπ. οδούς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 943 Β-2023 η απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, σχετικά με τον Καθορισμό των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς
Όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία εγκαταστάσεων πλύσης και λίπανσης οχημάτων και την κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο – Στα τρία χρόνια η προθεσμία προσαρμογής
15 Φεβ. 2023

Όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία εγκαταστάσεων πλύσης και λίπανσης οχημάτων και την κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο – Στα τρία χρόνια η προθεσμία προσαρμογής

Οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, καθώς και η κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο, καθορίζονται για πρώτη φορά με Υπουργική Απόφαση που προωθεί για τελική υπογραφή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Η απόφαση -οι λεπτομέρειες της οποίας δεν […]
Διαδικασία δέσμευσης και καταστροφής δεξαμενών, οδεύσεων και εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε παραβάσεις
2 Δεκ. 2022

Διαδικασία δέσμευσης και καταστροφής δεξαμενών, οδεύσεων και εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε παραβάσεις

Πριν την καταστροφή δεξαμενών και των αντλιών/μετρητών και την αποξήλωση των συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος για επαρκή εξαερισμό τους από κατάλληλα πιστοποιημένη προς τούτο, εταιρεία, η οποία εκδίδει Πιστοποιητικό Απαλλαγής από Επικίνδυνα αέρια «Gas Free Certificate»
Διευκρινήσεις σχετικά με τους διανομείς φυσικού αερίου LNG και CNG (εγκύκλιος υπ. Μεταφορών)
11 Οκτ. 2022

Διευκρινήσεις σχετικά με τους διανομείς φυσικού αερίου LNG και CNG (εγκύκλιος υπ. Μεταφορών)

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των διανομέων LNG και CNG: Οι διανομείς LNG και CNG υπόκεινται σε απαιτήσεις συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Μετρολογίας (OIML) και διατίθενται στην αγορά κατόπιν έκδοσης απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι αναφορές στην Οδηγία 2014/32/EΕ και στην υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/22-4-2016 (Β΄ 1231) κοινή υπουργική […]
Η απόφαση με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού LNG σε οχήματα
1 Ιούλ. 2022

Η απόφαση με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού LNG σε οχήματα

δημοσιεύθηκε την 1η Ιουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»
Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι προδιαγραφές για σημεία ανεφοδιασμού οχημάτων LNG σε «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» στην Ελλάδα
31 Μάι. 2022

Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι προδιαγραφές για σημεία ανεφοδιασμού οχημάτων LNG σε «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» στην Ελλάδα

Θεσπίζονται και στην Ελλάδα οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως για την τροφοδοσία οχημάτων
Διορισμός Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από Πρατήρια ΠαροχήςΚαυσίμων και Ενέργειας
9 Απρ. 2024

Διορισμός Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από Πρατήρια ΠαροχήςΚαυσίμων και Ενέργειας

Οι εκμεταλλευτές των Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας που διαθέτουν άδεια να εφοδιάζουν με καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης) βυτιοφόρα ή άλλα οχήματα (π.χ. μεταφοράς κυλίνδρων CNG) με σκοπό τη αποστολή ή τη μεταφορά τους, σε ποσότητες μεγαλύτερες ή ίσες απ’ αυτές που ορίζει η οδηγία ADR, οφείλουν να διορίζουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)
Νέα εγκύκλιος για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών πρατηρίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), βιομεθανίου και μείγματος φυσικού αερίου – βιομεθανίου
15 Ιαν. 2024

Νέα εγκύκλιος για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών πρατηρίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), βιομεθανίου και μείγματος φυσικού αερίου – βιομεθανίου

Με νέα εγκύκλιο (ΑΔΑ 699Ι465ΧΘΞ-20Υ / 15.1.2024) το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμπληρώνει τους όρους ίδρυσης και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές πρατηρίων CNG (αποκλειστικών η μεικτών), ώστε να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα διάθεσης βιομεθανίου και μείγματος φυσικού αερίου- βιομεθανίου
Υποχρεωτική ογκομέτρηση κάθε τρία χρόνια για την παράταση μέχρι το 2029 στα μικρά βυτιοφόρα πετρελαίου που ήδη κυκλοφορούν
15 Μάι. 2023

Υποχρεωτική ογκομέτρηση κάθε τρία χρόνια για την παράταση μέχρι το 2029 στα μικρά βυτιοφόρα πετρελαίου που ήδη κυκλοφορούν

Χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης μέχρι το 1929 στα βυτιοφόρα κάτω των 1.000 λίτρων, με υποχρέωση ογκομέτρησης ανά τριετία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2887/τεύχος Β/02.05.2023
Αποδεκτά τα αιτήματα της ΠΟΠΕΚ για παράταση ημερομηνίας προσαρμογής πρατηρίων κάτω από οικοδομές (μέχρι 31.12.2023) και μετεγκατάστασης πρατηρίων λόγω αλλαγής χρήσεων γης (μέχρι 31.12.2024)
7 Απρ. 2023

Αποδεκτά τα αιτήματα της ΠΟΠΕΚ για παράταση ημερομηνίας προσαρμογής πρατηρίων κάτω από οικοδομές (μέχρι 31.12.2023) και μετεγκατάστασης πρατηρίων λόγω αλλαγής χρήσεων γης (μέχρι 31.12.2024)

Αγαπητοί φίλοι πρατηριούχοι σε συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας η οποία περιελάμβανε επιστολές και υπομνήματα καθώς και επισκέψεις στο Υπουργείο για την παράταση της ημερομηνίας  προσαρμογής των πρατηρίων κάτω από οικοδομές η οποία είχε λήξει από την 30η Ιουνίου 2021, έγινε δεκτή η άποψη της ΠΟΠΕΚ από το υπουργείο ότι σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα σε νησιωτικές […]
ΦΕΚ για τις εγκαταστάσεις πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων και κυκλοφοριακή σύνδεση με εθνικές, επαρχιακές κ.λπ. οδούς
24 Φεβ. 2023

ΦΕΚ για τις εγκαταστάσεις πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων και κυκλοφοριακή σύνδεση με εθνικές, επαρχιακές κ.λπ. οδούς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 943 Β-2023 η απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, σχετικά με τον Καθορισμό των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς
Όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία εγκαταστάσεων πλύσης και λίπανσης οχημάτων και την κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο – Στα τρία χρόνια η προθεσμία προσαρμογής
15 Φεβ. 2023

Όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία εγκαταστάσεων πλύσης και λίπανσης οχημάτων και την κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο – Στα τρία χρόνια η προθεσμία προσαρμογής

Οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, καθώς και η κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο, καθορίζονται για πρώτη φορά με Υπουργική Απόφαση που προωθεί για τελική υπογραφή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Η απόφαση -οι λεπτομέρειες της οποίας δεν […]
Διαδικασία δέσμευσης και καταστροφής δεξαμενών, οδεύσεων και εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε παραβάσεις
2 Δεκ. 2022

Διαδικασία δέσμευσης και καταστροφής δεξαμενών, οδεύσεων και εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε παραβάσεις

Πριν την καταστροφή δεξαμενών και των αντλιών/μετρητών και την αποξήλωση των συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος για επαρκή εξαερισμό τους από κατάλληλα πιστοποιημένη προς τούτο, εταιρεία, η οποία εκδίδει Πιστοποιητικό Απαλλαγής από Επικίνδυνα αέρια «Gas Free Certificate»
Διευκρινήσεις σχετικά με τους διανομείς φυσικού αερίου LNG και CNG (εγκύκλιος υπ. Μεταφορών)
11 Οκτ. 2022

Διευκρινήσεις σχετικά με τους διανομείς φυσικού αερίου LNG και CNG (εγκύκλιος υπ. Μεταφορών)

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των διανομέων LNG και CNG: Οι διανομείς LNG και CNG υπόκεινται σε απαιτήσεις συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Μετρολογίας (OIML) και διατίθενται στην αγορά κατόπιν έκδοσης απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι αναφορές στην Οδηγία 2014/32/EΕ και στην υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/22-4-2016 (Β΄ 1231) κοινή υπουργική […]
Η απόφαση με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού LNG σε οχήματα
1 Ιούλ. 2022

Η απόφαση με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού LNG σε οχήματα

δημοσιεύθηκε την 1η Ιουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»
Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι προδιαγραφές για σημεία ανεφοδιασμού οχημάτων LNG σε «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» στην Ελλάδα
31 Μάι. 2022

Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι προδιαγραφές για σημεία ανεφοδιασμού οχημάτων LNG σε «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» στην Ελλάδα

Θεσπίζονται και στην Ελλάδα οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως για την τροφοδοσία οχημάτων
Καρανάσιος, Βαρσάμη & συνεργάτες


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Κοινό αίτημα από ΟΒΕ και ΠΟΠΕΚ για την ανάγκη ρύθμισης διογκωμένων προβλημάτων της λιανικής αγοράς καυσίμων

13 Ιούν. 2024
Κοινή επιστολή έστειλαν στον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, οι δύο Ομοσπονδίες Βενζινοπωλών (ΟΒΕ) και Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), επισημαίνοντας την άμεση ανάγκη να ρυθμιστούν ζητήματα που «συσσωρευμένα σήμερα κάνουν αδύνατη την βιώσιμη λειτουργία των πρατηρίων – επιχειρήσεων λιανικής»

Συσκέψεις για τις βελτιώσεις στο σύστημα εισροών – εκροών ζητά η ΠΟΠΕΚ

10 Ιούν. 2024
Εν όψει έκδοσης του πορίσματος της ΑΑΔΕ σχετικά με τις «Διαδικασίες, τεχνικές προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης, των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών», η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) ζήτησε τη διοργάνωση συσκέψεων

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

26,1 εκατ. ευρώ EBITDA 2023 για την ΕΛΙΝΟΙΛ

25 Απρ. 2024
Καθαρά κέρδη στα 6,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΙΝΟΙΛ για το 2023. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρώ. Για το 2024, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου της, στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Νησιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου

Tεχνολογικά εξελιγμένα καύσιμα AVIN Action Fuels

25 Απρ. 2024
Τη νέα γενιά καυσίμων, ACTION Fuels, τα οποία υπόσχονται ακόμα μεγαλύτερη οικονομία και προστασία, παρουσίασε η AVIN

Κέρδη 5,2 εκατ. σημείωσε ο όμιλος Ελίν στο α’ εξάμηνο 2023

27 Οκτ. 2023
Μικρή μείωση της κερδοφορίας στο εξάμηνο του 2023 παρουσίασε η Ελίν, αποτέλεσμα του αρνητικού περιβάλλοντος της εσωτερικής αγοράς, που επηρεάστηκε μεταξύ άλλων από την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των καυσίμων

Ζήσε από κοντά τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στην Ασία!

30 Μάι. 2023
Κάθε συναλλαγή μετράει, γι’αυτό μάζεψε συμμετοχές και αύξησε τις πιθανότητές σου να ζήσεις την εμπειρία από κοντά, καθώς και να διεκδικήσεις 150 ακόμα μοναδικά δώρα
error: Content is protected !!