Skip to main content

26,1 εκατ. ευρώ EBITDA 2023 για την ΕΛΙΝΟΙΛ

Καθαρά κέρδη στα 6,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΙΝΟΙΛ για το 2023. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρώ. Για το 2024, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου της, στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Νησιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Οι επιδόσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ σε αριθμούς
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για τη χρήση 2023 ανήλθε σε 2,483 εκατ. ευρώ έναντι 3,781 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας μείωση 34%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 65,36 εκατ. ευρώ έναντι 69,98 εκατ. ευρώ το 2022. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας μείωση 21%. Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το 2022.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ το 2022.
Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2023, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. ευρώ το 2022 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2023 η ΕΛΙΝ Τεχνική ΜΟΝ. Α.Ε. επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με οριακή κερδοφορία, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη πελατολογίου και την αύξηση του μικτού κέρδους λόγω βελτιωμένων όρων συμβάσεων, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν ελαφριά μείωση. Η ΕΛΙΝ Ναυτική Ν.Ε., σημείωσε ζημίες λόγω δύο εκτεταμένων δεξαμενισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ναύλων. Τέλος, τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Σταθμοί Α.Ε. επιβαρύνθηκαν επιπλέον το 2023, λόγω της επιβολής του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και των αυξημένων επενδύσεων σε νέα σημεία πώλησης.

Συνολικά, το 2023, το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, χαρακτηρίσθηκε από μια έντονη ρευστότητα, που δημιούργησε μια μεγάλη αστάθεια στην αγορά ενέργειας, με καθοριστικούς παράγοντες τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, τις κυρώσεις της Ε.Ε. στη Ρωσία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη που περιόρισε την ζήτηση, οδήγησαν σε υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 10%.

Πέρα από τις έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι Διεθνές Πωλήσεις επηρεάσθηκαν επίσης από τον αθέμιτο και άνισο ανταγωνισμό που δημιουργείται στις Διεθνείς Αγορές από εταιρείες που επιλέγουν, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, να προσφέρουν ρωσικής προελεύσεως προϊόντα, αγνοώντας τις κυρώσεις της Ε.Ε., με αποτέλεσμα οι πωλήσεις μας να μειωθούν κατά 24% και τα έσοδα κατά 10%.

Πτωτικά κινήθηκε και η εσωτερική αγορά, λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, που οδήγησε σε σημαντική μείωση των πωλήσεων το α’ εξάμηνο. Αντίθετα, στο β’ εξάμηνο του 2023, η αγορά προοδευτικά ανέκαμψε, λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και της σταδιακής υποχώρησης του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την καλή πορεία του τουρισμού.

Αληγιζάκης: Σε υψηλά επίπεδα τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΙΝΟΙΛ
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: «Παρά τη μεγάλη ρευστότητα της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή κερδοφορία της. Το 2024, η αβεβαιότητα στο Διεθνές Περιβάλλον και οι γεωπολιτικές αναταράξεις αναμένεται να συνεχισθούν, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Η πρόσφατη εμπλοκή του Ιράν, σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή του OPEC και της Ρωσίας και τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης, ενδεχομένως να οδηγήσουν τις τιμές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του 2023.

Ταυτόχρονα, όμως, η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της αγοράς. Στην Ελλάδα, οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης θα κινηθούν στο 2,4% με τη χώρα να διανύει μια περίοδο πολιτικής σταθερότητας και την πρόσφατη απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας να λειτουργεί ευεργετικά στην ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί σε ηπιότερη ανοδική τροχιά, ενώ ανησυχία προκαλούν η συνεχιζόμενη γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια και τα υψηλότερα επιτόκια, που θα επιβαρύνουν το χρηματοοικονομικό κόστος».

Το guidance της ΕΛΙΝΟΙΛ για το 2024
Για το 2024, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου της, στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Νησιά. Η ψήφιση του Νέου Νόμου περί Παραβατικότητας, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοσθεί άμεσα και στην σωστή κατεύθυνση, θα επιτρέψει στην εταιρεία να διευρύνει το μερίδιο της στην αγορά και να αυξήσει τις πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης στοχεύοντας κυρίως σε σημεία που θα εξελιχθούν σε Ενεργειακούς Σταθμούς. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται να λειτουργήσει δύο πρότυπους σταθμούς LNG-CNG σε Αττική και Ιωάννινα. Η τουριστική κίνηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα ευνοώντας τις πωλήσεις στο Δίκτυο Νησιών και τις Μαρίνες.

Οι συνθήκες στο Διεθνές Εμπόριο παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές και ευμετάβλητες, λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων και της συνέχισης των κυρώσεων της Ε.Ε. στη Ρωσία. Το γεγονός αυτό, είναι πιθανό να επηρεάσει την προοπτική των πωλήσεων JET, πετρελαίου κίνησης και βενζινών, ιδιαιτέρα στην Ευρώπη.

Η ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου στην Ισπανία, θα επιτρέψει την ανάπτυξη πωλήσεων στη Δ. Αφρική, στη Μεσόγειο και το Γιβραλτάρ, καλύπτοντας τις απώλειες εσόδων από τις πωλήσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η ελίν αναμένει σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων της και αύξηση του μεριδίου αγοράς της, με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας της.

Τέλος, η διατήρηση της επιβολής πλαφόν, στα περιθώρια κέρδους της Εσωτερικής Αγοράς για 2 συνεχή χρονιά, θα επηρεάσει την συνολική κερδοφορία της ελίν. Όμως το υγιέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αυξανόμενη διεθνής δραστηριότητα της ελίν σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, που έχουν αποφασισθεί να υλοποιηθούν το 2024 και αφορούν το σύνολο των Εμπορικών Δραστηριοτήτων, θα επιτρέψουν στην εταιρεία την αύξηση των πωλήσεων της και τη διατήρηση της κερδοφορίας στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Tεχνολογικά εξελιγμένα καύσιμα AVIN Action Fuels

Τη νέα γενιά καυσίμων, ACTION Fuels, τα οποία υπόσχονται ακόμα μεγαλύτερη οικονομία και προστασία, παρουσίασε η AVIN.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η AVIN, το νέο αυτό καύσιμο αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμα μία φορά τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για παροχή καινοτόμων προϊόντων που καλύπτουν κάθε απαίτηση του καταναλωτή, όποιος τύπος οδηγού και αν είναι, όποια διαδρομή και αν κάνει.

Τα νέα καύσιμα της AVIN προστατεύουν 100% το όχημα λόγω της ειδικής τεχνολογίας Safety Net και βελτιωμένη λειτουργία σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Εξίσου σημαντικό είναι ότι είναι συμβατά με όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Για τα βενζινοκίνητα οχήματα, η νέα ACTION 100 είναι ένα καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για αυτούς που θέλουν μόνο το καλύτερο για το όχημα τους.

Κέρδη 5,2 εκατ. σημείωσε ο όμιλος Ελίν στο α’ εξάμηνο 2023

Μικρή μείωση της κερδοφορίας στο εξάμηνο του 2023 παρουσίασε η Ελίν, αποτέλεσμα του αρνητικού περιβάλλοντος της εσωτερικής αγοράς, που επηρεάστηκε μεταξύ άλλων από την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των καυσίμων.

Ετσι, παρά τα σημαντικά αυξημένα αποτελέσματα της διεθνούς αγοράς και τη βελτιωμένη κερδοφορία της δραστηριότητας στην ηλεκτρική ενέργεια, τα μεικτά κέρδη του ομίλου Ελίν στο εξάμηνο ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου πρώτου εξαμήνου του 2022, και τα ΕΒΙΤDA σε 13,48 εκατ. έναντι 15,72 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας μείωση 14%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 5,2 εκατ. έναντι 6,19 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο εξάμηνο του 2023 σε 1,137 δισ. ευρώ έναντι 1,95 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας μείωση 42%.

Οσον αφορά τη μητρική εταιρεία, τα EBITDA ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο έναντι 15,02 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2022. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,8 εκατ. στο εξάμηνο έναντι 7,48 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη μετά από φόρους σε 5,6 εκατ. έναντι 6,03 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2022.

Με θετικό πρόσημο και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας έκλεισε το α΄ εξάμηνο η δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εξελίσσεται σε μια νέα πηγή εσόδων για την Ελίν, ενώ μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας καταγράφει η δραστηριότητα των στερεών καυσίμων. Το ασταθές πολιτικό περιβάλλον και η αβεβαιότητα της περιόδου επηρέασαν την οικοδομική δραστηριότητα της χώρας και τις πωλήσεις στερεών καυσίμων, οι οποίες υποχώρησαν κατά 28%.

Η Ελίν, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γιάννη Αληγιζάκη, διατηρεί θετικές προοπτικές για το β΄ εξάμηνο του έτους, καθώς οι συνθήκες της αγοράς παρουσιάζουν βελτίωση και η πολιτική σταθερότητα ευνοεί τις επενδύσεις. Στο β΄ εξάμηνο η Ελίν στοχεύει στην ανάπτυξη του δικτύου της με απόκτηση πρατηρίων σε μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχιση της διεύρυνσης του πελατολογίου της στην αγορά της βιομηχανίας και των μαρινών. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης σταθερά την υλοποίηση του προγράμματός της για την ενεργειακή μετεξέλιξή της σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, προχωρώντας στην εγκατάσταση ταχυφορτιστών σε 30 πρατήρια πανελλαδικά εντός του 2023 και στην ολοκλήρωση τριών μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων στον Ασπρόπυργο και τον Βόλο.

Ζήσε από κοντά τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στην Ασία!

Η EKO σε οδηγεί στην Ασία, για να στηρίξεις την Εθνική μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ!
Γίνε μέλος στο EKO Smile, το πρόγραμμα επιβράβευσης της ΕΚΟ, και με κάθε σου συναλλαγή στα πρατήρια ΕΚΟ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κερδίζεις 1 συμμετοχή για τον μεγάλο διαγωνισμό!
Κάθε συναλλαγή μετράει, γι’αυτό μάζεψε συμμετοχές και αύξησε τις πιθανότητές σου να ζήσεις την εμπειρία από κοντά, καθώς και να διεκδικήσεις 150 ακόμα μοναδικά δώρα!

ΔΩΡΑ
• 2 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στην Ασία
• 30 επίσημες εμφανίσεις της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ του Γιάννη Αντετοκούνμπο
• 30 υπογεγραμμένες μπάλες Molten από τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ
• 40 συλλεκτικά t-shirt και καπέλα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ
• 50 δωροεπιταγές των 50€ για τα πρατήρια ΕΚΟ

Κατέβασε το EΚΟ Smile App, γίνε μέλος και ξεκίνα να κερδίζεις σήμερα!

Διάρκεια διαγωνισμού έως 30/6.

Τί μπορεί να ζητηθεί από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου;

Η εταιρεία «ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος – Βαρσάμη & συνεργάτες ΕΠΕ», τεχνικός συνεργάτης της ΠΟΠΕΚ, θεωρεί ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η Πρόληψη, ιδίως κατά τη διάρκεια ελέγχων στα πρατήρια καυσίμων. Η εταιρεία διαθέτει και διανέμει στους πελάτες της, ενδεικτική λίστα με όσα ενδέχεται να ζητηθούν κατά τη διάρκεια ενός Ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας και συστήνει να μεριμνήσετε εγκαίρως και να συνεργαστείτε με τον Τεχνικό Ασφαλείας για το σκοπό αυτό ώστε να διατηρείτε συγκεντρωμένα όλα τα αρχεία που ενδέχεται να ζητηθούν.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα αποδείξετε άμεσα στους Επιθεωρητές Εργασίας πως τηρείτε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αφετέρου θα περιορίσετε το χρόνο παραμονής τους στην εγκατάστασή σας.

Εάν δεν έχετε παραλάβει τη συγκεκριμένη λίστα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, για να σας την αποστείλει. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που παρέχει η «Καρανάσιος – Βαρσάμη ΕΠΕ» είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ATEX
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ)
ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ – ΕΛΟΤ 60364)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΏΝ – ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO – HACCP)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – CE

Η εταιρεία έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη (Γιαννιτσών 90, ΤΚ 54627 τηλ.: 2310 546.106 & 500.650
και στην Αθήνα (Παπανικολή 40, Χαλάνδρι, ΤΚ 15232, τηλ. 210 68.54.024)
email: info@exyppkaranasios.gr * web : www.karanasios.com

90 χρόνια λειτουργίας του ομίλου Σπυρίδη

Τα 90 χρόνια λειτουργίας του τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνείς αγορές, γιόρτασε ο όμιλος εταιρειών Σπυρίδη, συνδυάζοντας τη γιορτή με την κοπή της βασιλόπιτας για το 2023, στην αίθουσα δεξιώσεων του Eleon Loft, στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι 200 εργαζόμενοι του ομίλου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πάτρα και Λάρισα, μαζί με τον πρόεδρο του ομίλου, Παναγιώτη Σπυρίδη, τον Χαράλαμπο Σπυρίδη και τις κυρίες Αρτεμις και Ιοκάστη Σπυρίδη.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1933 ως Προσωπική Εταιρία, με ιδρυτή και ιδιοκτήτη το Δημήτριο Σπυρίδη, και το 1970 έγινε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε». Σήμερα, στον Όμιλο ανήκουν οι εταιρίες: ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε, ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΤΕΚ, ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε (διαφημιστικές κατασκευές), RENTRON A.E.B.E (ηλεκτρομηχανικές εφαρμογές), ενώ υπάρχουν και συμμετοχές σε άλλες εταιρίες με Εμπορικές και Βιομηχανικές Δραστηριότητες.

Ο Όμιλος, μέλος του APEA (Association for Petroleum & Explosives Administration) και μια από τις ανεξάρτητες εταιρείες Παραγωγής Αντλιών και Διανομέων Καυσίμου αποτελεί τρανή απόδειξη της Ελληνικής Δύναμης στην Παγκόσμια Αγορά, πρωταγωνιστώντας σε Μεγάλα Έργα και Παγκόσμιες Συνεργασίες με Μεγάλες Πετρελαϊκές Εταιρείας όπως Ελβετίας, Νορβηγίας, Αιθιοπίας, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Λιβύης και πολλών ακόμα.

Δίκτυο σταθμών υδρογόνου και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τη Motor Oil

Για το επενδυτικό πρόγραμμα διασφάλισε από την ΕΤΕπ χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ

Υποδομές και για την εξυπηρέτηση μέσων μεταφοράς που θα κινούνται με υδρογόνο προσθέτει στο δίκτυό της η Motor Oil, παράλληλα με την ενίσχυση του δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που έχει εγκαταστήσει σε ολόκληρη τη χώρα.

Το διυλιστήριο της Koρίνθου, που μετεξελίσσεται σταδιακά σε ολοκληρωμένη και διαφοροποιημένη ενεργειακή εταιρεία, διασφάλισε από την ΕΤΕπ χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ για επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών υδρογόνου σε όλη την Ελλάδα. Η πρωτοποριακή αυτή επένδυση, η πρώτη τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα, προβλέπει την εγκατάσταση περίπου 3.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς.

Οι υποδομές για τα μέσα μεταφοράς που κινούνται με υδρογόνο θα περιλαμβάνουν μία ηλεκτρολυτική κυψέλη για την παραγωγή υδρογόνου, σταθμό τροφοδοσίας για τη φόρτωση υδρογόνου στα ρυμουλκούμενα βυτία, ρυμουλκούμενα βυτία υδρογόνου και σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 49% των έργων που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επένδυσης θα βρίσκεται εντός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Εκτιμάται επίσης ότι το 100% του δικτύου θα εγκατασταθεί σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε περιφέρειες μετάβασης και συνοχής.

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Motor Oil Hellas ανακοινώθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο χθες, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της δανειακής συμφωνίας από τους Ιωάννη Καλτσά, επικεφαλής της επενδυτικής ομάδας της ΕΤΕπ για Ελλάδα και Κύπρο, και Πέτρο Τζαννετάκη, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Motor Oil. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει πάνω από 8 δισ. ευρώ για επιχειρηματικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Τζαννετάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία με την ΕΤΕπ ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα του ομίλου της Motor Oil προς την κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης. «Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες για εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πράσινα καύσιμα που έχουν μεγάλη σημασία για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας», επισήμανε.

«Mέσω της χρηματοδότησης αυτού του καινοτόμου έργου, το οποίο διαθέτει βιώσιμα και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των οδικών μεταφορών προς την κατεύθυνση του υδρογόνου και της ηλεκτρικής κίνησης και την αυξημένη βιωσιμότητα, παρέχοντας παράλληλα ένα μήνυμα για την τόνωση της περαιτέρω χρηματοδότησης από τις εμπορικές τράπεζες σε παρόμοια έργα», δήλωσε από πλευράς της ETEπ ο κ. Καλτσάς.

Πλατφόρμα FuelMate και οι πελάτες πετρελαίου θέρμανσης έρχονται σ’εσάς!

Για χρόνια ο τρόπος να κερδίσεις πελάτες είναι να ψάξεις να τους βρεις.

Σήμερα αυτό αλλάζει. Σας παρουσιάζουμε το FuelMate. Μια πλατφόρμα εύκολη στη χρήση από όλους αλλά πολύ έξυπνη που σας φέρνει στο email σας, σε πραγματικό χρόνο, αιτήματα από πελάτες που βρίσκονται στις περιοχές που εσείς εξυπηρετείτε. Κάντε επιλογή των αιτημάτων που θα θέλατε να εξυπηρετήσετε και αν σας επιλέξει ο πελάτης επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί του και πραγματοποιείτε την παράδοση. Τόσο απλά!

Επεκτείνετε την πελατεία σας και αποκτήστε πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία για τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.

Μεταβείτε στο www.FuelMate.gr (Αγίου Δημητρίου 41, 18546 Πειραιάς, Τηλ. 210 3003175, email: info@fuelmate.gr) και κάντε εγγραφή σήμερα, εντελώς δωρεάν, και αρχίστε να λαμβάνετε αιτήματα.

Η εφαρμογή Yiufi

Το Yiufi είναι ένα χρήσιμο, μοντέρνο και αποδοτικό εργαλείο στα χέρια των ιδιοκτητών και διαχειριστών πρατηρίων καυσίμων. Φέρνει τους οδηγούς και τα πρατήρια στον ίδιο «χώρο», που δεν είναι άλλος από την οθόνη του κινητού τηλεφώνου που έχει ο καθένας μας και προωθεί τις προσφορές και τις παροχές του πρατηρίου σε μια μεγάλη δεξαμενή δυνητικών πελατών. Πλέον, όλα (περιεχόμενο και αγορά) είναι στο κινητό, αλλά και όλοι (πελάτες και υποψήφιοι πελάτες) είναι επίσης στο κινητό.

Οι μηχανές αναζήτησης και οι κατάλογοι δεν αρκούν διότι αν αρκούσαν δεν θα υπήρχαν τόσες πλατφόρμες για φαγητό, αγορές ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων, βιβλίων. Ακόμα και οι υπηρεσίες του κράτους πλέον είναι στο κινητό μας. Χρειάζεται λοιπόν κάτι πιο εξειδικευμένο, προσωποποιημένο, αλληλεπιδραστικό και αισθητικά αναβαθμισμένο. Αυτό ακριβώς είναι το Yiufi.

Βάζει το πρατήριο στο κινητό του χρήστη – πελάτη, στο χάρτη της πόλης, αναδεικνύει τις προσφορές της επιχείρησης, την βοηθά να αποκτήσει το δικό της «χώρο» στο διαδίκτυο και να αξιοποιεί το 100% των πόρων της, γνωρίζοντας πληροφορίες για να διαχειριστεί καλύτερα τους ανθρώπινους πόρους και το απόθεμά της. Το καλύτερο όπλο για τον επιχειρηματία που θέλει να ηγείται στην αγορά και να μη χάνει πότε!

Διαθέσιμο σε Android & IOS
https://apps.apple.com/us/app/yiufi/id1615984051
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yiufi.app

Γιατί; Yiufi app

Η τιμή της βενζίνης διακυμαίνεται συνεχώς, ωστόσο έχει παγιωθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Η πολεμική και πολιτική συγκυρία δείχνει πως αυτή η τάση θα εξακολουθήσει να ισχύει και στην επόμενη περίοδο, φέρνοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά ενώπιον μιας δύσκολής εξίσωσης. Όλοι οι οδηγοί και ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν αναρωτηθεί κάποια στιγμή «πού θα βρω την πιο φθηνή βενζίνη» ή «πού θα βάλω καλό καύσιμο». Σπάνια όμως υπάρχει απάντηση που να βασίζεται σε δεδομένα, τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι βασίζεται στην εμπειρία. «Με το μάτι», όπως λέει ο λαός. Ζούμε όμως στην εποχή των δεδομένων που έχουν μπει στη ζωή ατόμων και επιχειρήσεων και με βάση τα οποία είναι πιο πιθανό να ληφθούν παραγωγικές αποφάσεις. Η εποχή μας όμως δεν είναι μόνο η εποχή των δεδομένων, αλλά και η εποχή των εφαρμογών, των apps.

Όταν τα δεδομένα στο χώρου του καυσίμου συναντούν μια εφαρμογή, τότε προκύπτει το Yiufi, το πιο χρήσιμο εργαλείο στην τσέπη κάθε οδηγού και ιδιοκτήτη οχήματος. Είναι μια καλοστημένη και λειτουργική εφαρμογή που φέρνει στον αντίχειρα κάθε χρήστη το «πηδάλιο» της σωστής επιλογής. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει την καλύτερη δυνατή επιλογή για το αυτοκίνητό του και τις μετακινήσεις του. Συνεπώς, δεν υπάρχει άνθρωπος που δε χρειάζεται το Yiufi.

Κατεβάζοντας την εφαρμογή, έχει στην οθόνη του κινητού σου όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τις τιμές των καυσίμων, την ποιότητα της βενζίνης και τις προσφορές των πρατηρίων που σε ενδιαφέρουν. Έτσι μπορεί ο καθένας να διαμορφώσει τη διαδρομή του και το χρόνο του αντίστοιχα με τις ανάγκες του και τις παροχές του πρατηρίου, κάνοντας πιο εύκολη και σίγουρη την επιλογή.

Η εφαρμογή είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξατομικεύει την πληροφορία που επιστρέφει στο χρήση με βάση τις δικές του προτιμήσεις. Και αυτό είναι που την ξεχωρίζει καθιστώντας την το πολυτιμότερο εργαλείο στο χώρο του καυσίμου.

Διαθέσιμο σε Android & IOS
https://apps.apple.com/us/app/yiufi/id1615984051
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yiufi.app

error: Content is protected !!