| I |

Αλλάζουν όλα στις αδειοδοτήσεις εμπορίας αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών και κάθε είδους καυσίμων, από τη χονδρική μέχρι τη λιανική – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Νέους κανόνες και… κοστολόγια στις αδειοδοτήσεις εμπορίας αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών και καυσίμων, τόσο στην χονδρική όσο και στη λιανική, στη χρήση και την αδειοδότηση για βυτιοφόρα, σλέπια ή δεξαμενόπλοια αλλά και στις υποχρεώσεις, θέτει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 17 Ιουνίου.

ΑΡΘΡΟ 110 – Κατάργηση υποχρέωσης περιγραφής αποθηκευτικών χώρων εμπορικών αποθεμάτων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002

Η περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Στην άδεια πρέπει να αναφέρονται:
α. το αντικείμενό της,
β. η χρονική διάρκειά της,
γ. το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται,
δ. οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας.
ε. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων (γεωγραφική θέση, κωδικός δεξαμενής, χωρητικότητα και προϊόν αποθήκευσης εκάστης δεξαμενής), τουλάχιστον των ελάχιστων απαιτούμενων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας που προβλέπεται στην άδεια,
στ. τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας, ζ. τα τεχνικά στοιχεία του αγωγού και των συναφών εγκαταστάσεων, εφόσoν πρόκειται για άδεια Μεταφοράς με Αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και το αντικείμενο της μεταφοράς,
η. Υπoχρεώσεις τροφοδοσίας ορισμένων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, εφόσoν συντρέχει περίπτωση επιβολής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού.».

ΑΡΘΡΟ 111 – Καθορισμός υποχρέωσης τήρησης εμπορικών αποθεμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3054/2002

Στο άρθρο 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ β’ της παρ. 5 αα) στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται αναφορά στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του ιδίου άρθρου, αβ) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται αναφορά στη βέβαιη χρονολογία ως προς το έγγραφο, αγ) στο τέταρτο εδάφιο απαλείφονται η τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και η τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων ως προς τους σκοπούς εξυπηρέτησης της χωρητικότητας, αδ) το δέκατο εδάφιο διαγράφεται, β) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) προστίθεται παρ. 11 σχετικά με τη χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων, και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6 – Άδεια εμπορίας

 1. Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας μπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζoντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβόλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων.
 3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 4 του παρόντος, η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.
 4. Για τις κατωτέρω κατηγορίες Προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια κατά κατηγορία ως εξής:
  Α. Αδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου. Στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται: η εμπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, καθώς και η εμπορία των προϊόντων της κατηγορίας VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
  Β1. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων.
  Β2. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων.
  Γ. Άδεια Εμπορίας υγραερίων.
  Δ. Άδεια Εμπορίας ασφάλτου.
  Ε. Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη.
 5. Για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας απαιτείται:
  α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ή εγγυητική επιστολή.
  Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:
  αα) Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:

Για την άδεια κατηγορίας Α ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο
(κατά το προηγούμενο ημερολογιακό (σε Ευρώ)
έτος σε Μετρικούς Τόνους)

Έως και 100.000 Μ.Τ. 200.000 €
Από100.000 Μ.Τ. έως και 300.000 Μ.Τ. 500.000 €
Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ. 1.000.000 €
Άνω των 600.000 Μ.Τ. 1.500.000 €

Για την άδεια κατηγορίας Β1: 500.000 €
Για την άδεια κατηγορίας Β2: 500,000 €
Για την άδεια κατηγορίας Γ: 500.000 €
Για την άδεια κατηγορίας Ε: 150.000 €

ββ) Εγγυητική επιστολή, που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α147), αναλόγως εφαρμοζομένων, με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας. γγ) Ειδικά για την άδεια κατηγορίας Δ, απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. δδ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των υποπεριπτώσεων ββ και γγ του παρόντος, αναφορικά με τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.» β. Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων.

Ο κάτοχος της Άδειας Εμπορίας οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας, να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4. Η μίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης αποδεικνύονται με έγγραφο το οποίο φέρει βέβαιη χρονολογία. Οι αποθηκευτικοί χώροι οφείλουν να έχουν την αναγκαία χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλο για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων, της παρ. 1 του άρθρου 3 ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους. Η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων με τους προμηθευτές αυτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με σύστημα αγωγών, διυλιστήρια, θάλασσα, σιδηροδρομικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήματα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να βρίσκονται και εντός χώρου διυλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Εμπορίας απαιτείται διαθεσιμότητα ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, ως ακολούθως:
Για την Άδεια κατηγορίας Α, ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων Ελάχιστη Διαθεσιμότητα
(κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος Αποθηκευτικών Χώρων σε Μετρικούς Τόνους) (σε κυβικά μέτρα)

Έως και 100.000 Μ.Τ. 1.500 κ.μ.
Από 100.000 Μ.Τ. έως και 300.000 Μ.Τ. 4.000 κ.μ.
Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ. 7.000 κ.μ.
Άνω των 600.000 Μ.Τ. 13.000 κ.μ.

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας καθορίζεται ως εξής:
Για την Άδεια κατηγορίας Β1: 5.000 κυβικά μέτρα.
Για την Άδεια κατηγορίας Β2: 5.000 κυβικά μέτρα.
Για την Άδεια κατηγορίας Γ: 500 κυβικά μέτρα.
Για την Άδεια κατηγορίας Ε: 1.000 κυβικά μέτρα.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών διύλισης, εμπορίας, διάθεσης βιοκαυσίμων, λιανικής εμπορίας και μεγάλων τελικών καταναλωτών.
γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παραγράφου 2 του νόμου αυτού.
Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά είδος καυσίμου».
δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων: Ο κάτοχος της Άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται και διακινεί υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να έχει στην αποκλειστικήκυριότητά του τουλάχιστον 30.000 κατάλληλες επαναπληρούμενεςφιάλεςυγραερίου οι οποίεςφέρουν, με ανεξίτηλοτρόπο, ανεπίδεκτο επέμβασης την επωνυμία και το σήμα του. Ειδικά για την περίπτωση αρχικής χορήγησης Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ` και μέχρι την πρώτη ανανέωση αυτής, ο παραπάνω ελάχιστος αριθμός φιαλών μειώνεται στις 20.000.

 1. Εμπορικά Αποθέματα: Οι κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός της κατηγορίας Δ ́ (ασφάλτου), υποχρεούνται να τηρούν συνεχώς εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγματοποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο έτος, για κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανάλογα με την κατηγορία της άδειάς τους.
  Η τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων λαμβάνει χώρα εντός της επικράτειας:
  α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (A ́ 265), στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός της ίδιας δεξαμενής από περισσότερους κατόχους άδειας εμπορίας, ή και
  β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται η υποχρέωση και ο τρόπος υπολογισμού αυτής, προσδιορίζονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα που τηρούνται ανά κατηγορία άδειας, τα στοιχεία αναφοράς, η διαδικασία ελέγχου των υποχρεώσεων της παρούσας, καθορίζεται η ελεγκτική Αρχή και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας από τους κατόχους αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
 2. Ο κάτοχος άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.
 3. Οι κάτοχοι άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Εμπορίας.
 4. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίμων είτε απευθείας με τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε με άλλο τρίτο πρόσωπο που συνδέεται συμβατικά με αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση των προϊόντων αυτών θα γίνεται στο πλοίο με ευθύνη και με παραστατικά παράδοσης αποκλειστικά των κατόχων Άδειας Εμπορίας, οι οποίοι θα εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης είτε προς τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε προς τον τρίτο αντίστοιχα.
 5. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας ασφάλτου μπορεί να προμηθεύεται απευθείας από τα διυλιστήρια ποσότητα μαζούτ, σε ποσοστό 10% επί της ποσότητας ασφάλτoυ που προμηθεύεται, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες συντήρησης της ασφάλτου. Μέρος της ποσότητας αυτής επιτρέπεται να διαθέτει και στους τελικούς καταναλωτές για τον ίδιο σκοπό.
 6. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας του παρόντος, εφόσον έχουν την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ή εμπορικών αποθεμάτων, οφείλουν να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους με την αναγκαία χωρητικότητα για την τήρηση των αποθεμάτων αυτών.».

ΑΡΘΡΟ 112 – Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002

Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) τροποποιείται ως προς το αποφασίζον όργανο και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
«α. Με απόφαση του αρμοδίου για επιβολή προστίμων οργάνου, του φορέα στον οποίο υπάγεται η αδειοδοτούσα αρχή, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία (3) χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.»

ΑΡΘΡΟ 156 – Εξουσιοδοτική διάταξη για τους σταθμούς επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – Αντικατάσταση περ. (β) της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012

Η εξουσιοδότηση της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), περί εγκατάστασης σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (η/ο), αντικαθίσταται ως εξής:
«(β). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων και ιδιωτικής χρήσης σταθμών επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στους παρακάτω δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους:
βα. στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»,
ββ. στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης,
βγ. στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός ζώνης τουριστικών λιμένων.
βδ. στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός αερολιμένων,
βε. στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς οχημάτων,
βστ. στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων,
β. στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων,
βζ. κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου,
βη. σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων,
βθ. σε υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση τερματικούς σταθμούς, σταθμούς μετεπιβίβασης και αμαξοστάσια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, και
βι. σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων.
Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω κοινής απόφασης, απαγορεύεται η λειτουργία του σταθμού επαναφόρτισης η/ο, με απόφαση της αρμόδιας αρχής και μέχρι την αποκατάσταση των σχετικών ελλείψεων. Με την ως άνω απόφαση δύναται να εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις και να καθορίζονται οι αρμόδιοι για την επιβολή τους φορείς.».

ADR ANT1 BP Brent covid-19 Fuel Pass interlock MOTOR OIL myData OPEC PLATTS Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αλβανία Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κιουρτζής Θέμης Κρήτη Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ ΣΕΕΠΕ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΕΚ ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα νοθεία περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!