Skip to main content
| I |

26,1 εκατ. ευρώ EBITDA 2023 για την ΕΛΙΝΟΙΛ

Καθαρά κέρδη στα 6,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΙΝΟΙΛ για το 2023. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρώ. Για το 2024, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου της, στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Νησιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Οι επιδόσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ σε αριθμούς
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για τη χρήση 2023 ανήλθε σε 2,483 εκατ. ευρώ έναντι 3,781 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας μείωση 34%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 65,36 εκατ. ευρώ έναντι 69,98 εκατ. ευρώ το 2022. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας μείωση 21%. Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το 2022.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ το 2022.
Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2023, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. ευρώ το 2022 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2023 η ΕΛΙΝ Τεχνική ΜΟΝ. Α.Ε. επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με οριακή κερδοφορία, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη πελατολογίου και την αύξηση του μικτού κέρδους λόγω βελτιωμένων όρων συμβάσεων, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν ελαφριά μείωση. Η ΕΛΙΝ Ναυτική Ν.Ε., σημείωσε ζημίες λόγω δύο εκτεταμένων δεξαμενισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ναύλων. Τέλος, τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Σταθμοί Α.Ε. επιβαρύνθηκαν επιπλέον το 2023, λόγω της επιβολής του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και των αυξημένων επενδύσεων σε νέα σημεία πώλησης.

Συνολικά, το 2023, το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, χαρακτηρίσθηκε από μια έντονη ρευστότητα, που δημιούργησε μια μεγάλη αστάθεια στην αγορά ενέργειας, με καθοριστικούς παράγοντες τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, τις κυρώσεις της Ε.Ε. στη Ρωσία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη που περιόρισε την ζήτηση, οδήγησαν σε υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 10%.

Πέρα από τις έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι Διεθνές Πωλήσεις επηρεάσθηκαν επίσης από τον αθέμιτο και άνισο ανταγωνισμό που δημιουργείται στις Διεθνείς Αγορές από εταιρείες που επιλέγουν, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, να προσφέρουν ρωσικής προελεύσεως προϊόντα, αγνοώντας τις κυρώσεις της Ε.Ε., με αποτέλεσμα οι πωλήσεις μας να μειωθούν κατά 24% και τα έσοδα κατά 10%.

Πτωτικά κινήθηκε και η εσωτερική αγορά, λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, που οδήγησε σε σημαντική μείωση των πωλήσεων το α’ εξάμηνο. Αντίθετα, στο β’ εξάμηνο του 2023, η αγορά προοδευτικά ανέκαμψε, λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και της σταδιακής υποχώρησης του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την καλή πορεία του τουρισμού.

Αληγιζάκης: Σε υψηλά επίπεδα τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΙΝΟΙΛ
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: «Παρά τη μεγάλη ρευστότητα της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή κερδοφορία της. Το 2024, η αβεβαιότητα στο Διεθνές Περιβάλλον και οι γεωπολιτικές αναταράξεις αναμένεται να συνεχισθούν, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Η πρόσφατη εμπλοκή του Ιράν, σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή του OPEC και της Ρωσίας και τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης, ενδεχομένως να οδηγήσουν τις τιμές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του 2023.

Ταυτόχρονα, όμως, η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της αγοράς. Στην Ελλάδα, οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης θα κινηθούν στο 2,4% με τη χώρα να διανύει μια περίοδο πολιτικής σταθερότητας και την πρόσφατη απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας να λειτουργεί ευεργετικά στην ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί σε ηπιότερη ανοδική τροχιά, ενώ ανησυχία προκαλούν η συνεχιζόμενη γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια και τα υψηλότερα επιτόκια, που θα επιβαρύνουν το χρηματοοικονομικό κόστος».

Το guidance της ΕΛΙΝΟΙΛ για το 2024
Για το 2024, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου της, στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Νησιά. Η ψήφιση του Νέου Νόμου περί Παραβατικότητας, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοσθεί άμεσα και στην σωστή κατεύθυνση, θα επιτρέψει στην εταιρεία να διευρύνει το μερίδιο της στην αγορά και να αυξήσει τις πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης στοχεύοντας κυρίως σε σημεία που θα εξελιχθούν σε Ενεργειακούς Σταθμούς. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται να λειτουργήσει δύο πρότυπους σταθμούς LNG-CNG σε Αττική και Ιωάννινα. Η τουριστική κίνηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα ευνοώντας τις πωλήσεις στο Δίκτυο Νησιών και τις Μαρίνες.

Οι συνθήκες στο Διεθνές Εμπόριο παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές και ευμετάβλητες, λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων και της συνέχισης των κυρώσεων της Ε.Ε. στη Ρωσία. Το γεγονός αυτό, είναι πιθανό να επηρεάσει την προοπτική των πωλήσεων JET, πετρελαίου κίνησης και βενζινών, ιδιαιτέρα στην Ευρώπη.

Η ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου στην Ισπανία, θα επιτρέψει την ανάπτυξη πωλήσεων στη Δ. Αφρική, στη Μεσόγειο και το Γιβραλτάρ, καλύπτοντας τις απώλειες εσόδων από τις πωλήσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η ελίν αναμένει σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων της και αύξηση του μεριδίου αγοράς της, με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας της.

Τέλος, η διατήρηση της επιβολής πλαφόν, στα περιθώρια κέρδους της Εσωτερικής Αγοράς για 2 συνεχή χρονιά, θα επηρεάσει την συνολική κερδοφορία της ελίν. Όμως το υγιέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αυξανόμενη διεθνής δραστηριότητα της ελίν σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, που έχουν αποφασισθεί να υλοποιηθούν το 2024 και αφορούν το σύνολο των Εμπορικών Δραστηριοτήτων, θα επιτρέψουν στην εταιρεία την αύξηση των πωλήσεων της και τη διατήρηση της κερδοφορίας στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

error: Content is protected !!