| Notaka |

«Θετικό το Υπουργείο Ναυτιλίας στη Χρήση LNG ως Ναυτιλιακό Καύσιμο».

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ως ναυτιλιακό καύσιμο είναι δυνατό να αποτελέσει μια από τις πλέον πρόσφορες λύσεις για τη ναυτιλία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Λαμπρίδης, σε ομιλία του σε εκδήλωση για το έργο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Poseidon MedII, τίτλο”Leading shipping to the LNG era”, (Οδηγώντας τη Ναυτιλία στην εποχή τουLNG) στο πλαίσιο της έκθεσης «Ποσειδώνια 2016».

 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ως ναυτιλιακό καύσιμο είναι δυνατό να αποτελέσει μια από τις πλέον πρόσφορες λύσεις για τη ναυτιλία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Λαμπρίδης, σε ομιλία του σε εκδήλωση για το έργο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Poseidon MedII, τίτλο”Leading shipping to the LNG era”, (Οδηγώντας τη Ναυτιλία στην εποχή τουLNG) στο πλαίσιο της έκθεσης «Ποσειδώνια 2016». 

Ο κ. Λαμπρίδης, στη βάση της πολιτικής και των στρατηγικών κατευθύνσεων του υπουργείου, εξήρε τη σημασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως ναυτιλιακού καυσίμου στο άμεσο μέλλον και πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή τουLNGφαίνεται ότι θα απασχολήσει ουσιαστικά τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στη χώρα μας. 

Επίσης, επισήμανε ότι η λύση τουLNGθα εξυπηρετούσε μια φιλικότερη προς το περιβάλλον θαλάσσια μεταφορά και συνάδει πλήρως με την ενσωμάτωση της αρχής της αειφορίας στις μεταφορές, ενώ υπενθύμισε το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. που υιοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τον περιορισμό των ρύπων, τα εναλλακτικά καύσιμα και την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και μάλιστα σε συγκεκριμένους χρόνους. Πέραν τούτων, όπως πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, οφέλη θα ήταν δυνατό να προκύψουν για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις λόγω του φθηνότερου καυσίμου -ακόμη φθηνότερου, πιθανολογείται, όταν η ζήτηση και η προσφορά επιτρέψουν μείωση των τιμών -, αλλά και για τους λιμένες που θα προσφέρουν ανεφοδιασμό πλοίων με LNG. 

Επιπλέον τόνισε ότι οι απαιτήσεις που τίθενται για ναυτιλιακές επιχειρήσεις και λιμένες είναι μεγάλες και ο χρόνος αντίδρασης εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι θα καθορίσει τη θέση τους στην αγορά. Η μετάβαση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα γίνει κατά τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα του μέσου της θαλάσσιας μεταφοράς ή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων κατά τη ναυπήγηση νέων πλοίων ή τη μετατροπή υφιστάμενων και των λιμένων. Το κόστος του εγχειρήματος είναι εξαιρετικά υψηλό και καθοριστική θα είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, ευρωπαϊκοί πόροι θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν, για παράδειγμα από το Connecting Europe Facility (CEF- Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη) και το European Fund for Strategic Investments (EFSI- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων), στο πλαίσιο του ΠακέτουJunker.  

Από την πλευρά του το υπουργείο, σημειώνεται στην ανακοίνωση, θα στηρίξει δυναμικά αυτή την προσπάθεια, τόσο σε επίπεδο διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας διάφορες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με την αγορά, τους φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμένων, συναρμόδια υπουργεία και άλλους φορείς. 

Εξάλλου, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη συσταθεί Διϋπουργική Επιτροπή για την εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων και στο επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι προσπάθειες για την κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου σχετικά ενώ το υπουργείο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη χρονικής συμπόρευσης πλοίων και σταθμών ανεφοδιασμού μεLNG, στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ανεφοδιασμού στους λιμένες. 

«Παράλληλα, εκτιμάται ότι η μετατροπή πλοίων που θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο διάστημα θα είναι δυνατό να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και στα ελληνικά ναυπηγεία. Η έγκαιρη προετοιμασία θα επιτρέψει τη διεκδίκηση ενός μεριδίου της αγοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε και θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά» υπογράμμισε ο κ. Λαμπρίδης. 

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής περιφερειακής επιχειρηματικής ανάπτυξης του νορβηγικού νηογνώμονα DNV κ. Γιώργος Τεριακίδης τόνισε ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί η χρήση του LNG (υγροποιημένο αέριο) ως ναυτιλιακό καύσιμο στη χώρα μας, η Πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, ορίζοντας τις προϋποθέσεις για την αποθήκευση και παροχή LNG στα πλοία. 

Σύμφωνα με κατασκευαστές συστημάτων πρόωσης και νηογνώμονες, που βρίσκονται ανάμεσα στους 1.850 εκθέτες αυτή την εβδομάδα για τα «Ποσειδώνια 2016», η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, το διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και η προσδοκώμενη μεγάλη αύξηση του ναυτιλιακού μεταφορικού έργου, είναι οι παράγοντες που πιθανότερο θα καθορίσουν και τις μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις για τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών. 

«Ανεξάρτητα από το ποιο γεωπολιτικό σενάριο θα επικρατήσει, η παγκόσμια χωρητικότητα αναμένεται να έχει διπλασιαστεί έως το 2030 λόγω της συνεχούς αύξησης της μεσαίας τάξης στην Ινδία και την Κίνα», δήλωσε ο κ. Νικ Μπράουν, Marine Director του Lloyd’s Register Marine. 

«Σύμφωνα με μελέτες που έχουμε κάνει, η χρήση του μαζούτ θα συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα καύσιμη ύλη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Παρά ταύτα, θα σημειωθεί αύξηση στη διαφοροποίηση του μείγματος καυσίμου – με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) να προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύει ποσοστό έως και 11% του καυσίμου ναυτιλίας ανοικτής θαλάσσης. Δύο ακόμη κεντρικά ζητήματα που, εάν επιλυθούν, θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση των εναλλακτικών καυσίμων, είναι τα εξής: Αφενός το νομικό πλαίσιο, δηλαδή η συμμόρφωση με νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις και η επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, και αφετέρου η διαθεσιμότητα του πετρελαίου στο σωστό κόστος και με ασφάλεια», πρόσθεσε. 

«Βρισκόμαστε σε συνεργασία με σχεδιαστές, πλοιοκτήτες και κατασκευαστές εξοπλισμού, για να διασφαλίσουμε ότι τα συγκεκριμένα έργα που έχουν αναλάβει, θα εξετάζουν όλες τις διαφορετικές εναλλακτικές όπως, μεταξύ άλλων, το LNG ως βιώσιμη εναλλακτική για το ναυτιλιακό εμπόριο και σε κλειστές θάλασσες όπως είναι η Βαλτική ή η Μεσόγειος» δήλωσε ο κ. Μπράουν. Κατασκευαστές μηχανών που συμμετέχουν στη φετινή έκθεση των Ποσειδωνίων, φαίνεται να συμφωνούν ότι η ζήτηση για μηχανές που θα λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

πηγή : energia.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!