Skip to main content

Νομοθεσία (ΦΕΚ) για την παραβατικότητα και το λαθρεμπόριο καυσίμων

Ν. 5036/ΦΕΚ 77/Α/28.03.2023 – ΑΡΘΡΟ 41 Υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών με φορολογική διοίκηση, ΑΡΘΡΟ 42 Κυρώσεις για παραβίαση υποχρέωσης διασύνδεσης. Κεφάλαιο Ε ΑΡΘΡΟ 43 Έλεγχος στη διακίνηση και παραλαβή ορισμένων ενεργειακών προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 44 Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή  εκτός Α.Α.Δ.Ε. Αντικατάσταση  παρ. 4 άρθρου 119 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 45 Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Τροποποίηση

Ν. 4914 ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022, άρθρα 95 έως και 98, Ποινικές κυρώσεις για παράβαση εισροών εκροών.

Ν. 4758 ΦΕΚ 242/Α/04.12.2020 ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ Κεφ. Β  άρθ. 3 ΣΕΚ, Κεφ. Δ άρθρο 6
1) ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο καταχώρησης δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, ΑΡΘΡΟ 6
2) πρόστιμα, ΑΡΘΡΟ 7 Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων, αρθ. 8-9) Επέκταση εισροών εκροών σε τελωνειακές & φορολογικές αποθήκες υγραερίων, ΑΡΘΡΟ 10 GPS, ΑΡΘΡΟ 11 ιχνηθέτες σήμανση καύσιμα, υγραέρια, ΑΡΘΡΟ 12 Κυρώσεις για βυτιοφόρα, ΑΡΘΡΟ 13 Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής, ΑΡΘΡΟ 14 Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εισροών εκροών ΚΕΦ. ΣΤ΄ Λοιπές διατάξεις περιστολή λαθρεμπορίου.

Ν. 4608/ΦΕΚ 66/Α/25.04.2019 Μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. (Άρθρο 30: «Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3784/2009 (Α’ 137)» και Άρθρο 31: «Μεταβατικές διατάξεις» – Συστήματα εισροών / εκροών στα άρθρα 30 και 31, έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης / συγκέντρωσης των διαφόρων διατάξεων που αφορούν στα μέτρα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στη διακίνηση των καυσίμων.

Ν.2960/2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, κωδικοποιημένος με τον Ν. 5042/2023 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρο 155 ένοια λαθρεμπορίας άρθρα 155, 156, ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρα 157-160, ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ άρθρα 161-163 ΤΜΗΜΑ Δ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρα 164-177 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ άρθρο 178-185.

Ν. 4413 ΦΕΚ 148/Α’/08.08.2016 Άρθρο 83- 1. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων.

Α1067 ΦΕΚ 3225/Β/17.05.2023 Σφράγιση και αποσφράγιση Δημοσιοποίηση (Τροποποίηση της Α 1079/2022)

ΚΥΑ Α 1119/2022 ΦΕΚ 4647/Β/5.9.2022 Κατηγοριοποίηση παραβάσεις Σφράγιση/αποσφράγιση εγκαταστάσεων, Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού & καταστροφής δεξαμενών – οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού.

Α.1079 ΦΕΚ 3100/Β/17.6.2022 Σφράγιση και αποσφράγιση εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για νοθευμένα καύσιμα.

ΚΥΑ Α.1016/2022 – ΦΕΚ 489/Β/8.2.2022 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΚΥΑ Α.1230 ΦΕΚ 4909/Β/ 22.10.2021 Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

ΚΥΑ 30/004/000/539/2019 – ΦΕΚ 803/Α/7.3.2019 Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου με στόχο την αντιμετώπιση της νοθείας και λαθρεμπορίας στα υγρά καύσιμα.

Αριθμ. ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2722) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System – GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 0004169 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων. Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην ΓΓΠΣ και ΔΥ του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής.

Κατάργηση των προστίμων καταχώρησης για τον «ΗΦΑΙΣΤΟ» και ενημέρωση για τη νέα διαδικασία αποστολής δεδομένων ζητούν οι πρατηριούχοι καυσίμων προτού ξεκινήσουν την διάθεση χειμερινού πετρελαίου θέρμασης

Επιστολή προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προς τον υπουργό Κ. Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη, έστειλε το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΠΕΚ, ώστε να ενεργοποιηθεί η νέα συμφωνηθείσα διαδικασία αποστολής δεδομένων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου για την χειμερινή περίοδο 2023 – 2024 ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες.

Με την επιστολή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ενημέρωση του κλάδου «περί της τροποποιημένης διαδικασίας αποστολής δεδομένων μέσω της εφαρμογής mydata ή μέσω των παραστατικών, δηλαδή την απάλειψη της υποχρέωσης ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», όπως είχαμε από κοινού συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της επικείμενης χειμερινής περιόδου.»

Όπως σημειώνει η ΠΟΠΕΚ, «στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία λειτουργίας του συστήματος αποστολής των δεδομένων, τότε πρέπει πριν την έναρξη της χειμερινής διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης να παύσετε την επιβολή προστίμων για ετεροχρονισμένη αποστολή στοιχείων ή διορθώσεις που μερικές φορές είναι επιβεβλημένες προκειμένου ο καταναλωτής να λάβει το επίδομα ή επίσης για τυπογραφικά λάθη και διάφορους ασήμαντους λόγους», προσθέτοντας ότι «έχουμε αποσαφηνίσει από την προηγούμενη χειμερινή περίοδο την απόφαση του κλάδου μας να ξεκινήσει την διάθεση πετρελαίου θέρμανσης μόνο εφόσον απαλειφθούν τα πρόστιμα που προκύπτουν από την καταχώρηση τιμολογίων αγορών και πωλήσεων θέρμανσης στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του το έτος 2008, το μόνο που συνεισέφερε ήταν εξοντωτικά, παράλογα πρόστιμα για τυπογραφικά λάθη των πρατηριούχων, από ένα σύστημα που εδώ και χρόνια είναι τεχνολογικά παρωχημένο.»

»Μάλιστα για ένα αδιανόητο λόγο το σύστημα απαιτεί ακόμη από τους εμπόρους καυσίμων να αναγράφουν τον δωδεκαψήφιο ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής της ΔΕΗ, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον, ενώ σε αντιδιαστολή ο καταναλωτής υποβάλλει αίτηση επιδότησης με τα εννέα ψηφία της παροχής ΔΕΗ !!!!! Δηλαδή ακόμα και η διασταύρωση, λόγος ύπαρξης του συστήματος, είναι προβληματική.»

Επιπλέον, (το πληροφοριακό σύστημα «Ήφαιστος») «δεν επικαιροποιεί τα αποθέματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες διαφορές από λανθασμένες μεταφορές από το σύστημα, αφού η καταχώρηση στο σύστημα γίνεται στους 15 βαθμούς θερμοκρασίας, όταν όλοι γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει διακίνηση εκτός της φυσικής θερμοκρασίας.»

«Συν τοις άλλοις» συμπληρώνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, «η πώληση σε μπιτόνια δημιουργεί έντονα γραφειοκρατικό πρόβλημα και δυσαρέσκεια στον πολίτη, δεδομένου ότι πολλοί καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για το επίδομα με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται για την άρνησή μας να τους προμηθεύσουμε, όταν έρχονται στο κατάστημά μας, χωρίς τον απαιτούμενο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.»

»Σαφώς, συμφωνούμε ότι η ανθούσα πραγματική παραβατικότητα δεν περιορίζεται με παρωχημένης τεχνοτροπίας τεχνολογία. Τέτοιου είδους πρακτικές έχουν αποδειχτεί αναποτελεσματικές. Εξ άλλου έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας, στην περίπτωση που αποφασίσει η Πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με τον περιορισμό της κάθε είδους παράνομης δραστηριότητας.»

Η Ομοσπονδία ζητά να υλοποιηθούν έστω και ετεροχρονισμένα τα συμφωνηθέντα και η διαδικασία αποστολής των ζητούμενων στοιχείων, που απαιτούνται για την επιδότηση των καταναλωτών, και φυσικά, ενημέρωση για την πρόοδο της ηλεκτρονικής εφαρμογής αντικατάστασης του «Ήφαιστου» και την κατάργηση επιβολής προστίμων από την ενημέρωση του παλαιού συστήματος,

Οι πρατηριούχοι καυσίμων τονίζουν ότι «δεν θα ξεκινήσουμε την διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, αν δεν καταργηθεί η επιβολή προστίμων καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 68.400 λίτρων λαθραίου πετρελαίου – Πάνω από 200.000 ευρώ τα πρόστιμα

Σημαντική ποσότητα λαθραίου πετρελαίου κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 36 παράνομες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε υπό ανέγερση υπόγειες εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο, στην περιοχή της Νέας Μάκρης Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 36 παράνομες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, μέσα στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 63.900 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και 4.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τις αναλύσεις της Χημικής Υπηρεσίας, το οποίο δεν συνάδει με πετρέλαιο εγχώριας παραγωγής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ποσότητες πετρελαίου διετίθεντο στην αγορά ως πετρέλαιο κίνησης, χωρίς παραστατικά, είτε αυτούσιες είτε ανακατεμένες με πετρέλαιο θέρμανσης και διαλύτες. 

Το συνολικό ύψος των προστίμων για διαφυγόντες δασμούς και φόρους και για παράνομη αποθήκευση πετρελαίου υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. 

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που διατηρούσε στην ίδια περιοχή και πρατήριο καυσίμων, συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Η υπόθεση διερευνάται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

kathimerini.gr

Έλεγχοι σε ΚΑΔ και σύστημα εισροών – εκροών για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής στα καύσιμα

διαβάσαμε στο capital.gr / Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Τα πρατήρια που αποφεύγουν να αποστείλουν στοιχεία στο σύστημα εισροών – εκροών και ενδεχομένως να μην έχουν και άδεια λειτουργίας αναζητεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το σκανάρισμα αποδείξεων από τους πολίτες, όπου εντοπίστηκαν αρκετά πρατήρια βενζίνης να φοροδιαφεύγουν και να μην αποστέλλουν τα δεδομένα στο σύστημα εισροών – εκροών, οδήγησαν τη φορολογική διοίκηση σε διασταυρώσεις σε βάθος.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία με τις ενάρξεις εργασιών και του ΚΑΔ των πρατηρίων καυσίμων. Παράλληλα, υπάρχουν τα στοιχεία από τα συστήματα εισροών – εκροών. Η διασταύρωση των δύο, θα αναδείξει τα πρατήρια που ακολουθούν τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και ποια όχι. Δηλαδή ΚΑΔ πρατηρίων και δεδομένα συστήματος εισροών – εκροών θα διασταυρωθούν με στόχο να εξακριβωθεί ποιοι λειτουργούν νόμιμα και ποιοι παράνομα.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς καταγράφηκαν 34 υποθέσεις κατασχέσεων, όπου, μεταξύ άλλων, εντοπίσθηκαν 3.674 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, 16.337 λίτρα πετρελαίου κίνησης, 6.214 λίτρα μείγματος βενζίνης και 110.095 λίτρα διαλυτών. Εκτός, από τις διασταυρώσεις, έχουν προγραμματισθεί και δράσεις με στόχο να περιορισθεί το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών των πλωτών μέσων
 • Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την παρακολούθηση της Διακίνησης Καυσίμων στα Βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσης και την παρακολούθηση των καυσίμων που διακινούνται με πλοία (σλέπια)
 • Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά – Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου
 • Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών
 • Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/ εκροών

Παράλληλα, εντός του έτους :

 1. Θα διενεργηθούν τουλάχιστον 79.900 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων:
 • 37.300 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.
 • 4.200 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα.
 • 8.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.
 • 27.000 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.λπ.
 • 3.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
 1. Διενέργεια τουλάχιστον 10.000 τελωνειακών ελέγχων με αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου X-RAYS.
 2. Διενέργεια τουλάχιστον 400 ελέγχων από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, με αξιοποίηση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών.
 3. Διενέργεια τουλάχιστον 13.300 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.
 4. Στοχευμένοι έλεγχοι στις εισαγωγές και εξαγωγές.
 5. Συνεργασία με άλλα σώματα δίωξης υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου.
 6. Διεξαγωγή 12 Τελωνειακών Επιχειρήσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, παραποιημένα, ρευστά διαθέσιμα κ.λ.π.

Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή εκτός ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 77 τ. Α’ 2023) – Έλεγχοι για σύστημα εισροών – εκροών και στις φορολογικές αποθήκες

Νέες διατάξεις σχετικά με τη σφράγιση εγκαταστάσεων (10 έως 90 ημέρες) και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή εκτός Α.Α.Δ.Ε. (και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα) ισχύουν με το άρθρο 44 του νόμου 5036/2023 με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77 τεύχος Α’ 28.3.2023).

Επίσης, με το άρθρο 45 του ίδιου νόμου προβλέπονται κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων (τροποποίηση του άρθρου 119Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα).

Αναλυτικά:

Άρθρο 44
Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή εκτός Α.Α.Δ.Ε. – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Η παρ. 4 του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265, Ε.Τ.Κ.) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όταν, από εξέταση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δείγματος καυσίμων που διενεργείται για ελεγχόμενη, είτε από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγματος, προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητά της. Η σφράγιση πραγματοποιείται είτε από την τελωνειακή υπηρεσία που έχει διενεργήσει τον έλεγχο είτε από την τελωνειακή υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, σε περίπτωση που ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή.
Το δείγμα καυσίμου που έχει ληφθεί, αποστέλλεται άμεσα από την ελέγχουσα αρχή στη χημική υπηρεσία που διενεργεί την ανάλυση, η οποία ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος. Η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγματος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αυτό επιλαμβάνεται της διαφοράς.
Αν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

Στην περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων, πέραν της επιβολής των μέτρων της παρούσας, ενημερώνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιβολή κυρώσεων του ν. 3054/2002 (Α’ 230) για μη τήρηση της ποιότητας και του τύπου των καυσίμων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει ήδη επιβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής
της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 45
Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων – Τροποποίηση άρθρου 119Γ Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Το άρθρο 119Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) τροποποιείται:

α) στην παρ. 1, με την επικαιροποίηση της παραπομπής στον Οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, β) στην παρ. 2, βα) με την προσθήκη νομοτεχνικών βελτιώσεων στην περ. α’, ββ) με την αντικατάσταση της περ. αγ’, βγ) με τη διαγραφή της αναφοράς στην «παρούσα περ. α’», στην περ. αδ’, γ) με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην περ. β’ της παρ. 2, δ) με τη διευκρίνιση στην αναφορά της υποδιαίρεσης της υποπερ. αα’, στην παρ. 4, ε) στην παρ. 5 εα) με την προσθήκη στην εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της εξειδίκευσης περιπτώσεων ανάκλησης αδείας σε φορολογικές αποθήκες, εβ) με την προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο αναφοράς στα στοιχεία δημοσίευσης του ν. 4624/2019, και το άρθρο 119Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 119Γ
Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 είναι τα τελωνεία ελέγχου των ανωτέρω αποθηκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 2 του άρθρου 63 και στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 810), αντίστοιχα, καθώς και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4738). Αν κρίνεται αναγκαίο, ζητείται η συνδρομή των λοιπών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από την ίδια απόφαση, καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το π.δ. 5/2022 (Α’ 15).

2. α. Για κάθε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους και κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, επιβάλλεται στους, κατά περίπτωση, υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επιφυλασσομένης της υποπερ. αδ) και επιβάλλεται, κατά περίπτωση, ανάκληση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Το ποσό του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και την υποτροπή.

Ειδικότερα:

αα) Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
αβ) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή/ και στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και ανακαλείται, κατά περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

αγ) Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της παρ. 3, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή σε οποιονδήποτε άλλο συνέπραξε ή προσέφερε συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και ανακαλείται, κατά περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

αδ) Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο των υποπερ. αα’, αβ’ και αγ’ διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης.

β. Υπόχρεοι για την καταβολή των επιβαλλόμενων, με το παρόν, προστίμων είναι:

α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπέχουν αυτοτελή ευθύνη, με μόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης

ή ως εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, καθώς και όσοι ενήργησαν ως αυτουργοί ή ως συναυτουργοί κατά την τέλεση της παράβασης ή θεωρούνται ως τέτοιοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153, με επιμερισμό, στην περίπτωση αυτή, του επιβληθέντος ποσού, εις έκαστο εξ αυτών, ανάλογα με τον βαθμό συνυπευθυνότητάς του και

β) τα νομικά πρόσωπα, τα οποία είτε υπέχουν αυτοτελή ευθύνη με μόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ή ως εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών είτε κηρύσσονται αστικά συνυπεύθυνα και καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεα για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος προστίμου, σε περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών υπέχουν ευθύνη διάπραξης της παράβασης ως φυσικά πρόσωπα και θεωρούνται αυτουργοί ή συναυτουργοί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153.

Ειδικά για τις παραβάσεις της υποπερ. αγ) της περ. α’ της παρούσας, για την καταβολή των σχετικών προστίμων ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.

γ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο έχων έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α’ 97). Με την άσκηση της προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει νομοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση μη τήρησης της ως άνω ρύθμισης. Το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου, που δεν αναστέλλεται σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, μπορεί να ανασταλεί με δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής κατά τα άρθρα 200 έως 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 1. α) Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον προμηθεύει ή εγκαθιστά μετρητικά συστήματα και τον συνοδευτικό εξοπλισμό τους, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.
  β) Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον:
  αα) Επεμβαίνει χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, τα οποία φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε..
  ββ) Παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, πωλεί, αποθηκεύει ή διακινεί ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73, μέσω δεξαμενών, αγωγών, αντλιών ή μετρητών που δεν συνδέονται με το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών.
 2. Οι κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63, με εξαίρεση την κύρωση της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2, η οποία εφαρμόζεται από την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, ορίζεται το ποσό των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση εντός των ορίων της περ. α’ της παρ. 2, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α’ της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’137).»

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2122 /31.3.2023 η κοινή υπουργική απόφαση της ΑΑΔΕ και των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, για απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας (βλ. απόφαση σε αρχείο pdf).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,

ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.

2. Για την εξαίρεση των πιο πάνω προσώπων από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ενός φορολογικού έτους θα πρέπει κατά το ίδιο φορολογικό έτος να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

1. Για τον υπολογισμό της αύξησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (ή 25%) του μέσου αριθμού των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων κατά το κρινόμενο (για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος) έτος, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο των απασχολούμενων του προηγούμενου φορολογικού έτους. Βάση υπολογισμού του μέσου αριθμού των εργαζομένων είναι ο αριθμός των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 του προηγούμενου φορολογικού έτους, σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 κατά το κρινόμενο έτος.

2. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης υπολογίζεται ανά μήνα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου για το σύνολο του έτους.

3. Στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται οι εποχικοί απασχολούμενοι.

4. Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία θα προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τους.

5. Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, ο οποίος απασχολείται στην επιχείρηση τουλάχιστον κατά μία ημέρα πλέον του μισού ημερολογιακού μήνα, δηλαδή πλέον των 15 ημερών ανά μήνα, υπολογίζεται σε ετήσια βάση ως ένα δωδέκατο (1/12).

6. Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου απασχολούμενων, ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

Άρθρο 4
Τρόπος και διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων-διαδικασία υποβολής ενστάσεων

1. Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) και συγκεκριμένα, από τον κωδικό (047) του εντύπου του εκάστοτε φορολογικού έτους.

2. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης υπολογίζεται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανά μήνα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για το σύνολο του έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. Τα εξαχθέντα στοιχεία διαβιβάζονται αρμοδίως από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ΑΑΔΕ.

3. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις επιχειρήσεις που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν και την προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 2 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το οικείο φορολογικό έτος. Εάν κατά τον χρόνο λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το έτος αυτό.

4. Οι επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν το ηλεκτρονικό μήνυμα της προηγούμενης παραγράφου, λόγω μη διακρίβωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου, δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαπενθημέρου του έκτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η ένσταση υποβάλλεται με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου εντός του περιβάλλοντος του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή, που θα συσταθεί από τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της ένστασης, να συνυποβάλλουν με το ως άνω έντυπο, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία για την τεκμηρίωση της ένστασης. Η απόφαση που εκδίδεται από την Επιτροπή Ενστάσεων κοινοποιείται στην επιχείρηση και γνωστοποιείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο αποστέλλει για τις περιπτώσεις αυτές επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επιχειρήσεις των οποίων η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Εάν κατά τον χρόνο λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το έτος αυτό.

Άρθρο 5
Λοιπά φορολογικά ζητήματα

1. Εφόσον μια επιχείρηση εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας, εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος και τα υποκαταστήματα αυτής, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011.

2. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση διαφορετική του ημερολογιακού έτους, το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων προκύπτει από τον κωδικό (047) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) του εκάστοτε φορολογικού έτους, ενώ ο σχετικός μέσος αριθμός εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης υπολογίζεται, αντίστοιχα, για τους μήνες που απαρτίζουν το εν λόγω φορολογικό έτος.

3. Για επιχειρήσεις που έκαναν αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου εντός του έτους, για το εν λόγω φορολογικό έτος πραγματοποιείται οίκοθεν αναγωγή του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν δηλωθεί στον κωδικό (047) του εντύπου Ε3 σε δωδεκάμηνη βάση. Αντιστοίχως, θα πραγματοποιηθεί αναγωγή-υπολογισμός του μέσου αριθμού πλήρως απασχολούμενων εργαζομένων της επιχείρησης για τα υπόψη χρονικά διαστήματα σε δωδεκάμηνη βάση.

4. Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έκαναν έναρξη εργασιών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φορολογικού έτους ή που προέβησαν σε διακοπή της δραστηριότητάς τους κατά τη διάρκεια του κρινόμενου φορολογικού έτους, πραγματοποιείται, αντιστοίχως, αναγωγή του μέσου αριθμού πλήρως απασχολούμενων εργαζομένων της επιχείρησης των υπόψη χρήσεων σε δωδεκάμηνη βάση, προκειμένου για τη σύγκρισή τους με τον μέσο αριθμό του επόμενου της έναρξης ή του προηγούμενου της διακοπής φορολογικού έτους.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

1. Τα ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που ανήκουν στους δικαιούχους της παρούσας και τα λοιπά στοιχεία που τηρούνται βάσει της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, τα οποία θα προσκομίζονται σε περίπτωση ελέγχου προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011.

2. Οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να διαφυλάττουν τα λογιστικά αρχεία για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 1η.9.2022 και έχουν εφαρμογή προς τον σκοπό θεμελίωσης εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2022 και εφεξής.

Υποχρεωτική από 1/8/2023 η διασύνδεση ΦΗΜ-ταμειακών με POS και στα πρατήρια καυσίμων για πώληση εμπορευμάτων, παροχή υπηρεσιών και συναλλαγές επί βυτίου – Όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου επιτρέπεται η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFTPOS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’ 3940) -βλ. και παράρτημα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α’ 251),
  β) των άρθρων 15 και 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,
  γ) της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’ 3940),
  δ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),
  ε) της υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317),
  στ) της υπό στοιχεία Α.1011/2020 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85),
  ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 3603),
  η) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),
  θ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1221/2012 «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.-Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην ΓΓΠΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)» (Β’ 3513),
  ι) του π.δ. 899/1976 «Περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας ως τουριστικών τόπων» (Α’ 329),
  ια) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(Α’ 94).
 2. Το με αριθμό C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.
 3. Το με αριθμό C(2012) 4967 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/267/GR.
 4. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της κοινοποίησης 2022/183/GR, για την αποδοχή της διαδικασίας του επείγοντος, με το υπ’ αρ. GROW/E3/BH/ as (2022)3027420/12.04.2022 έγγραφο αυτής προς τον Πληρεξούσιο Υπουργό της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Ελλάδος στης Βρυξέλλες και το οποίο κοινοποιήθηκε εις εμάς μέσω του ΕΛΟΤ.
 5. Την υπό στοιχεία αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
 6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του αριθμού 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
 7. Το πόρισμα της Ομάδας Διοίκησης Έργου στην ΑΑΔΕ για την εκπόνηση των προδιαγραφών της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με τερματικά POS, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 16614 για την αναμόρφωση και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη φορολογική διοίκηση, που υλοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
 8. Την ανάγκη διασύνδεσης των ΦΗΜ με τα EFT/POS Τερματικά, για την διασφάλιση της έκδοσης των φορολογικών συναλλαγών μέσω της πληρωμής με κάρτα για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.
 9. Το γεγονός ότι, από τις διαδικασίες της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα άρθρα 3,4 και το Παράρτημα της Α.1098/13-7-2022 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS).

3.1. Το Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS) περιγράφεται στο παράρτημα.

3.2. Τα EFTPOS που εφαρμόζουν το παρόν πρωτόκολλο, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση, το ποσό πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών. Στην ειδική περίπτωση όπου έχει ήδη εκδοθεί από τον ΦΗΜ λογιστικό στοιχείο (απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή τιμολόγιο) για το οποίο αναμένεται μεταγενέστερη πληρωμή από το EFTPOS, αυτό το λογιστικό στοιχείο προφορτώνεται στο EFTPOS από τον ΦΗΜ. Το EFTPOS έχει την δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές, για κάθε ένα από τα προφορτωμένα λογιστικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο το αλγεβρικό σύνολο των συναλλαγών αυτών να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του συγκεκριμένου προφορτωμένου λογιστικού στοιχείου. Το EFTPOS έχει επίσης την δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό, για την εξόφληση περισσοτέρων του ενός προφορτωμένων λογιστικών στοιχείων, με μία μόνο χρεωστική συναλλαγή, τηρουμένου πάντοτε του περιορισμού της μη πληκτρολόγησης ποσού. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιτρέπεται ωστόσο, η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο EFTPOS. Τα EFTPOS επιτρέπεται να πραγματοποιούν αυτόνομα τις πιστωτικές συναλλαγές, δηλαδή επιστροφές ποσών σε κάρτα, οι οποίες τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικών πωλήσεων. Τα EFTPOS πραγματοποιούν αυτόνομα τις προεγκρίσεις.

3.3. Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ΦΗΜ, ή σε περίπτωση προσωρινής βλάβης της διασύνδεσης EFTPOS-ΦΗΜ «βλάβη υποδομής», ο κάτοχος του ΦΗΜ δηλώνει την προσωρινή βλάβη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ «esend». Το EFTPOS επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το ΠΣ ΦΗΜ «esend», το οποίο του δίνει την εντολή να ενεργοποιήσει την δυνατότητά πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας πληκτρολόγησης του EFTPOS λόγω βλάβης υποδομής για την εισαγωγή ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών, έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) ώρες και επιτρέπεται το πολύ για μία φορά κάθε τρεις μήνες.
Η απελευθέρωση του πληκτρολογίου του EFTPOS λόγω βλάβης ΦΗΜ για την εισαγωγή ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών, για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις, έχει μέγιστη διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Για τις επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, η απελευθέρωση του πληκτρολογίου του EFTPOS έχει μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ημέρες, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
Σε κάθε περίπτωση δεν αναιρείται η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3.4. Δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο σε EFTPOS, αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ. Επιτρέπεται επίσης η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFTPOS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ, σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 4
Ισχύς της Απόφασης

4.1. Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2023.

Αίτημα μη επιβολής & άρση επιβολής προστίμων για το πρώτο έτος εφαρμογής της αποστολής δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Με επιστολή του το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), ζητά από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα να μην επιβληθούν πρόστιμα για το πρώτο έτος εφαρμογής (το 2019), των ΠΟΛ για την καθημερινή αποστολή δεδομένων πώλησης (λόγω του χρονικά ανέφικτου χρονικού περιθωρίου προσαρμογής), να διαγραφούν τα ήδη επιβληθέντα πρόστιμα για παραλείψεις που έλαβαν χώρα το ίδιο έτος και να επιστραφούν τυχόν καταβληθέντα ποσά για πρόστιμα που επεβλήθησαν στις παραπάνω περιπτώσεις.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή:

«Ο κλάδος μας διαρκώς υποχρεώνεται σε εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων ή υπουργικών αποφάσεων, δίχως να συμμετέχει σε σχετική διαβούλευση ως υπόχρεος να προσαρμοστεί σε αυτές και μάλιστα επιπλέον με ασφυκτικές προθεσμίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καθημερινή υποχρέωση των πρατηρίων από την 1η Ιανουαρίου 2019 (ΠΟΛ. 1195, 1208, 1218) να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ., όπου σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός και μάλιστα σε εορταστική περίοδο έπρεπε ταυτόχρονα όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων της Ελλάδος να προσαρμοστούν με την συνδρομή τεχνικών εταιρειών πληροφορικής, οι οποίες αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν λόγω της αδυναμίας τους να υποστηρίξουν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα χιλιάδες πρατήρια διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της ρύθμισης να γίνει με χρονική καθυστέρηση, χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του πρατηριούχου, και άδικα να επιβληθούν σε νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου μας σε όλη την Ελλάδα, υπέρογκα πρόστιμα για το έτος 2019, ύψους 100 ευρώ ανά ΦΗΜ για κάθε ημέρα, λόγω μη διαβίβασης δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων από τα πρατήρια καυσίμων στην ΑΑΔΕ. Σε πολλές περιπτώσεις το ύψος των προστίμων υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Ζητήσαμε κατά την συνάντηση μας με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλο (15/2/2023) αλλά και με σχετική επιστολή, να μην επιβληθούν πρόστιμα για το πρώτο έτος εφαρμογής, ήτοι το 2019, των εν λόγω ΠΟΛ, να διαγραφούν τα ήδη επιβληθέντα πρόστιμα για παραλείψεις που έλαβαν χώρα το ίδιο έτος και να επιστραφούν τυχόν καταβληθέντα ποσά για πρόστιμα που επεβλήθησαν στις παραπάνω περιπτώσεις.»

Από 1.000 έως 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ

Με πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 41 εισάγεται υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής, που κατέχουν όλες οι υπόχρεες οντότητες, με την Α.Α.Δ.Ε. και διαβίβασης καθοριζόμενων δεδομένων, είτε μέσω των ΦΗΜ είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..

Με το άρθρο 42 εισάγεται πλαίσιο διαδικαστικών κυρώσεων για την παραβίαση της υποχρέωσης της διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων που κατέχουν τερματικά EFT/POS με την Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Δείτε αναλυτικά:

Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση και γιατί αποτελεί πρόβλημα.

Άρθρα 41 και 42

Με την απόφαση Α.1098/2022 (Β’3940) του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής, που κατέχουν όλες οι υπόχρεες οντότητες, με την ΑΑΔΕ και διαβίβασης καθοριζόμενων δεδομένων, είτε μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Με το άρθρο 42 εισάγεται πλαίσιο διαδικαστικών κυρώσεων για την παραβίαση της υποχρέωσης που εισάγεται με το άρθρο 1, ήτοι της διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων που κατέχουν τερματικά EFT/POS με την
ΑΑΔΕ.

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν αφενός στη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και αφετέρου στη διαφάνεια των ενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών και την περιστολή της φοροδιαφυγής. Τέλος, οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν επιμέρους δράσεις στο πλαίσιο έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρα 41 και 42
Η διαφάνεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις Φορολογικές Διοικήσεις προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη σε μια εποχή που οι συναλλαγές αυτές κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σχέση με πιο παραδοσιακούς τρόπους.

Στόχος

Άρθρα 41 και 42
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν τις οντότητες (επιχειρήσεις) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT/POS τερματικών (δικαιούχοι πληρωμής) και τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρα 41-42
• Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης των οντοτήτων
• Διαφάνεια των συναλλαγών
• Περιστολή φοροδιαφυγής

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 41

Υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση – Προσθήκη άρθρου 15Β στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206) προστίθεται άρθρο 15Β ως εξής:

«Άρθρο 15Β

Υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση

 1. Τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS )», ημεδαπής και αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι νομικές οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251), διασυνδέονται υποχρεωτικά και παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 42

Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση – Προσθήκη άρθρου 54Θ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206) προστίθεται άρθρο 54Θ ως εξής:

«Άρθρο 54Θ

Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β

 1. Στην οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που έχει υποχρέωση χρήσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS), ως δικαιούχος πληρωμής σύμφωνα με την περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 15Β, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ανά φορολογικό έτος.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων της παρ. 1, όπως ενδεικτικά το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, απλογραφικό ή διπλογραφικό, τα ακαθάριστα έσοδα της νομικής οντότητας και η υποτροπή, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

error: Content is protected !!