Μέχρι τις 18.00 τη Δευτέρα 6/2 μπορούν να είναι ανοιχτά τα πρατήρια καυσίμων στα βόρεια προάστεια της Αθήνας και στη βόρεια και βορειοανατολική Αττική

Αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών αναγκών του καταναλωτικού κοινού κατ’ εξαίρεση θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι ώρα 18.00 της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023 σε ολόκληρη τη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Αθήνας, τα φαρμακεία, τα καταστήματα τροφίμων και supermarket, τα πρατήρια καυσίμων και τα καταστήματα πώλησης εργαλείων και αλυσίδων χιονιού για τα οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε ολόκληρη τη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Αθήνας, ιδίως σε Άγιο Στέφανο, Άνοιξη, Σταμάτα, Δροσιά, Κηφισιά, Εκάλη, Θρακομακεδόνες, Λυκόβρυση, Κεφαλάρι, Αγία Παρασκευή, Αχαρνές, Μαρούσι, Πεντέλη, Νέα Ερυθραία, Βαρυμπόμπη, Τατόι, Πεύκη, Ηράκλειο, Χολαργό, Ολυμπιακό Χωριό, Παπάγου, Φιλοθέη, Ψυχικό, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Μελίσσια, Γέρακα, Παλλήνη, Σπάτα, Κορωπί και Μαρκόπουλο, τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν κλειστά τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

.

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης δεδομένων σε ΑΑΔΕ / myData για τα έτη 2023 – 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470) – myData

ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Χρόνοι διαβίβασης για το έτος 2023

Αποκλίσεις

Χρόνοι διαβίβασης για το έτος 2024

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Χρόνοι διαβίβασης για το έτος 2023

Χρόνοι διαβίβασης (λιανικών) για το έτος 2024

Διαβάστε σε αρχείο PDF την απόφαση (ΑΔΑ: ΨΟΚΣ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΖ)

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, για τα έτη 2021 έως και 2023, οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), διαβιβάζουν τα ως άνω δεδομένα τους προαιρετικά.».
 2. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), αυτά διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, καθώς και από 1.1.2023 έως 31.3.2023, τα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου (λογιστικές εγγραφές) διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση. Για το έτος 2023, στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων λιανικής ΦΗΜ από τα ξενοδοχεία που λειτουργούν σύμφωνα με την ξενοδοχειακή ημέρα (λογιστικοποίηση εσόδων λιανικής ΦΗΜ με βάση την ημερομηνία ανοίγματος), τα δεδομένα εσόδων λιανικής ΦΗΜ που αντλούν οι οντότητες αυτές από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., δύναται να διαβιβάζονται συνολικά με χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων λιανικής ΦΗΜ, διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων των παραπάνω περιπτώσεων, δεν αναιρεί την υποχρέωση διασύνδεσης και διαβίβασης των εκδιδόμενων αποδείξεων εσόδων λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
 3. Οι περ. γ’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
  «γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, έως την 31.3.2023.
  δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος έως την 31.3.2023.».
  Η παρ. 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν.4308/2014). Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.α.), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων έχουν οι οντότητες που διενεργούν τις σχετικές εκκαθαρίσεις. Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης εισιτηρίων από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) BSP (Billing and Settlement Plan), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων, την έχουν διακριτά για τα έσοδα τους, οι αεροπορικές εταιρίες, καθώς και τα γραφεία γενικού τουρισμού. Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης φορτωτικών (cargo) από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) CASS (Cargo Account Settlement Systems), την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, την έχουν οι αεροπορικές εταιρίες.».
 4. Η περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου, είτε για συναλλαγές με άλλες υπόχρεες οντότητες, είτε στις περιπτώσεις που αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πλήρους ένταξης των οντοτήτων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύναται να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που συνάπτεται με τον πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.»
 5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
  «1. Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
  α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4, καθώς και από την 1.1.2024 τα εν λόγω δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 4.
  β) Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, έως και την 31.12.2023. Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.
  γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν και για το έτος 2023 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η δέκατη (10ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, για τις οντότητες που το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).
  Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο. Στην ίδια ως άνω προθεσμία διαβιβάζονται και οι περιπτώσεις δεδομένων που αφορούν σε Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις με την αντίστοιχη ένδειξη. Ειδικότερα για τις Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις έτους 2021, σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την υπό στοιχεία Ε.2046/2022 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται έως την 31.12.2022.
  Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022, καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως 31.3.2023, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση. Από την 1.4.2023 και εφεξής, οι οντότητες του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής αναλυτικά μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων εσόδων λιανικής που έχουν εκδοθεί χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικά ανά μήνα και μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης αυτών. Ειδικότερα στην περίπτωση οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, για τις συναλλαγές εσόδων λιανικής παραστατικών διοδίων που εκδίδονται στους σταθμούς διελεύσεων, αυτά διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα έως την δέκατη (10) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.
 6. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ.1 του παρόντος άρθρου. Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων. Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα έως την 31.12.2023, μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Από την 1.1.2024 τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.»
 7. Η παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
  «6. Η ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού, τεκμηριώνεται από το αναγνωριστικό αυτού, με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον Α/Α εγκατάστασης, τη σειρά παραστατικού, τον Α/Α παραστατικού, καθώς και τον Τύπο Παραστατικού του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα στην περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης, τα ανωτέρω περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις στην ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού.
  Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), δύναται να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) της σύνοψης του παραστατικού όπως αυτή έχει διαβιβασθεί. Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), επιστρέφεται κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού.
  Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.
  Η ανωτέρω διαδικασία για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανά
  κανάλι διαβίβασης, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών του Παραρτήματος
  της παρούσας απόφασης.».
 8. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 7
  ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
  ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
  α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
  β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περ. γ) έως ε).
  γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31.12.2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021 έως και 31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30.4.2021.
  δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ ανωτέρω.
  ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 31.3.2021.
  στ) Για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες. Έως και την 30.6.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, ή την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α’ ανωτέρω.
  Εναλλακτικά, τα οριζόμενα δεδομένα για τη χρονική περίοδο από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, δύνανται να διαβιβάζονται στο σύνολό τους έως και την 30.6.2022.
  Ειδικότερα οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα οριζόμενα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, χρησιμοποιώντας ανά περίπτωση το σύνολο των Τύπων Παραστατικών και χαρακτηρισμών συναλλαγών σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης καθώς και της επιχειρησιακής και τεχνικής τεκμηρίωσης της διαδικασίας διαβίβασης, όπως αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr/mydata). Οι συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται αναλυτικά, ενώ τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.
  Προς τον σκοπό απλοποίησης άντλησης των οριζόμενων δεδομένων έτους 2021, από προγράμματα ERP που δεν είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και προς διευκόλυνση τους, οι υπόχρεες οντότητες για το έτος 2021, δύνανται να διαβιβάσουν τα οριζόμενα δεδομένα τους σύμφωνα και με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης κατά τον οποίο τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά ανά παραστατικό, είτε συγκεντρωτικά ανά λήπτη και ανά μήνα, αποκλειστικά με τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:
  1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
  1.1 Τιμολόγιο Πώλησης αυτοτιμολόγηση
  5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο
  5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο αυτοτιμολόγηση
  3.1 Τίτλος Κτήσης
  Τα δεδομένα συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, αποκλειστικά με τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:
  11.1 Α.Λ.Π. (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)
  11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής
  Στους παραπάνω Τύπους Παραστατικών χρησιμοποιούνται διακριτοί χαρακτηρισμοί συναλλαγών ως κάτωθι:
  Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης (χονδρική – λιανική), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω χαρακτηρισμοί συναλλαγών:
   Χαρακτηρισμός Εσόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη
   Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγορία 7 επιλέγεται η περίπτωση 27
  Λοιπές Εξαιρέσεις Φ.Π.Α.
   Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα
  Στην περίπτωση εξόδων (αυτοτιμολόγηση – τίτλοι κτήσης), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω χαρακτηρισμοί συναλλαγών:
   Χαρακτηρισμός Εξόδων είτε με 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης, είτε με 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για έξοδα αυτοτιμολόγησης και 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για Τύπο Παραστατικού 3.1 Τίτλος Κτήσης
   Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγορία 7 [0%] επιλέγεται η περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις Φ.Π.Α., και στην περίπτωση Τύπου Παραστατικού 3.1 Τίτλος Κτήσης, επιλέγεται η κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]
   Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα
  Η σωστή κατανομή στο σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών κωδικών Ε3, διενεργείται στη συνέχεια με τη χρήση των παρακάτω Τύπων Παραστατικών εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων:
  17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση και χαρακτηρισμοί εσόδων:
   Χαρακτηρισμός Εσόδων, είτε με 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-),
  είτε με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)
   Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]
   Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, με αντίθετο πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις υπόλοιπες γραμμές σύνοψης, οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εσόδων, ανά περίπτωση, με κανονικό πρόσημο
  17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση και χαρακτηρισμοί εξόδων:
   Χαρακτηρισμός Εξόδων, είτε με 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (+) / (-),
  είτε με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)
   Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]
   Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα, με αντίθετο πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις υπόλοιπες γραμμές σύνοψης οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εξόδων, ανά περίπτωση, με κανονικό πρόσημο
  Οι επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης έχουν αναρτηθεί σε διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mydata).
  ζ) Για το έτος 2021, στην περίπτωση, είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, είτε διαβίβασης αυτών με απόκλιση, οι λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, έως και την 31.03.2023. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. Ειδικότερα για το φορολογικό έτος 2021 στην περίπτωση πώλησης εισιτηρίων και στην περίπτωση εκκαθαρίσεων, οι λήπτες δεν έχουν την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση. Επιπλέον για τα έτη 2021 και 2022, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, δεν έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν δεδομένα για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση. Από την 1.4.2023 έως και την 31.12.2023, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας δεν λάβουν τα έξοδα τους από τις οντότητες που αναφέρονται στα τελευταία εδάφια της παρ.1 του άρθρου 5, ως αντικριζόμενα παραστατικά εξόδων ημεδαπής (Τύποι Παραστατικών Α1), συνεχίζουν να διαβιβάζουν τα εν λόγω έξοδα με Τύπο Παραστατικού της κατηγορίας Β2, 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και δεν διαβιβάζουν παράλειψη διαβίβασης των εκδοτών της περίπτωσης αυτής.
  Στην ίδια καταληκτική ημερομηνία, δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021 που έχουν διαβιβαστεί από τους εκδότες τους. Επιπλέον, έως και την 31.12.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α’ έως και ε’ της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, δύνανται να διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής προκρίνεται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.
  η) Έως την 31.12.2022, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021. Στην περίπτωση επιλογής του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων διαβιβάζονται υποχρεωτικά.
  θ) Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2021, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:
   Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
   Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
   Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.
   Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)
   Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν.27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.
  ι) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΦΔ. Εναλλακτικά τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται έως και την 28.2.2023. Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας, διαβιβάζονται έως και την 31.3.2023. Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, διαβάζονται από τον λήπτη έως την 30.4.2023. Σε κάθε περίπτωση οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2022.
  Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2022, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:
   Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
   Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
   Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.
   Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)
   Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν.27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων. Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, από το έτος 2022 και εφεξής, διαβιβάζουν δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.
  ια) Από την 1.1.2023 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΦΔ.».
 9. Στο Παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» προστίθενται-αντικαθίστανται-τροποποιούνται οι παρακάτω τιμές ανά περίπτωση:
  Στήλη 40_ Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις
 • ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών συσχετιζόμενων οντοτήτων (προσθήκη)
 • Αρ. κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων (προσθήκη)
 • Αγορά αγροτικών αγαθών_3.1 (προσθήκη)
 • Σύνθετες συναλλαγές ημεδαπής – αλλοδαπής (προσθήκη)
 • Δικαιούχοι του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 139818 ΕΞ2022/28.09.2022 (Β’5083) κοινής υπουργικής απόφασης (προσθήκη)
 • Έσοδα λιανικής ξενοδοχείων (τροποποίηση)

Διαμαρτυρία πρατηριούχων για αποφάσεις που εκδίδονται από τα Υπουργεία χωρίς διαβούλευση

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) διαμαρτύρεται έντονα για αποφάσεις που εκδίδονται από τα Υπουργεία με σχετικά πρόστιμα σε περίπτωση μη προσαρμογής, χωρίς ούτε να ζητείται η άποψη του κλάδου, ούτε καν να ενημερώνεται ο κλάδος για την έκδοσή τους, όπως η απόφαση 106242/2022 ΦΕΚ Β 5702, που αφορά νέα υποχρέωση ανανέωσης  δήλωσης της λιανικής τιμής  καυσίμων εντός 7ημέρου, με σχετικά πρόστιμα

ΠΟΠΕΚ: «Ως 30% τα λαθραία και νοθευμένα καύσιμα» (VIDEO) • Προτάσεις για αδιάβλητο σύστημα εισροών – εκροών, ελέγχους και δημοσίευση ονομάτων των παραβατών

Δείτε σε video τη συνέντευξη τύπου

ρεπορτάζ από το grtimes.gr

Ως και το 30% των καυσίμων που διακινούνται στην αγορά είναι παραβατικό -λαθραίο ή νοθευμένο- τεράστια ποσότητα που περνάει από τις αντλίες του 6%-7% των πρατηρίων της χώρας, με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει έσοδα που φτάνουν ως και το 1 δισ. ευρώ το χρόνο. Στη Θεσσαλονίκη, εκτιμάται ότι τα “παραβατικά πρατήρια” είναι λίγα, περί τα 20, στα περίπου 400 που υπάρχουν στο νομό, αλλά διακινούν τεράστιες ποσότητες, ακριβώς επειδή πουλάνε καύσιμα, σε τιμές χαμηλότερες της πηγής , δηλαδή των διυλιστηρίων.

Τα παραπάνω τονίστηκαν στη συνέντευξη που έδωσαν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονικης, οι επικεφαλής του κλάδου, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) κ. Θέμης Κιουρτζής, ο γενικός γραμματέας κ. Γιάννης Μαυράκης και το μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος Σταυράκης. Η Ενωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ( ΕΝΒΕΘ) , επίσης εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κιουρτζή και Σταυράκη.

Το φαινόμενο της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων γιγαντώθηκε την τελευταία τριετία και αφού γέμισε η Αθήνα με λαθραία καύσιμα, τώρα το κακό επεκτείνεται στη Θεσσαλονίκη και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα επειδή “έλεγχοι δεν γίνονται”, όπως τονίσθηκε και επειδή το σύστημα εισροών – εκροών που έχει εφαρμοστεί στα πρατήρια και μόνο στα πρατήρια, έχει καταδολιευτεί, ενώ δεν εφαρμόζεται σε όλους τους κρίκους διακίνησης καυσίμων.

Σύστημα εισροών – εκροών α λα… mydata

Άν θέλουν να ελέγξουν την παραβατικότητα, τονίσθηκε, θα πρέπει, όπως πρότεινε η ΠΟΠΕΚ, να χτυπήσουν στην καρδιά του προβλήματος, να αναλάβει το κράτος να γίνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα, αδιάβλητο, όπως είναι π.χ. το mydata, ένα σύστημα τύπου κλειστής αποθήκης, όπου θα ελέγχεται πραγματικά τι εισέρχεται και τι βγαίνει από τις αντλίες των πρατηρίων. Σήμερα, στην αγορά υπάρχουν 30-35 συστήματα διαφορετικών εταιρειών και τα στοιχεία που στέλνονται στη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων είναι πλασματικά. Αν υπήρχε ένα αδιάβλητο σύστημα, δεν θα μπορούσαν να νοθεύονται τα καύσιμα με διαλύτες.

“Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, από τις αρχές του 2021 ως τον Ιούνιο του 2022, η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 100% και των προϊόντων διύλισης αυξήθηκε κατά 200%. Εταιρείες διύλισης και κράτος τριπλασίασαν κέρδη και έσοδα, ενώ οι πρατηριούχοι κρατάμε άμυνα για να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας”, τόνισε ο κ. Κιουρτζής ο οποίος μίλησε για οικονομική εξόντωση των πρατηρίων που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και προσπαθούν να επιβιώσουν με περιθώρια κέρδους της τάξης του 3%-4%.

Ζορπίδης: Θα παίρνουμε καύσιμα από Ιταλία και Σλοβενία;

Τους εκπροσώπους των ΕΝΒΕΘ και ΠΟΠΕΚ προσφώνησε ο πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Μιχάλης Ζορπίδης, ο οποίος ως γνωστόν δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, επιχειρηματικά, στον κλάδου του τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι στα επίπεδα που έχουν φτάσει οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, οι επαγγελματίες μεταφορείς αναγκάζονται να προμηθευτούν καύσιμα από το εξωτερικό, όποτε τους δίνεται η ευκαιρία.

“Θα πρέπει να βάζουμε καύσιμα από τη Σλοβενία, από την Ιταλία ή από τη Βουλγαρία;” Στη Βουλγαρία, το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 1,40 ευρώ και στην Ελλάδα στα 1,85 – 1,90 και αυτό επειδή η Ελλάδα έχει σε τόσο υψηλά επίπεδα το ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Αυτός είναι και ο λόγος, όπως είπε ο κ. Σταυράκης που το 30% των πρατηρίων καυσίμων σε παραμεθόριους νομούς, όπως είναι οι Σέρρες, το Κιλκίς, έκλεισαν . Προτάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει το μέτρο που η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβλεψε ακριβώς για τις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ δύο κρατών – μελών που έχουν διαφορετικούς ΦΠΑ, δηλαδή να υϊοθετηθεί η Κάρτα Πολίτη για τη μείωση του ΕΦΚ, αλλά μήνες πέρασαν από τότε που τέθηκε το θέμα στον υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο και ούτε καν που προχώρησε το μέτρο πιλοτικά.

Τα τρία “πόδια” της παραβατικότητας

Ο κ. Κιουρτζής τόνισε πως η παραβατικότητα στα καύσιμα δεν αφορά μόνο το λαθρεμπόριο. Αφορά και τη νόθευση με διαλύτες και την καταδολίευση των ηλεκτρονικών συστημάτων εισροών – εκροών.

“Οι παραβατικοί έχουν εισχωρήσει στη λιανική καυσίμων. Εάν ήθελαν πραγματικά να τους πιάσουν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και το e-καταναλωτής, για να δούνε από εκεί ποια πρατήρια πουλάνε σε τιμές χαμηλότερες και από αυτές των διυλιστηρίων. Διεκδικούμε τη νομιμότητα. Η παραβατικότητα “οδήγησε” 3.000 πρατήρια – οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε σε κλείσιμο, είτε σε θυγατρικές των διυλιστηρίων, είτε στους παραβατικούς. Η Πολιτεία δεν μπορεί να προστατεύει τους λαθρεμπόρους, μη δίνοντας τα στοιχεία τους στη δημοσιότητα επειδή δήθεν πρέπει να προστατευθούν τα προσωπικά τους δεδομένα και, από την άλλη, να δίνονται στοιχεία πολιτών για παραβάσεις των 500 ευρώ”, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Κιουρτζής.

Σε ό,τι αφορά στο πλαφόν στις τιμές καυσίμων, η πρόταση της ΠΟΠΕΚ ήταν να μπει ποσοστιαίο όριο στο περιθώριο κέρδους και να μη επιβληθεί τιμή μονάδας, όπως τελικά έγινε, καθώς έτσι δεν μπορούν να παρακολουθηθούν οι αλλαγές στην αγορά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων τόνισαν πως 15-17 Ευρωπαϊκές χώρες, έχουν φθηνότερα καύσιμα από την Ελλάδα, χωρίς τους φόρους.

Αν το κράτος θέλει να προστατεύσει τον καταναλωτή αλλά και τους υγιείς επιχειρηματίες – πρατηριούχους, θα πρέπει να κλείσει την πόρτα στην παραβατικότητα. Έτσι, θα εξασφαλισθούν έσοδα 1 δισ. ευρώ που σήμερα χάνονται και θα καταστεί δυνατή η μείωση του ΕΦΚ.

Πως θα γίνεται η σφράγιση και δημοσιοποίηση πρατηρίων που πωλούν νοθευμένα καύσιμα – Τι ισχύει για τα μικτά πρατήρια – Πότε γίνεται απάντληση των δεξαμενών – Αναλυτικά το ΦΕΚ

Στη σφράγιση των πρατηρίων, που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, μπορεί πλέον να προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση που υπέγραψε ο  Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3100 β΄/2022 (αρχείο PDF).

Κριτήριο της βαρύτητας της παράβασης αποτελεί η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

Οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύπτει από τον εργαστηριακό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι οι εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΗΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
μέχρι 5.000 λίτρα10 ημέρες
5.000 λίτρα  –  20.000 λίτρα30 ήμερες
20.000  –  45.000 λίτρα50 ήμερες
Πάνω από 45.000 λίτρα90 ημέρες

Πώς γίνεται η σφράγιση

Η σφράγιση επιβάλλεται σε όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου ή όποιας άλλης εγκατάστασης, με ειδικές σφραγίδες και αυτοκόλλητες ταινίες στην κεντρική είσοδο και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες ταινίες αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά και τα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας.

Τα νοθευμένα καύσιμα πρέπει να απαντλούνται υποχρεωτικά με ειδικές διαδικασίες και με δαπάνες του ιδιοκτήτη του πρατηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό θα είναι σφραγισμένο, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα μπορεί να λειτουργεί μετά το πέρας της σφράγισής της.

Η διαδικασία δημοσιοποίησης

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ, τηρώντας το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της (www.aade.gr) για ένα έτος τα στοιχεία των παραβατών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες.

Τα στοιχεία, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι:

• Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός του τίτλος

• Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση  

• Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης

• H περιγραφή της παράβασης

• Η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε

• Το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης

• Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης • Ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων

Αναλυτικά:

Τα νοθευμένα καύσιμα κατάσχονται, σύμφωνα με τα άρθρα 164 επ. του ν.2960/2001, λόγω λαθρεμπορίας (παρ. 2 άρθρου 119Α, παρ. 2 άρθρου 142 και άρθρα 155 επ. του ίδιου νόμου) και συντάσσεται από την τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον έλεγχο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή της έκθεσης ανάλυσης του Γ.Χ.Κ. ή τη σχετική απόφαση του Α.Χ.Σ., κατά περίπτωση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπου αναγράφεται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001.

Ακολούθως, και εντός της ίδιας προθεσμίας εκδίδεται απόφαση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όλων των δεξαμενών της εγκατάστασης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Στην απόφαση σφράγισης αναφέρονται: α) τα στοιχεία της εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, οι οποίοι δεν δύναται να είναι λιγότεροι από δύο (2) άτομα, γ) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων και η χρονική διάρκεια της σφράγισης, δ) η σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων, ε) η υποχρέωση του εκμεταλλευτή για απάντληση των νοθευμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης και στ) η ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση.

Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται, αμελλητί, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, τα προϊόντα της οποίας εμπορεύεται και διακινεί η εγκατάσταση.

Η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης σφράγισης στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης λαμβάνεται νέο δείγμα καυσίμου από τις δεξαμενές της εγκατάστασης, για να εκδοθεί έκθεση χημικής ανάλυσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή μη απάντλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4.

Αν το νέο δείγμα χαρακτηριστεί κανονικό, δεν υπάρχει υποχρέωση απάντλησης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Σε περίπτωση που το νέο δείγμα χαρακτηριστεί ως μη κανονικό, ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται σε απάντληση των καυσίμων (βλ. άρθρο 4).

Κατά τη σφράγιση τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων αυτοκόλλητη ταινία με τον τίτλο της τελωνειακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. η οποία διενεργεί τη σφράγιση, καθώς και με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα:

«Σφράγιση λόγω νοθείας καυσίμων, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 – Σφραγίστηκε από την …….(ημερομηνία και ώρα) μέχρι την ……..(ημερομηνία και ώρα) βάσει της υπ’ αρ. απόφασης σφράγισης», και στην αγγλική γλώσσα «sealed due to fuel fraud from ……. (date and time) until (date and time)».

Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που επιβάλλει τη σφράγιση.

Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις σωληνώσεις εξαέρωσης.

Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, στην άδεια λειτουργίας του οποίου περιλαμβάνονται και λοιπά καύσιμα πλέον των υγρών καυσίμων, όπως υγραέριο (LPG) ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), η σφράγιση πραγματοποιείται και στις εγκαταστάσεις των καυσίμων αυτών.

Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται έκθεση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επιβάλλει τη σφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν τη σφράγιση και των υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που σφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργεια της σφράγισης ε) τα σημεία της εγκατάστασης που σφραγίσθηκαν στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, ζ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας της σφράγισης και η ποσότητα καυσίμου που βρέθηκε κατά τη σφράγιση και η) τα στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης των νοθευμένων καυσίμων.

Η έκθεση σφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που οι τελευταίοι είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση. Η σφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση απουσίας τους ή άρνησης παραλαβής. Αντίγραφό της έκθεσης σφράγισης αποστέλλεται, επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Από την ημέρα της σφράγισης των εγκαταστάσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων για ανεφοδιασμό όλων των τύπων καυσίμων.

Τήρηση κανόνων ασφαλείας από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης – Απάντληση καυσίμων

Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται, για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, υποχρεούται να απαντλήσει από τις εγκαταστάσεις τα νοθευμένα και κατασχεμένα καύσιμα τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη σφράγιση, προς καταστροφή σε αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων, εντός του χρονικού διαστήματος της σφράγισης, υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση προς την τελωνειακή αρχή που προέβη στη σφράγιση.

Ειδικότερα:

Για τη μεταφορά προς καταστροφή, μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται και επιστολή της εταιρείας που θα προβεί στην καταστροφή, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων στις εγκαταστάσεις της προς καταστροφή,

Για τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων από τις εγκαταστάσεις του εκμεταλλευτή, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας καταστροφής, συντάσσεται άδεια μεταφοράς, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4,

Η απάντληση των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποσφράγιση και την εκ νέου λειτουργία των εγκαταστάσεων και προς τούτο, πριν την αποσφράγιση, διενεργείται σχετικός έλεγχος από το τελωνείο που προέβη στη σφράγιση, για τη διαπίστωση της πλήρους απομάκρυνσης των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων.

Μετά το πέρας του χρόνου σφράγισης και σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η απάντληση από τον υπόχρεο, κατά τα προαναφερόμενα, των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης, διατηρείται η σφράγιση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119Α και την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 2960/2001, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για τα κατασχεμένα αντικείμενα λαθρεμπορίας.

Μετά την έγγραφη έγκριση της απάντλησης για την απομάκρυνση των καυσίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, τα καύσιμα απαντλούνται και μεταφέρονται, με μέριμνα και δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, προς καταστροφή. Η απάντληση των καυσίμων διενεργείται παρουσία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη σφράγιση και του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις.

Η καταστροφή διενεργείται, αποκλειστικά, από αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων προς καταστροφή, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 171 του ν. 2960/2001.

Κατά την απάντληση των καυσίμων συντάσσεται έκθεση απάντλησης καυσίμων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη κατάσχεση και τη σφράγιση και προβαίνει στην απάντληση των καυσίμων, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που παρίστανται στην απάντληση και τυχόν υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της απόφασης σφράγισης, στην οποία προβλέπεται και η απάντληση των καυσίμων, ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν στ) τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαντλήθηκαν, ζ) τα στοιχεία των νέων σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, η) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της, καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

Η έκθεση απάντλησης καυσίμων συνυπογράφεται από την ως άνω αρμόδια τελωνειακή αρχή και τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή από τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση μη παρουσίας του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του ή σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στην εν λόγω έκθεση.

Αντίγραφο της έκθεσης απάντλησης καυσίμων παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται, επίσης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Διαδικασία αποσφράγισης

Μετά το πέρας του χρόνου επιβολής σφράγισης και με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία άρθρου 4 ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε την σφράγιση, αποσφράγιση, με τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης απόφασης αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, από την ως άνω τελωνειακή αρχή. Στην απόφαση αποσφράγισης αναφέρον- ται: α) τα στοιχεία της απόφασης και της έκθεσης σφράγισης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) ο λόγος αποσφράγισης και δ) η ημερομηνία και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αποσφράγισης κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, της οποίας τα προϊόντα εμπορεύεται η εγκατάσταση.

Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης με την ένδειξη της σφράγισης, καθώς και περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, και αποκόπτεται το γαλβανισμένο σύρμα. Κατά τη διενέργεια της αποσφράγισης συντάσσεται έκθεση αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που προβαίνει στην αποσφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν την αποσφράγιση και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που αποσφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν και στ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων που είχαν τεθεί.

Η έκθεση αποσφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες κατά τον χρόνο διενέργειά της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση αποσφράγισης. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση αποσφράγισης. Στις περιπτώσεις απουσίας ή άρνησης υπογραφής, η έκθεση αποσφράγισης θυροκολλείται στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ’ αυτής. Η αποσφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αντίγραφο της Έκθεσης Αποσφράγισης κοινοποιείται επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων

Προϋποθέσεις για δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, αποτελούν η διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων από εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και η σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων, ο εν λόγω εκμεταλλευτής ενημερώνεται, με την ως άνω απόφαση, κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 8 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τα απορρέοντα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματά του, ως υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης, ενώπιον του προϊσταμένου της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

O Προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, υποχρεούται να αποστείλει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), με εμπιστευτική διαδικασία, την απόφαση δημοσιοποίησης της παρ. 1 του παρόντος, η οποία περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας, προς δημοσιοποίηση. Ακολούθως, καταρτίζεται πίνακας ο οποίος διαβιβάζεται από τη ΔΣΤΕΠ, με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου,

γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης,

δ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001,

ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε στην εγκατάσταση,

στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης,

ζ) η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης,

η) ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ένδικων μέσων.

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και έκδοσης απόφασης επ’ αυτής, το υποκείμενο των δεδομένων και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, αποστέλλοντας αντίγραφα αυτών. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, επικαιροποιείται, αντίστοιχα, η σχετική δημοσιοποίηση – ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Αρμόδιος και υπεύθυνος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΣΤΕΠ είναι ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως 30 Ιουνίου η πληρωμή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών χρήσης αδειών εμπορίας καυσίμων

Tο αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο πρέπει να πληρωθούν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης αδειών εμπορίας καυσίμων, τα οποία φθάνουν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών που ορίζονται για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας Καυσίμων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40€ για τη χρήση αυτής.

Με το Νόμο 3054/2002 ρυθμίστηκαν τα θέματα, που σχετίζονται με την πετρελαϊκή πολιτική της χώρας μας και τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών των εταιριών, που δραστηριοποιούνται με την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων και συγκεκριμένα για τη χορήγηση άδειων λιανικής εμπορίας καυσίμων. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να αποδίδει ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση της.

Με την υπ΄ αριθμό Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005(ΦΕΚ 218/Β΄/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος στο ποσό των 40€, και οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας καυσίμων έχουν την υποχρέωση να το αποδίδουν εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους για τη χρήση του προηγούμενο έτους στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Υπηρεσία. Στην ίδια ΚΥΑ ορίζεται ότι σε περίπτωση μη καταβολής αυτού θα επιβάλλεται πρόστιμο από την αρμόδια ΔΟΥ ποσού ίσο με το διπλάσιο του τέλους.

Με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/28-12-2020 (ΦΕΚ 5756/Β΄/202) ΚΥΑ, ορίστηκε ο τρόπος καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ως ακολούθως:

α) Στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή

β) Στην εφαρμογή e- παράβολο του Taxisnet,

-για την χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, κωδικός τύπου 8460 

-για την χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίων, κωδικός τύπου 8461

Επίσης, τονίζεται ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλλει το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές από το οποίο προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής.

Τριπλάσιο του ανταποδοτικού τέλους το πρόστιμο

Παράλληλα στη με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) ΚΥΑ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/28-12-2020 (ΦΕΚ 5756/Β΄/2020) ΚΥΑ, προσδιορίστηκαν τα νέα πρόστιμα σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρήση της άδειας λιανικής διάθεσης καυσίμων.  

Συγκεκριμένα,  σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας εντός προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο αυτού. Ήτοι το ποσό, που θα κληθεί να πληρώσει ο κάτοχος άδειας λιανικής διάθεσης καυσίμων ανά έτος χρήσης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του, ορίζεται στο  συνολικό ποσό των 160€, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του ανταποδοτικού τέλους των 40€ και το αναλογούν πρόστιμο των 120€ (το οποίο προκύπτει 3 x 40€ του ανταποδοτικού τέλους = 120€ ποσό προστίμου) .

Μετά την επιβολή προστίμου, η αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή θα αποστέλλει το πρόστιμο στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη αυτού.

Πληρωμή Στις Δ.Ο.Υ.  ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1110902001  και ηλεκτρονικά https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

ΚΩΔΙΚΟΣ  —-8462 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 (διύλιση, εμπορία καυσίμων κ.λπ.) απαιτείται η καταβολή παραβόλου ανά κατηγορία άδειας ως εξής:

 • ΔΙΥΛΙΣΗΣ, 6.000 ευρώ,
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ:
  – Κατηγοριών Α, Β1, Β2, Ε (και της παρ. 4, άρθρου 23, ν. 3054/2002) 3.000 ευρώ.
  – Κατηγοριών Γ και Δ 1.500 ευρώ.
 • ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.000 ευρώ.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ αργού ή προϊόντων αυτού ΜΕ ΑΓΩΓΟ, 1.500 ευρώ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, 200 ευρώ.
 • ΠΩΛΗΤΗ Πετρελαίου Θέρμανσης και Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, 200 ευρώ.
 • ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ Υγραερίων, 200 ευρώ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια ή από εισαγωγή για τις κοινοπραξίες και τους συνεταιρισμούς, 200 ευρώ.

Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης των αδειών, είναι σε ποσοστό 20% επί των ποσών που ορίζονται για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002.

Τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης αυτών καταβάλλονται υπέρ του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421), ως ακολούθως:

α) Στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή
β) Στην εφαρμογή e-παράβολο του Taxisnet.

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές, χωριστά για κάθε άδεια, φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή του e-παράβολου, από τα οποία προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής των προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών. Το e-παράβολο δεσμεύεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Αδειοδοτούσας Αρχής

Αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ από την 1η Ιουλίου, εάν εκκρεμεί δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο απαιτείται να καταχωρούνται επικαιροποιημένες πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων εγγραφής. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στο νέο νόμο 4919/2022, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αναστολής καταχώρισης για όσες επιχειρήσεις και για όσο διάστημα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4919/2022, προκύπτει ότι από την 01-07-2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που τίθενται με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4919/2022 δεν αίρουν και δεν αναστέλλουν τις προθεσμίες που προβλέπονται στις ειδικότερες διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία των εταιρειών, ανά νομικό τύπο. Στόχος της διάταξης δεν είναι να υποκαταστήσει το εταιρικό δίκαιο, αλλά να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., για πράξεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές, τόσο για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και για την προστασία των τρίτων. 

Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, οι λόγοι για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:
«α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,
β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,
δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,
ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου».

Με τη νέα εγκύκλιο 60522 – 10/6/2022 διευκρινίζονται τα εξής:

Α Ενότητα

α) Αν ο υπόχρεος δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις προσωπικές εταιρείες της περ. β) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251)  και στα υποκαταστήματα αλλοδαπής που οφείλουν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους για δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος της αναστολής καταχώρισης (01-07-2022) λαμβάνεται υπόψη η μη εμπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση του έτους 2021. Για τις εκκρεμότητες που αφορούν στα προηγούμενα έτη, οι υπόχρεοι δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, ωστόσο, συστήνεται η άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, για την πληρέστερη και ορθότερη τήρηση της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε ό,τι αφορά στις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. η απώτερη ημερομηνία είναι το πέρας των εννιά μηνών  από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υπό την επιφύλαξη των εξής περιπτώσεων:
α) για τους αστικούς συνεταιρισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης  και
β) για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής των άρθρων 41, 43, 44 και 45 του ν. 4919/2022 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής
χρήσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ανώνυμη Εταιρεία με εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021 ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10-09-2022, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους χρήσης 2021. Η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 30-09-2022 . Εφόσον από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστωθεί παράλειψη της σχετικής καταχώρισης, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

β) Αν ο υπόχρεος παραμείνει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες.

Απουσία νόμιμης διοίκησης νοείται η έλλειψη για οποιοδήποτε λόγο Διοικητικού Συμβουλίου στις Α.Ε. και στους Αστικούς Συνεταιρισμούς και η απουσία διαχειριστή στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και Ε.Ε.
Συνεπώς, εφόσον από τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει κενό Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχείρισης για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.
Σε ό,τι αφορά στην εκκαθάριση, για όλες τις νομικές μορφές το εξάμηνο υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία από τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει ότι η εταιρεία έχει μείνει χωρίς εκκαθαριστές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν στις 25-05-2022 παραιτηθούν οι εκκαθαριστές μιας ΑΕ, τότε το αργότερο έως τις 25-11-2022 θα πρέπει να έχουν οριστεί νέοι εκκαθαριστές. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.
Εάν εκκρεμεί δικαστική απόφαση για τον ορισμό νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών, η αναστολή καταχώρισης αίρεται εφόσον προσκομιστεί από τον υπόχρεο στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η σχετική αίτηση που έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.

γ) Αν οι υπόχρεοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους μετά τη θέση τους, για οποιοδήποτε λόγο, σε κατάσταση εκκαθάρισης δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 48 του ν. 3190/1955, 10 του ν. 1667/1986, 105 και 268 του ν. 4072/2012, 167 του ν. 4548/2018 τη θέση της εταιρείας σε λύση, ακολουθεί υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης. Συνεπώς, εφόσον εντός ενός έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης, η εταιρεία τίθεται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης. Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 4072/2012 τη λύση της εταιρείας ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, εκτός αν οι εταίροι έχουν ορίσει στο καταστατικό τους διαφορετικό τρόπο διευθέτησης των μεταξύ τους εκκρεμοτήτων σχετικά με την εταιρική περιουσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσωπικές εταιρείες αντί της αίτησης καταχώρισης έναρξης εκκαθάρισης επιλέγουν από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. την «Αίτηση καταχώρισης απόφασης για οριστική λύση και διαγραφή χωρίς στάδιο εκκαθάρισης» και τότε δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στις 30-06-2021 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η λύση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Εφόσον έως τις 30-06-2022 δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, την 01-07-2022 θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

δ) Αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ ότι συντρέχει ένας εκ των λόγων αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170) , τότε παράλληλα με τον υπόχρεο, ενημερώνεται σχετικά και το Γ.Ε.ΜΗ. Η εν λόγω επιχείρηση τίθεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σε αναστολή καταχώρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος, έως ότου αλλάξει η κατάσταση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ.
Συνεπώς, από την 1η Ιουλίου 2022 οι εταιρείες των οποίων ο ΑΦΜ έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει απενεργοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, θα τίθενται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνεται ότι ο ΑΦΜ (π.χ.) 1111111111 τέθηκε σε αναστολή ή απενεργοποιήθηκε. Η επιχείρηση τίθεται σε αναστολή καταχώρισης σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β. Με τη λήψη του αυτόματου μηνύματος-ειδοποίησης από το Γ.Ε.ΜΗ., αν τα πραγματικά περιστατικά είναι διαφορετικά, ο υπόχρεος θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία με τη σειρά της θα αποστέλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. την τυχόν μεταβολή.

ε) Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου απαιτείται για τις ΙΚΕ και τις Α.Ε. Σε αναστολή καταχώρισης λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης πιστοποίησης του κεφαλαίου, τίθενται όλες οι ΙΚΕ και οι ΑΕ, ανεξαρτήτως του χρόνου σύστασής τους ή αύξησης του κεφαλαίου τους.
i) Σε ό,τι αφορά στις ΙΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 “οι κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας και σύμφωνα με την παρ. 4 «ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.».
Συνεπώς στις ΙΚΕ:
α) η πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση απαιτείται μόνο εφόσον η ΙΚΕ έχει κεφαλαιακές εισφορές και
β) η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου σύστασης ή της αύξησης κεφαλαίου πραγματοποιείται με βεβαίωση του διαχειριστή εντός μηνός από τη σύσταση ή την αύξηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: α) Για ΙΚΕ που θα συσταθεί την 1η Ιουλίου 2022, εφόσον έχει κεφαλαιακές εισφορές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 ο διαχειριστής οφείλει να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή του κεφαλαίου, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2022. Στην αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.
β) Για ΙΚΕ που έκανε αύξηση κεφαλαίου στις 15 Μαΐου 2022 (ημερομηνία καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ), ο διαχειριστής οφείλει έως τις 15 Ιουνίου 2022 να προβεί στην πιστοποίηση της αύξησης. Αν αυτό δεν συμβεί, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.
ii) Σε ό,τι αφορά στις Α.Ε.:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, «η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ΑΕ πιστοποιείται μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου» (η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών).
β) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 «Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου».
Συνεπώς, για τις ΑΕ η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση των δύο μηνών, ενώ η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την καταβολή του κεφαλαίου και καταχωρίζεται στο Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του ενός μήνα.
Η προθεσμία για την καταβολή του κεφαλαίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση της ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: i) Ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε στις 05-05-2022, οφείλει το αργότερο έως τις 25-07-2022 (δύο μήνες από τη σύσταση και είκοσι ημέρες για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.) να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό Δ.Σ. που να πιστοποιεί την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Στην αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β.
ii) Ανώνυμη Εταιρεία που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (11-05-2022), το οποίο καταβλήθηκε τέσσερις μήνες μετά (11-09-2022) οφείλει να κάνει πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου εντός μηνός από την καταβολή (11-10-2022), η οποία θα πρέπει να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ εντός είκοσι ημερών. Συνεπώς εφόσον μέχρι και την 31-10-2022 δεν υποβληθεί πρακτικό Δ.Σ. που να πιστοποιεί την καταβολή, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β.

Β Ενότητα – Διαδικασία εφαρμογής αναστολής καταχώρισης.

Οι υπόχρεοι τίθενται σε αναστολή καταχώρισης αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μίας Στάσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα η διαδικασία αναλύεται στα εξής στάδια:
1) Διαπίστωση από τα καταχωρισμένα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι υφίσταται έστω και μία από τις παραλείψεις των περιπτώσεων α) έως ε) της ενότητας Α.
2) Αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος-ειδοποίησης στον υπόχρεο για την/τις παράλειψη/παραλείψεις που διαπιστώθηκαν και την υποχρέωσή του είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4919/2022).
3) Κατόπιν της λήψης του μηνύματος:
3.1) Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που υποβάλλεται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. (περ. α, γ, ε της ενότητας Α) και εντός του δεκαημέρου πραγματοποιηθούν όλες οι σχετικές καταχωρίσεις που εκκρεμούν, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης,
3.2) εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που απαιτεί έλεγχο νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (περ. β της ενότητας Α) ή ο υπόχρεος επιθυμεί να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης (π.χ. η πράξη έχει ήδη καταχωριστεί μέσω άλλης αίτησης, εκκρεμεί δικαστική απόφαση κ.α.), η προθεσμία των δέκα ημερών αναστέλλεται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ προβαίνει στον έλεγχο και στην σχετική καταχώριση και δημοσίευση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 25 του ν. 4919/2022. Ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβεί σε αυτεπάγγελτη καταχώριση της αίτησης που εκκρεμεί ή διαπιστώσει την ύπαρξη στοιχείων που δεν δικαιολογούν αναστολή καταχώρισης,
3.3) εάν η ειδοποίηση αφορά σε αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ (περ. δ της ενότητας Α), ο υπόχρεος για τυχόν αντιρρήσεις και σχετικές διευκρινίσεις απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ. για τυχόν αλλαγές,
3.4) εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο υπόχρεος δεν προβεί σε κάποια από τις ενέργειες που αναφέρονται στις περ. 3.1), 3.2) και 3.3), η εταιρεία τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση. 
4) Η αναστολή καταχώρισης αίρεται οποτεδήποτε διαπιστωθεί από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγιναν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι α) έως και ε) της ενότητας Α. Ταυτόχρονα με την άρση της αναστολής δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση.
Τόσο για τη θέση των υπόχρεων σε αναστολή καταχώρισης όσο και για την άρση αυτής, ενημερώνεται άμεσα και η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της διασύνδεσης των δυο πληροφοριακών συστημάτων.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022 (παρ. 4, του άρθρου 64, του ν. 4919/2022) θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του ίδιου νόμου και συνεπώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα).
Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και καθυστερήσεις ή και επιβαρύνσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων όλης της χώρας, παρακαλούνται όπως:
i. Βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της ΚΕΕΕ προκειμένου να εντοπίζουν εγκαίρως όλες τις εκκρεμότητες που επιφέρουν αναστολή καταχώρισης.
ii. Ενημερώνουν άμεσα τους υπόχρεους εγγραφής σχετικά με τις εκκρεμότητές τους, ώστε να προβαίνουν το συντομότερο δυνατό στην καταχώριση των πράξεων που εκκρεμούν.
iii. Προβαίνουν σε έλεγχο τυχόν καταχωρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν της αναστολής ή της απενεργοποίησης του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες (διαγραφή από το μητρώο, διαβίβαση φακέλου σε αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις κ.ά).

Μέχρι τις 8 Ιουνίου 2022 η προθεσμία εγγραφής και ελέγχου των στοιχείων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Δεξαμενών Καυσίμων και Πετρελαίου Θέρμανσης

Μερικές ημέρες απέμειναν μέχρι τη ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (στις 8 Ιουνίου 2022) στο ηλεκτρονικό Μητρώο Δεξαμενών Καυσίμων και Πετρελαίου Θέρμανσης, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 489 τ. Β’ /2022 με την κοινή υπουργική απόφαση Α’ 1016/2022 των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών, Επικρατείας και του διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τους «όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης», στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

• Διαβάστε αναλυτικά όσα προβλέπει η απόφαση

• Διαβάστε και τις σχετικές οδηγίες από την «Καρανάσιος – Βαρσάμη & συνεργάτες – σύμβουλοι Μηχανικοί» για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του μητρώου δεξαμενών

Πρόγραμμα δειγματοληψίας καυσίμων από τα πρατήρια, για τα έτη 2022 και 2023 – Σε ποιές περιοχές ζητά η ΑΑΔΕ να γίνουν οι έλεγχοι

Συνολικά 35 δειγματοληψίες πετρελαίου κίνησης για το 6μηνο της θερινής περιόδου (από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022) και άλλες 35 για την χειμερινή περίοδο, (από 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου 2023) προγραμματίζει η ΑΑΔΕ από τις έδρες των μικτών κλιμακίων ελέγχου σε Θεσσαλονίκη (6), Ηράκλειο (3), Ιωάννινα (5), Καβάλα (2), Κέρκυρα (1), Πτολεμαΐδα (2), Οινόη (4), Λάρισα (6), Ρόδο (3), Πάτρα (6) και Χαλκίδα (1).

Αντίστοιχα, προγραμματίζονται από την ΑΑΔΕ συνολικά 33 δειγματοληψίες αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά εξάμηνη περίοδο (θερινή ή χειμερινή), από τις έδρες των μικτών κλιμακίων ελέγχου σε Θεσσαλονίκη (6), Ηράκλειο (3), Ιωάννινα (4), Καβάλα (1), Κέρκυρα (1), Πτολεμαΐδα (2), Οινόη (3), Λάρισα (5), Ρόδο (2), Πάτρα (5) και Χαλκίδα (1).

Σε ορισμένες περιοχές προγραμματίζονται και συνολικά 5 δειγματοληψίες για αμόλυβδη βενζίνη 98/100 οκτανίων ανά περίοδο (θερινή ή χειμερινή) δηλαδή, Θεσσαλονίκη (2), Πτολεμαΐδα (1), και Πάτρα (2).

Η δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας καυσίμων (Σ.Π.Π.Κ. – F.Q.M.S.) για τα έτη 2022-2023, γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/30/ΕΚ.

Με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ (ΑΔΑ 9Υ4Ο46ΜΠ3Ζ-90Γ), ζητά τη μέριμνα για τη διενέργεια δειγματοληψίας καυσίμων (βενζινών οχημάτων και ντίζελ κίνησης) από Μικτά Κλιμάκια υπαλλήλων των Χημικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης ΑΧΣ 316/2010- ΦΕΚ 501/Β/2012-, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της ΥΑ 77/2016 (ΦEK 4217/ B /2016).

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!