Skip to main content

Νομοθεσία (ΦΕΚ) για την παραβατικότητα και το λαθρεμπόριο καυσίμων

Αριθμ. Α 1150/ΦΕΚ Β’ 5981/13-10-2023 – Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137)

Ν. 5036/ΦΕΚ 77/Α/28.03.2023 – ΑΡΘΡΟ 41 Υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών με φορολογική διοίκηση, ΑΡΘΡΟ 42 Κυρώσεις για παραβίαση υποχρέωσης διασύνδεσης. Κεφάλαιο Ε ΑΡΘΡΟ 43 Έλεγχος στη διακίνηση και παραλαβή ορισμένων ενεργειακών προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 44 Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή  εκτός Α.Α.Δ.Ε. Αντικατάσταση  παρ. 4 άρθρου 119 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 45 Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Τροποποίηση

Ν. 4914 ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022, άρθρα 95 έως και 98, Ποινικές κυρώσεις για παράβαση εισροών εκροών.

Ν. 4758 ΦΕΚ 242/Α/04.12.2020 ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ Κεφ. Β  άρθ. 3 ΣΕΚ, Κεφ. Δ άρθρο 6
1) ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο καταχώρησης δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, ΑΡΘΡΟ 6
2) πρόστιμα, ΑΡΘΡΟ 7 Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων, αρθ. 8-9) Επέκταση εισροών εκροών σε τελωνειακές & φορολογικές αποθήκες υγραερίων, ΑΡΘΡΟ 10 GPS, ΑΡΘΡΟ 11 ιχνηθέτες σήμανση καύσιμα, υγραέρια, ΑΡΘΡΟ 12 Κυρώσεις για βυτιοφόρα, ΑΡΘΡΟ 13 Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής, ΑΡΘΡΟ 14 Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εισροών εκροών ΚΕΦ. ΣΤ΄ Λοιπές διατάξεις περιστολή λαθρεμπορίου.

Ν. 4608/ΦΕΚ 66/Α/25.04.2019 Μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. (Άρθρο 30: «Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3784/2009 (Α’ 137)» και Άρθρο 31: «Μεταβατικές διατάξεις» – Συστήματα εισροών / εκροών στα άρθρα 30 και 31, έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης / συγκέντρωσης των διαφόρων διατάξεων που αφορούν στα μέτρα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στη διακίνηση των καυσίμων.

Ν.2960/2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, κωδικοποιημένος με τον Ν. 5042/2023 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρο 155 ένοια λαθρεμπορίας άρθρα 155, 156, ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρα 157-160, ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ άρθρα 161-163 ΤΜΗΜΑ Δ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρα 164-177 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ άρθρο 178-185.

Ν. 4413 ΦΕΚ 148/Α’/08.08.2016 Άρθρο 83- 1. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων.

Α1067 ΦΕΚ 3225/Β/17.05.2023 Σφράγιση και αποσφράγιση Δημοσιοποίηση (Τροποποίηση της Α 1079/2022)

ΚΥΑ Α 1119/2022 ΦΕΚ 4647/Β/5.9.2022 Κατηγοριοποίηση παραβάσεις Σφράγιση/αποσφράγιση εγκαταστάσεων, Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού & καταστροφής δεξαμενών – οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού.

Α.1079 ΦΕΚ 3100/Β/17.6.2022 Σφράγιση και αποσφράγιση εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για νοθευμένα καύσιμα.

ΚΥΑ Α.1016/2022 – ΦΕΚ 489/Β/8.2.2022 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΚΥΑ Α.1230 ΦΕΚ 4909/Β/ 22.10.2021 Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

ΚΥΑ 30/004/000/539/2019 – ΦΕΚ 803/Α/7.3.2019 Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου με στόχο την αντιμετώπιση της νοθείας και λαθρεμπορίας στα υγρά καύσιμα.

Αριθμ. ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2722) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System – GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 0004169 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων. Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην ΓΓΠΣ και ΔΥ του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4177 – ΦΕΚ 173 Α’/08-08-2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 24 ορίζονται οι κανόνες επιβολής προστίμου: 1. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Σε περίπτωση που η υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα δεν είναι αρμόδια για την επιβολή κύρωσης, τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιβολή κύρωσης, στην οποίαν διαβιβάζεται η σχετική έκθεση ελέγχου. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικουμένου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.
Περίληψη των πράξεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα ή της αρχής που εξέδωσε την πράξη εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!