Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: «Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 2023 & 2024) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Ημ/νια: 24/06/2022 08:52:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΤΤΩΕΚ-ΕΟΕ
Source

more…

Θέμα: «Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού #283.049,91€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #350.981,896€# συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη 2023-2024 για την προμήθεια: • πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζονται δομές αρμοδιότητας μας για τα έτη 2023-2024: #246.716,61€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #305.928,600€# συμπ/νου ΦΠΑ και • καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις δομές αρμοδιότητας μας για τα έτη 2023-2024: #36.333,303€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #45.053,296€# συμπ/νου ΦΠΑ.
με την διενέργεια Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης (κατά την ημέρα παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024-με τη συμμετοχή των συστεγαζόμενων στον e-ΕΦΚΑ Φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3918/2011 άρθρο 18, 4238/2014 άρθρο 21, 4310/2014 άρθρο 55.
Κωδικός Αρχείου Ειδών:
Α. Πετρέλαιο Θέρμανσης – CPV 09135100-5 Β. Αμόλυβδη βενζίνη – CPV 09132100-4
Κωδικοί NUTS:
EL631 Αιτωλοακαρνανία
EL632 Αχαϊα EL633 Ηλεία EL6231 Ζάκυνθος EL633 Κεφαλληνία-Ιθάκη».
Ημ/νια: 24/06/2022 10:33:43
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΡΘ46ΜΑΠΣ-Φ6Ι
Source

more…

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα: “Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Δήμου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.200,00€
Ημ/νια: 24/06/2022 11:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΠΚΩΕΓ-278
Source

more…

Θέμα: Για την αξια καυσιμων οπως αναφερονται στα συννημενα τιμολογια 10680/11-5-2022 και 10686/18-5-2022 (ΑΔΑΜ:21REQ0083553772021-03-030) ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024
Ημ/νια: 24/06/2022 10:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΔΑ: 9Ψ4ΟΩΞΥ-ΩΜ1
Source

more…

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Ημ/νια: 24/06/2022 12:31:06
Φορέας: Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΧΛ469045-ΓΦΥ
Source

more…

Θέμα: Διενέργεια διαγωνισμού με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη συντηρητή των καυστήρων και λεβήτων του Νοσοκομείου, για δύο (2) έτη, προϋπολογισθείσας αξίας 23.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4782/21
Ημ/νια: 24/06/2022 13:10:04
Φορέας: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΠΩ469Η5Ω-Υ2Κ
Source

more…
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΧ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 24/06/2022 12:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΡΘΩ17-2ΛΕ
more…
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας μηνός Απριλίου
Ημ/νια: 24/06/2022 13:02:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΙ9ΩΡ8-Ψ11
more…
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ad Blue/AUS 32 (Σύμβαση 27238/03.06.2021)
Ημ/νια: 24/06/2022 12:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ρ1ΒΩΗ5-ΥΒ6
more…
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων μηνός Μαίου 2022, για τις Υπηρεσίες του Δήμου Κισσάμου (ΣΥΜΒΑΣΗ 21SYMV008705488)
Ημ/νια: 24/06/2022 09:59:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: Ψ06ΜΩΕΖ-8ΛΖ
more…
ADR ANT1 BP Brent covid-19 Fuel Pass interlock MOTOR OIL myData OPEC PLATTS Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αλβανία Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ ΣΕΕΠΕ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΕΚ ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!