ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Έγκριση της μελέτης, της διενέργειας διαγωνισμού, των όρων και των τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας «Καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων, ταυτοποίηση στοιχείων βάσης δεδομένων, λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, έλεγχος παράνομων συνδέσεων, αποστολή μηνυμάτων καταναλωτών στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2022
Ημ/νια: 24/11/2021 14:09:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΑΔΑ: 68Υ6ΟΚΚ3-1ΚΦ
Source

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-881 για :Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την Μαθητική Εστία Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων (σύμβαση διαγωνισμού με αριθμ πρωτ 6825/2021)
Ημ/νια: 24/11/2021 12:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΔΑ: 63ΟΘΩ6Α-4ΤΟ
Source

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟY Νo3 “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
Ημ/νια: 24/11/2021 12:54:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΔ4ΩΨΣ-Π6Υ
Source

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ – Κατακύρωση αποτελέσματος του αριθμ. 136788 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, έτους 2022» . Αριθμ. Διακήρυξης: 32814/02-09-2021
Ημ/νια: 24/11/2021 12:28:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ1ΓΩΗ9-0ΤΓ
Source

Θέμα: Λήψη απόφασης για ανάκληση της 453/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου διενέργειας και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) τριαξονικού οχήματος τύπου Γάντζου (Hook Lift) με γερανό, αρπάγη και απορριμματοκιβώτιο (container) πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αριθμός μελέτης προμήθειας 01/2021)».
Ημ/νια: 24/11/2021 11:36:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ3ΤΩΞΚ-ΒΘ3
Source

Θέμα: α) Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό μηχανημάτων έργων και οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από 1-1-2022 έως 31-12-2023
β) Έγκριση πρόσκληση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
Ημ/νια: 24/11/2021 10:47:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΟΨΩΚ1-ΝΨ5
Source

Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για «Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καύσιμων για το ΓΝ Άρτας.
Ημ/νια: 24/11/2021 08:57:34
Φορέας: 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΩ6469ΗΔΜ-0Μ8
Source

Θέμα: Έγκριση διενέργειας, ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης) και των όρων αυτού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας-Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ημ/νια: 23/11/2021 13:35:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΒ07ΛΡ-9ΕΙ
Source

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ A/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, 9oς 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓ.ΣΧ.ΕΤΩΝ 19-20 & 20-21(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡ.360/2020 Χ.Ε.)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΩΣ Η ΑΡ.010-4590/3-12-08 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Ημ/νια: 23/11/2021 12:22:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Η67Λ9-ΕΨΠ
Source

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού III «ΠΡΑΚΤΙΚO ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ταχυπλόου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης (αριθ. πρωτ. Διακήρυξης 483/22-09-2021) και απόφαση ορισμού Αναδόχου
Ημ/νια: 23/11/2021 13:22:28
Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο6446Μ93Λ-1ΣΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar