ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ…
Ημ/νια: 20/01/2022 18:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΡΛΜΜΩΛ2-ΠΜΒ
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ…
Ημ/νια: 20/01/2022 18:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑ2ΗΩΛ2-ΡΗ3
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
Ημ/νια: 20/01/2022 18:48:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΡΘΔΙΩΛ2-Θ7Ν
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Ημ/νια: 20/01/2022 18:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ρ3ΒΞΩΛ2-ΓΔΧ
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Ημ/νια: 20/01/2022 18:52:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ865ΩΛ2-ΥΔΕ
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ…
Ημ/νια: 20/01/2022 18:55:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΓ3ΩΛ2-6ΤΕ
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:42:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 909ΝΩΛ2-Ν5Ζ
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:44:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω0Ζ1ΩΛ2-ΠΞΟ
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΘΒΩΛ2-ΥΒΚ
more…
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:41:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΒΣΩΛ2-4ΒΑ
more…
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar