Skip to main content
| I |

Τροποποίηση χρόνου και διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών

Με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6ΤΝ446ΜΠ3Ζ-4Δ1) τροποποιεί την υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν.4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β΄1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β’ 5994), ως ακολούθως:

  1. Μετά την παρ. 2.7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α. 1157/2023 προστίθενται νέες παράγραφοι 2.8, 2.9, 2.10 και 2.11 ως εξής:

2.8. Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ή είναι κάτοχοι αυτών και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 1 της Α. 1073/2023 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ περί παράτασης της χρήσης και υποχρέωσης δήλωσης οριστικής παύσης τους έως και την 01.07.2024, έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν με το Ταμειακό Σύστημά τους που λειτουργεί είτε με ΦΗΜ είτε με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, με το οποίο αντικαθιστούν την οριστικώς αποσυρόμενη ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κατά την ημερομηνία οριστικής παύσης της ΕΑΦΔΣΣ και σε κάθε περίπτωση έως τις 02.07.2024. Τα ανωτέρω δεν αίρουν την υποχρέωση διασύνδεσης λοιπών τύπων ΦΗΜ πλην ΕΑΦΔΣΣ ή λογισμικού Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που η οντότητα τυχόν χρησιμοποιεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.5 ή 2.7 κατά περίπτωση.

2.9. Πρατήρια καυσίμων, που χρησιμοποιούν για την έκδοση των λογιστικών τους στοιχείων ΦΗΜ ή Πάροχο Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που καθοδηγείται από αντλία καυσίμου, έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν με το Ταμειακό Σύστημά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ από την 01.01.2025.

2.10. Εξαιρετικά οι οντότητες που διαθέτουν τύπο ΦΗΜ ο οποίος δεν δύναται να διασυνδεθεί με τον τύπο Μέσου Πληρωμών που διαθέτει η οντότητα για τεχνικούς λόγους ως προκύπτει από τον Πίνακα ετοιμότητας διασύνδεσης μοντέλων POS με τύπους ΦΗΜ, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/syndyasmoitameiakon-mihanon-pos, δύνανται να προβούν σε διασύνδεση του Ταμειακού τους Συστήματος και των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν έως και την 10η Ιουνίου 2024 ανεξαρτήτως αν θα επιλέξουν να αντικαταστήσουν τον ΦΗΜ ή το Μέσο Πληρωμών.

2.11. Οι οντότητες που η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας τους έπεται των ως άνω, κατά περίπτωση, ημερομηνιών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους έγκαιρα και πληρούν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κατά την ημέρα της πρώτης συναλλαγής που θα διενεργήσουν.

error: Content is protected !!