Τι αλλάζει στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Τα κριτήρια και τα ποσά επιδότησης

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα λάβουν φέτος τα νοικοκυριά, σε σχέση με την περυσινή σεζόν, και θα προμηθευτούν το πετρέλαιο με επιδότηση 20 λεπτών το λίτρο (συν ΦΠΑ). Επιπλέον, νέοι δικαιούχοι του επιδόματος και όσοι έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο πετρέλαιο, θα λάβουν διπλάσιο επίδομα θέρμανσης.

Τα νέα κριτήρια, οι δικαιούχοι αλλά και οι διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης θα καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας και αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Στα τέλη του μήνα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους οι οποίοι θα δουν τα χρήματα του επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.

Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί για το επίδομα θέρμανσης τη σεζόν 2022-2023 θα διαμορφωθεί στα 300 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο απευθύνεται σε 1,3 εκατ. νοικοκυριά.

Η κρατική στήριξη για τα νοικοκυριά που θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης είναι τριπλή:

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ: Από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται φθηνότερα κατά 25 λεπτά (20 λεπτά + ΦΠΑ) το λίτρο λόγω της κρατικής επιδότησης στην αντλία. Στο τέλος Δεκεμβρίου και ανάλογα με τις τιμές του πετρελαίου που θα επικρατούν στην αγορά θα αποφασιστεί η παράταση του μέτρου το 2023.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Τα νοικοκυριά που ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης και έλαβαν και πέρυσι επίδομα θέρμανσης θα εισπράξουν φέτος μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης λόγω της αύξησης από 300 σε 350 ευρώ της βάσης υπολογισμού του επιδόματος. Για παράδειγμα, νοικοκυριό με δύο παιδιά που διαμένει μόνιμα στη Φλώρινα θα λάβει φέτος επίδομα ύψους 578 ευρώ από 496 ευρώ πέρυσι. Το κατώτερο και ανώτερο ποσό του επιδόματος θα καθοριστεί με την ΚΥΑ.

ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Όλοι οι νέοι δικαιούχοι οι οποίοι θα λάβουν διπλάσιο επίδομα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τόσο τα νοικοκυριά που δικαιούνται για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης λόγω αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων όσο και εκείνα που θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά ως πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο. Για παράδειγμα οικογένεια με δύο παιδιά η οποία κατοικεί σε διαμέρισμα στην Αθήνα πέρυσι για τη θέρμανση με φυσικό αέριο έλαβε επίδομα 180,6 ευρώ. Φέτος εάν βάλει αντί για φυσικό αέριο, πετρέλαιο θα λάβει διπλό αυξημένο επίδομα το οποίο φτάνει τα 421,4 ευρώ.

Με την ΚΥΑ θα ορίζονται επίσης:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ: Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ για το έγγαμο ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: παραμένουν τα περιουσιακά κριτήρια στα 180.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο και 300.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους.

Μέχρι 31/12 η επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στην χονδρική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Στα 20 λεπτά ανά λίτρο από 15.10 έως 31.12.2022 – Όλη η τροπολογία

Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 14η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο και τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης.

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επιβάρυνε ιδιαιτέρως νοικοκυριά και επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο εκείνους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος τους για την αγορά του.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και τη συνεπακόλουθη και συνεχιζόμενη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, η υψηλή τιμή των καυσίμων επιβάρυνε ιδιαιτέρως νοικοκυριά και επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο εκείνους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος τους για αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση των δικαιούχων της επιδότησης με την κάλυψη ποσοστού της αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης της καθημερινότητας των πολιτών και της συμβολής στη διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος τους.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επαγγελματιών και ακόμη περισσότερο εκείνων οι οποίοι, λόγω χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος τους για αγορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης.

Η διάταξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:

Άρθρο 178
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης

 1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 14η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύφος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.

Ξεκινά η απογραφή για Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων

Από 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 – Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022 η απογραφική διαδικασία για όλες τις επιχειρήσεις

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την εκκίνηση της απογραφικής διαδικασίας του συνόλου των εργαζομένων μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος πίνακας προσωπικού) στο Π.Σ. Εργάνη. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  και κατά την πάγια διαδικασία, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τον ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4), στο  Π.Σ. Εργάνη, όπου καταχωρούν όλα τα στοιχεία, που νομίμως προβλέπονται, για τους εργαζόμενους που απασχολούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η προθεσμία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας (που εντάσσονται στην δεύτερη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας) και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Π.Σ. Εργάνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.

Ο μηχανισμός οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη παρακολουθεί τον προγραμματισμό του ωραρίου, τις δηλωθείσες υπερωρίες και τη χορήγηση αδειών, σε ενιαία, δομημένη μορφή με δυνατότητα επεξεργασίας και προβολής του προγραμματισμένου ωραρίου απασχόλησης ανά ημέρα, σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου. Το ψηφιακό ημερολόγιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErganimobileapp, καθώς και μέσα από το myErganiwebportal για την ενημέρωση των εργαζόμενων (https://myErgani.gov.gr).

«HELLENiQ ENERGY» το νέο όνομα του Ομίλου ΕΛΠΕ

Αλλαγή σελίδας, με νέο όνομα και ριζική ανανέωση εικόνας για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με τη Διοίκηση του Ομίλου να παρουσιάζει επισήμως τη νέα εταιρική ταυτότητα, που αποτελεί μέρος του συνολικού rebranding της Εταιρείας. Η ονομασία “HELLENiQ ENERGY”, παραπέμπει ευθέως στην βαριά κληρονομιά του Ομίλου, αλλά και στη βούλησή του να εξελιχθεί στο αύριο της «έξυπνης» ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών και την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Μετά από 64 ολόκληρα χρόνια επιτυχημένης πορείας με ισχυρή ανάπτυξη, αλλά και ουσιαστικής στήριξης της ελληνικής οικονομίας, η νέα εταιρική ταυτότητα του Ομίλου επισφραγίζει και τυπικά την ταχεία υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού “Vision 2025” που ξεκίνησε το 2021. Στόχος είναι να οδηγηθεί σε μια νέα εποχή δυναμικής βιώσιμης ανάπτυξης, με την υλοποίηση σημαντικών έργων μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων, την ταχύτατη ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές και στην «πράσινη» ενέργεια, αλλά και την είσοδο σε νέες αγορές και προϊόντα.

Όπως είχε εξαγγελθεί, η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του στρατηγικού αυτού σχεδίου περιλάμβανε και την αλλαγή επωνυμίας, λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου. Η παρουσίαση έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε μια εκδήλωση στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ενώ την παρακολούθησαν πλήθος καλεσμένων και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο του καινούργιου λογοτύπου του Ομίλου παραμένει ο μικρός φωτεινός αστέρας, ως σπίθα δημιουργίας και στοιχείο καθοδήγησης στη νέα εποχή. Οι οριζόντιες μπλε και άσπρες γραμμές που είχαν εμπνευστεί από την ελληνική σημαία, έχουν μετατραπεί σε κυματισμό που προσομοιάζει σε ένα ενεργειακό κύμα. Μεγάλο τμήμα του ονόματος παραπέμπει στην ελληνικότητα και στην κληρονομιά της προηγούμενης ονομασίας, ενώ η κατάληξη της πρώτης λέξης αναφέρεται στο μέλλον της ενεργειακής μετάβασης και της παροχής «έξυπνων» ενεργειακών λύσεων. H τελευταία λέξη “ENERGY» υποδηλώνει τη μετεξέλιξη, από μια εταιρία πετρελαίου σε έναν οργανισμό που θα δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας, ενσωματώνοντας κριτήρια ESG στη λειτουργία του, αλλά και στις μελλοντικές προτεραιότητες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά την ομιλία του στη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της «HELLENiQ ENERGY», Ανδρέας Σιάμισης, προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της νέας  εταιρικής ταυτότητας, δηλώνοντας: «Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα μέλλον πιο καθαρό και βιώσιμο για όλους. Γι’ αυτό, καθώς η αγορά ενέργειας αλλάζει, αλλάζουμε κι εμείς για να προωθήσουμε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Η «HELLENiQ ENERGY» επιδιώκει να συνεχίσει την πολύ καλή της πορεία και να αποτελεί εταιρεία πρότυπο στην Ελλάδα οδηγώντας τις εξελίξεις και συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη και στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Ταυτόχρονα όμως, είναι εξίσου σημαντικό να προσαρμόσει και τις παραδοσιακές της δραστηριότητες σε ένα νέο περιβάλλον και να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ασφάλειας εφοδιασμού, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε. Οι στόχοι μας για την ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος είναι φιλόδοξοι, αλλά επιτεύξιμοι, ώστε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ όλους εκείνους που πίστεψαν και συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι και ειδικά τους μετόχους, τα στελέχη και το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου, αλλά και τους πελάτες και συνεργάτες μας, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Η πορεία δεν θα είναι πάντα εύκολη, αλλά ο στόχος πρέπει να παραμείνει σταθερός. Με υπευθυνότητα και όρεξη για δημιουργία, αλλά και με τη νέα ανανεωμένη εταιρική εικόνα που μας προσφέρει μια καινούργια οπτική, τροφοδοτούμε με ενέργεια το αύριο που όλοι αξίζουμε».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ομίλου «HELLENiQ ENERGY», Ιωάννης Παπαθανασίου, επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Πίσω μας έχουμε 64 χρόνια υποδειγματικής πορείας, με τον Όμιλό μας να πρωταγωνιστεί στην επιχειρηματική ζωή του τόπου. Σήμερα προσδιορίζουμε εκ νέου την εταιρική μας ταυτότητα, με μια νέα ονομασία η οποία αντιπροσωπεύει έναν Οργανισμό που συνεχίζει να γράφει την ιστορία του, με ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Θέλουμε η Ελλάδα να βρεθεί στην αιχμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας. Από πλευράς μας, έχουμε δεσμευθεί να αναλάβουμε το ρόλο που μας αναλογεί ως κορυφαία επιχείρηση της χώρας, με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα και ισχυρή εθνική και κοινωνική συνείδηση. Τα ορατά και μετρήσιμα πλέον οφέλη από τη νέα επιχειρηματική μας στρατηγική, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και να προσβλέπουμε σε ακόμη πιο δυναμική ανάπτυξη. Βαδίζουμε έχοντας ως εφόδια τον σωστό σχεδιασμό, τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, τη θέληση, το  πάθος, την αποφασιστικότητα και, κυρίως, τη δύναμη των εργαζομένων του Ομίλου που μοιράζονται το όραμά μας, το υπηρετούν καθημερινά στην πράξη και τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή τους.»

Στη συνέχεια ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Σκρέκας, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τις εξαιρετικές επιδόσεις του Ομίλου σε όλα τα επίπεδα και τη διαχρονική του στήριξη για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας, σημειώνοντας: «Η αλλαγή ονόματος και εταιρικής εικόνας των ΕΛΠΕ σηματοδοτεί τη μετεξέλιξή του σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των μορφών ενέργειας, με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του. Δίνει έμφαση στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως είναι οι ΑΠΕ, εξετάζει και αναπτύσσει νέες σημαντικές πρωτοποριακές δραστηριότητες όπως είναι το υδρογόνο, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις ήδη υπάρχουσες, σημαντικές για την οικονομία δραστηριότητες σε πετρελαιοειδή, με στόχο να εντάσσει καύσιμα νέας γενιάς με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα. H στρατηγική μετασχηματισμού των ΕΛΠΕ είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το αύριο.»

Η νέα εταιρική ταυτότητα εγκρίθηκε ομόφωνα το μεσημέρι της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2022, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ ακολούθως παρουσιάστηκε στο σύνολο της Διοίκησης και του προσωπικού, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αντιδράσεις από τα διυλιστήρια στη σύσταση της Ε.Ε. για φορολόγηση των υπερεσόδων

διαβάσαμε στο radar.gr (βλ. εφημερίδα ΑΞΙΑ)

Αντιπροτείνουν μια έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια που να καλύπτει την επιδότηση του πετρελαίου στην αντλία

Την έντονη αντίδραση του κλάδου διύλισης στην πρόταση της Κομισιόν για φορολόγηση των αυξημένων, σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, κερδών του 2022 διατύπωσαν ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ Αν. Σιάμισιης και ο γενικός διευθυντής του ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Διύλισης Τζ. Κούπερ, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας των ΕΛΠΕ και τη μετονομασία τους σε HELLENIQ ENERGY.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι η σύγκριση με την προηγούμενη τριετία δεν είναι δίκαιη – λόγω πανδημίας τα κέρδη ήταν χαμηλά–, αντιπροτείνοντας ως βάση σύγκρισης την πενταετία. «Κανείς δεν μας ρώτησε την εποχή της πανδημίας, όταν οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν, αν έχουμε να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας», τόνισε, ενώ συμμερίστηκε την ανάγκη στήριξης των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, που όμως «δεν οφείλονται στο πετρέλαιο». Ο κ. Κούπερ αναρωτήθηκε εάν ο κλάδος θα παραμείνει στην Ευρώπη με τόσο υψηλή φορολογία.

Σύσσωμη είναι η αντίδραση του ευρωπαϊκού κλάδου διύλισης στην πρόταση της Κομισιόν για φορολόγηση των αυξημένων σε σχέση με την προηγούμενη τριετία κερδών του 2022. Την κάθετη αντίδραση του κλάδου αλλά και τις προσπάθειες να μπλοκαριστεί το μέτρο μέσω ενός κύκλου επαφών που έχει ξεκινήσει τόσο σε επίπεδο Κομισιόν όσο και εθνικών κυβερνήσεων, εξέφρασαν χθες με δηλώσεις τους ο γενικός διευθυντής του ευρωπαϊκού συνδέσμου εταιρειών διύλισης (Fuelseurope) Τζον Κούπερ και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, στο περιθώριο της ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας και του λογότυπου της HELLENIQ ENERGY.

Ο εκπρόσωπος μάλιστα του Fuelseurope μετέφερε και τον προβληματισμό των εταιρειών του κλάδου σχετικά με την παραμονή τους στην Ευρώπη στην περίπτωση που, όπως είπε, διαπιστώσουν ότι κάθε φορά που βγάζουν κέρδη θα πρέπει κάποιος να τους τα παίρνει. Εμφαση έδωσε στη διαφωνία του κλάδου με την πρόταση της Κομισιόν σύγκρισης των προς φορολόγηση κερδών του 2022 με την προηγούμενη τριετία, όπου λόγω πανδημίας η κερδοφορία κινήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, αντιπροτείνοντας ως βάση σύγκρισης την πενταετία.

«Κατασκεύασμα που δεν έχει κάποιο ηθικό ή νομικό έρεισμα» χαρακτήρισε το μέτρο ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, τονίζοντας με έμφαση μάλιστα ότι ο κλάδος θα το πολεμήσει πανευρωπαϊκά. Τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, σύμφωνα με τον ίδιο, των HELLENIQ ENERGY –μετά και την έγκριση της νέας εταιρικής ταυτότητας χθες από την έκτακτη γενική συνέλευση των ΕΛΠΕ– και Motor Oil έχουν εκφράσει τους προβληματισμούς τους στην ελληνική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να πείσουν ότι οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να στηριχθούν και σε μια λογική αγοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για φορολόγηση μίνιμουμ 33% των (λειτουργικών) κερδών των διυλιστηρίων.

Ο κ. Σιάμισιης συμμερίστηκε την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία όμως, όπως είπε σκωπτικά, «δεν οφείλονται στο πετρέλαιο». «Ένα μέρος των αυξημένων κερδών που προέρχονται από την Ελλάδα θα το δίναμε και εμείς», είπε και ανέφερε για παράδειγμα ότι θα μπορούσε να επιβληθεί μια έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια που να καλύπτει την επιδότηση του πετρελαίου στην αντλία που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

«Δεν μπορείς, όμως, από τη μια να με υποχρεώνεις να διατηρώ αποθέματα ασφαλείας και από την άλλη να έρθεις να μου φορολογήσεις συγκυριακά κέρδη 300 εκατ. ευρώ που είναι η καταγεγραμμένη λογιστική αποτίμηση», είπε. Αντιστοίχως για τις εξαγωγές αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία που αφήνουν στη χώρα τα δισεκατομμύρια επενδύσεων των δύο διυλιστηρίων σε αγορές του εξωτερικού. Η συνολική φορολογία για τα διυλιστήρια αν προστεθεί και η εθνική θα φτάσει στο 55%, τόνισε ο κ. Σιάμισιης, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του και με το ύψος της έκτακτης εισφοράς (90%) στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας.

«Κανείς δεν μας ρώτησε την εποχή της πανδημίας όταν οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν και γράφαμε ζημιές αν έχουμε να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας», τόνισε σε άλλο σημείο, ενώ έθεσε και ερωτήματα του τύπου «κέρδη έκαναν και τα ξενοδοχεία», σημειώνοντας πάντως ότι δεν προτείνει τη φορολόγηση των ξενοδοχείων.

Μιλώντας για επενδύσεις και τη στροφή του ομίλου στην πράσινη μετάβαση και τις ΑΠΕ, ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ προανήγγειλε δύο νέες συμφωνίες για έργα ΑΠΕ σε αγορές του εξωτερικού που θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Θετικός ο Σταϊκούρας για επέκταση επιδόματος θέρμανσης, συβιλλικός για Fuel Pass 3 και επιδότηση πετρελαίου κίνησης τον Οκτώβριο

«Πιθανόν να χρειαστεί η επέκταση στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και μετά την 31η Δεκεμβρίου», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Μιλώντας γενικότερα, είπε ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με την Κομισιόν, έχει διαθέσει για την ενεργειακή κρίση τους περισσότερους πόρους στην Ευρώπη, ενώ για τον Δεκέμβριο η παρέμβαση ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Σε ερώτηση εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και εάν θα υπάρξει Fuel Pass-3, ο Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε πως «δεν έχει πει κάτι ο πρωθυπουργός και σας θυμίζω ότι έχει πέσει σημαντικά η τιμή των καυσίμων».

Επιδοτήσεις… ατομικής ευθύνης για κατοικίες και επιχειρήσεις – Τι θα ισχύσει για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

Πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις στην ενέργεια για τον Οκτώβριο. 23 προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τρεις κλίμακες επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Στο φυσικό αέριο η επιδότηση θα είναι οριζόντια για όλους τους καταναλωτές.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με περίπου μια ώρα καθυστέρηση, με τον υπουργό να κάνει λόγο για «ενεργειακό πόλεμο» και «δύσκολους μήνες που έρχονται», ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη στήριξη των πολιτών, την εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας για ενεργειακή επάρκεια και προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας.

Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το ηλεκτρικό ρεύμα

Οι κλίμακες σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Κώστα Σκρέκα διαμορφώνονται ως εξής:

 • Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες απορροφάται το 90% της αύξησης, με τα νοικοκυριά να επιδοτούνται με 436 ευρώ την κιλοβατώρα. Το μέτρο αφορά το 90% των νοικοκυριών.
 • Για κατανάλωση από 501 έως 1.000 κιλοβατώρες απορροφάται το 80% της αύξησης και επιδοτούνται με 386 ανά κιλοβατώρα. Εάν τα νοικοκυριά μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 15% η επιδότηση θα αυξάνεται κατά 50% την κιλοβατώρα.
 • Για κατανάλωση από 1.001 κιλοβατώρες και πάνω, απορροφάται το 70% της αύξησης με την επιδότηση να ανέρχεται στα 336 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό αφορά το 2% των νοικοκυριών. 

Επαγγελματίες και αγρότες

Για τους αγρότες προβλέπεται οριζόντια επιδότηση και ανέρχεται στα 436 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ για μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύεις έως 5 kVA η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης τον Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για τους μη οικακούς καταναλωτές έως 35 kVA και όσους ξεπερνούν τις 2.000 κιλοβατώρες, η επιδότηση ανέρχεται σε 230 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το συνολικό ύψος της επιδότησης φθάνει τα 1,1 δισ. ευρώ. 

Για το φυσικό αέριο

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού «για τα οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά, η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους θα δώσει μια οριζόντια επιδότηση που θα ανέλθει σε 90 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, για όλους τους οικιακούς καταναλωτές και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, απορροφώντας πάνω από το 50% της αύξησης. Το μέτρο αφορά σε 700.000 οικιακούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίες ή παρόχου».

Παράλληλα, η επιδότηση σε επαγγελματίες ανέρχεται στα 40 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, ενώ αυτό αφορά και τους βιομηχανικούς καταναλωτές. 

Λίστα εξοικονόμησης ενέργειας

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα και λίστα με… προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

 1. Απομόνωση χώρων που δεν χρησιμοποιούνται. Κλείνουμε τα σώματα θέρμανσης και τις εσωτερικές πόρτες (εάν υπάρχουν) που οδηγούν σε διαδρόμους ή κοντά σε σκάλες. Έτσι, κλείνουμε τις φυσικές διόδους αέρα, εμποδίζοντας το ζεστό αέρα να διαφύγει μέσα από το σπίτι.
 2. Ελεύθερα θερμαντικά σώματα. Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η απόδοσή τους από έπιπλα.
 3. Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα. Τοποθετούμε μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες. Σύμφωνα με μελέτες (DOE), όταν τραβηχτούν, οι κουρτίνες μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας από ένα ζεστό δωμάτιο έως και 10%. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μεμβράνες σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε.
 4. Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων, ώστε να κάνει καλή επαφή και να μην υπάρχει απώλεια ενέργειας (απώλεια ψύξης).
 5. Περιορίζουμε τη διάρκεια που αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε τον χρόνο ανάκτησης θερμοκρασίας (απώλεια ψύξης, φως ψυγείου) με συνέπεια να μειώνεται η κατανάλωση από τη λειτουργία του μοτέρ.
 6. Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη. Του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Του aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό) κατά τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Επίσης κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς.
 7. Τοποθέτηση των οικιακών συσκευών (π.χ. ψυγείου, καταψύκτη και στεγνωτηρίου ρούχων) μακριά από εστίες θέρμανσης.
 8. Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία.
 9. Κλείσιμο συσκευών όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by).
 10. Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η καμινάδα πρέπει να είναι κλειστή από το κλείστρο της.
 11. Κλείνουμε το φούρνο μας 10 – 15 λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα, καθώς η θερμότητα που υπάρχει επαρκεί για να ετοιμαστεί το φαγητό μας.
 12. Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να εφαρμόζουν καλά στα μάτια της κουζίνας.
 13. Όπου είναι εφικτό όταν μαγειρεύουμε χρησιμοποιούμε χύτρα ταχύτητας.
 14. Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα όσο μπορούμε στις συσκευές με οθόνη (π.χ. Η/Υ, τηλεοράσεις).
 15. Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη. Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών θερμοκρασιών για διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και για θερμότητα.
 16. Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα. Επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της ροής του ζεστού νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτηση τους γίνεται τοπικά επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν προοδευτικά τη ροή του ζεστού νερού. Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χώροι που έχουν ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν να λειτουργούν
 17. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στον λέβητα.
 18. Συντήρηση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, π.χ. λέβητα, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών
 19. Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
 20. Αντικατάσταση συσκευών με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar.
 21. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με τεχνολογία led.
 22. Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά – ενεργειακά.
 23. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Τα τιμολόγια για τον Οκτώβριο

Αργά χθες τη νύχτα οι πάροχοι έδωσαν στη δημοσιότητα τα νέα οικιακά τιμολόγια για τον Οκτώβριο.

 • ΔΕΗ 59,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες, 60,7 λεπτά για τις επόμενες και 55,4 λεπτά για το νυχτερινό τιμολόγιο.
 • Protergia 57,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα
 • Ήρων 62 – 69,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα
 • Elpedison 59,05-63,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας.
 • NRG 57,9-59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
 • Watt&Volt 58,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
 • Φυσικό Αέριο Ελλάδος 57,4-58,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας
 • Volterra 68,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα
 • Zenith 58,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
 • Ελίν 59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Σεμινάρια για πιστοποιητικό ΣΑΜΕΕ

Διαδικτυακά σεμινάρια Αρχικής χορήγησης Πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ οδικής (και σιδηροδρομικής) μεταφοράς στην Ευρώπη, διοργανώνει το Εργαστήριο Οχημάτων ΕΜΠ (ορισμένος Φορέας Εκπαίδευσης Συμβούλων ΣΑΜΜΕ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Το διαδικτυακό σεμινάριο Επικαιροποίησης στη Τρέχουσα Νομοθεσία Μ.Ε.Ε. διάρκειας 8 διδακτικών ωρών θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2022. Από 19 Σεπτεμβρίου και από 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν δύο σεμινάρια διάρκειας 40 και 44 ωρών αντίστοιχα, για την αρχική χορήγηση Πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ.

Σκοπός Σεμιναρίων

Η παροχή, στους υποψηφίους, των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με:

(α) την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση τους, (β) την τοποθέτηση σήμανσης των συσκευασιών και των μονάδων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (γ) τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και (δ) τις ευθύνες των εμπλεκομένων στη μεταφορά και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, για τη συμμετοχή σε εξετάσεις, έπειτα από τις οποίες χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Ποιούς Αφορούν το Σεμινάρια Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

Όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποισδήποτε ειδικότητας.

Προσφερόμενα Σεμινάρια

A. Σεμινάρια για Αρχική Χορήγηση Πιστοποιητικού Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

B. Σεμινάρια για Επέκταση σε Μέσο Μεταφοράς Ε.Ε.

C. Σεμινάριο για Επικαιροποίηση στην Τρέχουσα Νομοθεσία Μ.Ε.Ε.

Διάρκεια Σεμιναρίων & Κόστος Συμμετοχής

Προσφερόμενα Σεμινάρια (Σε μορφή .pdf)

Σεμινάρια Αρχικής Χορήγησης Πιστοποιηστικού Σ.Α.Μ.Ε.Ε. & Επέκτασης σε Μέσο Μεταφοράς (Σε μορφή .pdf)

Σεμινάρια Επικαιροποίησης στην Τρέχουσα Νομοθεσία Μ.Ε.Ε. (Σε μορφή .pdf)

Ετήσιο Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Σεμιναρίων για την Αρχική Χορήγηση Πιστοποιητικού Σ.Α.Μ.Ε.Ε για το έτος 2022 έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Α. Aρχική Χορήγηση Πιστοποιητικού Σ.Α.Μ.Ε.Ε. & Επέκταση σε Μέσο Μεταφοράς

Δευτέρα 19/09/2022 – Παρασκευή 23/09/2022 & Δευτέρα 26/09/2022

Δευτέρα 21/11/2022 – Παρασκευή 25/11/2022 & Δευτέρα 28/11/2022

Β. Επικαιροποίηση στην Τρέχουσα Νομοθεσία Μ.Ε.Ε.

Σεπτέμβριος 2022

Απαραίτητα Δικαιολογητικα

 1. Αίτηση Συμμετοχής για το αντίστοιχο σεμινάριο
 2. Φόρμα πληρωμής
 3. Αντίγραφο κατάθεσης

Επιπλέον δικαιολογητικά για Σεμινάριο Αρχικής Χορήγησης Πιστοποιητικού Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

 • Αντίγραφο Διπλώματος / Πτυχίου
 • Bεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται απο Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Επιπλέον δικαιολογητικά για Σεμινάριο Επέκτασης – Επικαιροποήσης Γνώσεων Μ.Ε.Ε.

 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ σε ισχύ

Διαδικασία Συμμετοχής στο Σεμινάριο

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Συμπληρώνετε την αντίστοιχη Αίτηση Συμμετοχής από το πεδίο Έγγραφα
 3. Αποστέλλετε την Αίτηση Συμμετοχής, υπογεγραμμένη, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dgsaedu@mail.ntua.gr.
 4. Πληρωμή (κατόπιν ενημέρωσης με σχετικό email από το Εργαστήριο Οχημάτων)
 5. Συμπληρώνετε τη φόρμα πληρωμής από το πεδίο Έγγραφα.
 6. Πραγματοποιείτε την πληρωμή (τα στοιχεία πληρωμής αναφέρονται στη φόρμα πληρωμής).
 7. Αποστέλλετε τη φόρμα πληρωμής, με ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ, καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση dgsaedu@mail.ntua.gr

Έγγραφα

Αίτηση συμμετοχής (Σε μορφή .pdf).

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (Σε μορφή .docx).

Φόρμα πληρωμής (Σε μορφή .pdf)

Χώρος Διεξαγωγής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Κτίριο: Μ

Πληροφορίες για τις Eξετάσεις

Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής Ε.Μ.Π (Φορέας Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων οδικώς ADR/RID)

Ιστοσελίδα Φορέα: Εξεταστικός Φορέας Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Εmail επικοινωνίας: dgsaexams@mail.ntua.gr

Πληροφορίες: κα Κοτσιρέα Αναστασία

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://vlab.mech.ntua.gr (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -> ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΑΜΕΕ) ή στο τηλ. 2107723618

Φόρο 33% στα υπερέσοδα διυλιστηρίων και πετρελαϊκών εταιρειών προτείνει η Κομισιόν

Ξεκίνησε η συζήτηση στις Βρυξέλλες για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ορυκτών καυσίμων. Η πρόταση είναι για ποσοστό 33% επί των κερδών προ φόρων για το σύνολο του 2022, εφόσον τα κέρδη αυτά είναι τουλάχιστον 20% υψηλότερα από το μέσο όρο της προηγούμενης τριετίας.

Στο ζήτημα της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, συζητείται στόχος περιορισμού της γενικής ζήτησης κατά 10% και της ζήτησης αιχμής κατά 5%.

Επίσης, συζητείται πλαφόν στα 180 – 200 ευρώ/MWh στις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής πλην του φυσικού αερίου.

Tα μέτρα θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα κράτη – μέλη στα τέλη Σεπτεμβρίου, στη Σύνοδο των υπουργών ενέργειας.

Επιδότηση 25 cents για το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο και αυξημένο επίδομα θέρμανσης με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια – Ασάφεια για την ανανέωση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο

Αυξημένα θα είναι τα εισοδηματικά όρια για την χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένη θα είναι και η βάση υπολογισμού του, ενώ θα υπολογιστεί και πρόσθετη επιδότηση 25 cents στην αντλία, με διαδικασίες ανάλογες της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης απευθείας στα διυλιστήρια.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αυξάνεται σε 16.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι) το εισόδημα για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ πέρυσι) για τον έγγαμο, προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για το κάθε παιδί – προστατευόμενο μέλος.

Παράλληλα, το ποσό βάσης για την υπολογισμό με βάση τη βαθμοημέρα (π.χ. 0,43 για την Αθήνα) αυξάνεται στα 350 ευρώ από 300 ευρώ πέρυσι. Διπλάσιο θα είναι το επίδομα για τους δικαιούχους που θερμαίνονταν με ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο και θα αλλάξουν χρήση (αφορά όσους… επιστρέψουν σε πετρέλαιο θέρμανσης, εάν είχαν διατηρήσει παράλληλα τον παλαιό καυστήρα και τη δεξαμενή ή έχουν δυνατότητα χρήσης και πετρελαίου στον καυστήρα φυσικού αερίου ή όσους… δεν πήραν πέρυσι επίδομα θέρμανσης) με το ποσό της βαθμοημέρας να ορίζεται στα 700 ευρώ.

Επίσης ανακοινώθηκε οριζόντια μείωση περίπου 25 λεπτά το λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης για τον Οκτώβριο (και βλέπουμε…) με αρχικό προϋπολογισμό της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, ενώ είναι άγνωστο ακόμη εάν διατηρηθεί η επιδότηση των 12/15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης μετά τον Σεπτέμβριο καθώς από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών διακινούνται διάφορα σενάρια.

Δείτε αναλυτικά τις επίσημες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών:

Τι προβλέπεται για την χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης

Θα μοιραστεί ποσό που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, έναντι 174 εκατ. πέρυσι και οι δυνητικά δικαιούχοι είναι 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το επίδομα θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα χορηγηθεί σε περισσότερους δικαιούχους καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν χθες, όλοι οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν διπλάσιο ποσό επιδόματος. Αυτό σημαίνει ότι τόσο τα νοικοκυριά που θα εγκαταλείψουν το κλιματιστικό ή το φυσικό αέριο και θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν το χειμώνα όσο και τα νοικοκυριά που δικαιούνται για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης λόγω αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων θα λάβουν διπλάσιο επίδομα (μένει να διευκρινιστεί η φράση «για πρώτη φορά», εάν δηλαδή αφορά και όσους δεν έλαβαν ή δεν ζήτησαν πέρυσι επίδομα θέρμανσης).

Τα εισοδηματικά όρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα θέρμανσης αυξάνονται, σε 16.000 ευρώ από 14.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για το κάθε προστατευόμενο παιδί.

Άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ

Έγγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ

Έγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ.

Έγγαμος με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Έγγαμος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000 ευρώ.

Τα ποσά που θα δοθούν ανά δικαιούχο

Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι κάθε αυξάνεται από τα 300 ευρώ στα 350 ευρώ το ποσό βάσης για τον υπολογισμό του επιδόματος.

Το ύψος τους επιδόματος για τους δικαιούχους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 (οι λεγόμενες βαθμοημέρες, ανάλογα με το ψύχος της περιοχής) που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Παραδείγματα:

1. Για κάποιον που κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 350 ευρώ Χ 0,43 = 150,50 ευρώ, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 129 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει δύο παιδιά το ποσό ανεβαίνει στα 210,70 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 180,60 ευρώ.

2. Για άγαμο που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,71 το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 350 ευρώ Χ 0,71 = 248,5 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 213 ευρώ. Εφόσον έχει δύο παιδιά το ποσό φτάνει τα 347,9 ευρώ ενώ πέρυσι ήταν 298,20 ευρώ.

3. Στο Βελούχι που είναι και η περιοχή με τον υψηλότερο συντελεστή βαθμοημερών (1,62) το επίδομα για άγαμο φέτος ανέρχεται σε 567 ευρώ, έναντι 486 ευρώ πέρυσι. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται 20% για κάθε παιδί. Αν κάποιος έχει δύο παιδιά θα λάβει ποσό 793,80 ευρώ, ενώ πέρυσι έλαβε 680,40 ευρώ.

4. Στο Κάτω Νευροκόπι το ποσό εφέτος θα ανέλθει για το άγαμο στα 444,50 ευρώ, από 381 ευρώ πέρυσι. Για αυτόν που έχει δύο παιδιά στα 622,30 ευρώ από 533,40 ευρώ πέρυσι.

5. Για άγαμο στο Δομοκό το επίδομα είναι 315 ευρώ, από 270 πέρυσι και εάν έχει δύο παιδιά ανεβαίνει στα 441 ευρώ (από 378 ευρώ πέρυσι).

6. Στο Κρυονέρι για άγαμο το επίδομα είναι 374,50 ευρώ από 321 ευρώ και για έγγαμο με δύο παιδιά στα 524,30 ευρώ από 449 ευρώ.

7. Στην Πάτμο ο άγαμος θα λάβει 105 ευρώ, ενώ πέρυσι δεν λάμβανε επίδομα διότι ήταν κάτω από τα 100 ευρώ. Εάν έχει δύο παιδιά το επίδομα είναι 147 ευρώ (από 126 ευρώ πέρυσι).

8. Στην Αμφίκλεια, το ποσό εφέτος θα ανέλθει για το άγαμο στα 304,50 ευρώ, από 261 ευρώ πέρυσι. Για αυτόν που έχει δύο παιδιά στα 426,30 ευρώ από 365,40 ευρώ πέρυσι.

9. Στην Κομοτηνή για άγαμο το επίδομα είναι 311,50 ευρώ από 267 ευρώ και για έγγαμο με δύο παιδιά στα 436,10 ευρώ από 373,80 ευρώ.

10. Στα Κουφονήσια δεν θα δοθεί επίδομα διότι το ποσό είναι κάτω από τα 100 ευρώ και για το άγαμο και αυτόν που έχει δύο παιδιά.

Αμετάβλητα παραμένουν τα περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος, δηλαδή 180.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο και 300.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους.

Επίδομα 25 λεπτών στην αντλία

Όπως ανακοινώθηκε, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης απευθείας στην αντλία, θα ανέλθει σε 25 λεπτά το λίτρο. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2022 και όλοι οι καταναλωτές ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι του επιδόματος θέρμανσης, θα λάβουν αυτή την μείωση.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η τιμή που θα βγει στα πρατήρια θα είναι μεταξύ 1,35 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 1,50 ευρώ στην περιφέρεια. Η συγκεκριμένη έκπτωση αφορά τον Οκτώβριο καθώς όπως διευκρινίζουν από το οικονομικό επιτελείο το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται κάθε μήνα ανάλογα με την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Το κόστος του μέτρου έχει υπολογιστεί στα 250 εκατ. ευρώ.

Τα άλλα επιδόματα

Το επίδομα των 250 ευρώ που θα χορηγηθεί τον Δεκέμβριο, θα το λάβουν:

• 1 εκατ. συνταξιούχοι έναντι 634.000 τον Απρίλιο με μηνιαίο εισόδημα 800 ευρώ (έναντι 600 ευρώ τον περασμένο Απρίλιο).

• 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες ΟΠΕΚΑ,

• 172.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑμΕΑ,

• 225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα δουν διπλή δόση

• 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ θα δουν 1,5 επιπλέον δόση

Επίσης αυξάνονται κατά 200.000 οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή» με κόστος 140 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα θα επιδοτηθούν 250.000 αγρότες για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων, με κόστος 60 εκατ. ευρώ και 50.000 κτηνοτρόφοι για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, με κόστος 89 εκατ. ευρώ.

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!