| Notaka

Εγκύκλιος για την υπαγωγή στη ρύθμιση του «Ήφαιστου»

petrelaio-thermansis-periodouΟι προϋποθέσεις και το κόστος υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4072/2012 για τα πρόστιμα του Ήφαιστου παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά, σε εγκύκλιο του φοροτεχνικού της ΠΟΠΕΚ κ. Γ. Κοκκινάκη. Διαβάστε επίσης για τον αγώνα της ΠΟΠΕΚ προκειμένου να ψηφιστεί η ρύθμιση.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ στις 10/4/2012 ο νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ86Α/11/4/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,λιμένων αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις τελικές ρυθμίσεις για τις παραβάσεις ενημέρωσης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Στον πίνακα αναλύονται τα σχετικά με τις παραβάσεις και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 321 του παραπάνω νόμου, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  :

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2011-ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ παραπάνω ΝΌΜΟΥ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Δεν αποτελεί παράβαση ανακριβής δήλωση συναλλαγής η οποία διορθώθηκε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 14 ημερών από τη διενέργεια της συναλλαγής.

ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ανεξάρτητα από το πλήθος των παραβάσεων, με βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ημέρα της διαχ. περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές με Σ.Β.  κατά περίπτωση ως εξής :

α) Για τη μη υποβολή στοιχείων

Β’ κατ. βιβλίων  600*3=1.800,00 ευρώ

Γ’ κατ. βιβλίων   900*3=2.700,00 ευρώ

β) Για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή υποβολή

Β’ κατ. βιβλίων  600*2=1.200,00 ευρώ

Γ’ κατ. βιβλίων   900*2=1.800,00 ευρώ

Τα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται στο 1/3 με το συμβιβασμό.

γ) Για την μη υποβολή  ή την εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων

των φορολογικών παραστατικών

Β’ κατ. βιβλίων  600*1= 600,00 ευρώ

Γ’ κατ. βιβλίων   900*1= 900,00 ευρώ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη.

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις παρακάτω περιπτ. :

  1. Όταν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατ’αυτής , ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ’αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο μέσο.
  2. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο το ποσό ή μέρος των  καταλογισθέντων  προστίμων με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και των προβλεπομένων από τις διατάξεις της παρούσας παραγρ. προστίμων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου,

-ή έχουν εκδοθεί οι αποφ. αυτές και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος  των διατάξεων του παρόντος, δεν έχουν περαιωθεί οριστικά με διοικ. επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους,

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ μέσα 60 ημέρες από  τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όταν εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής κατ΄αυτών ενώπιον των διοικ. Δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε., εφόσον προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση, με την οποία ζητείται η διοικ. επίλυση της διαφοράς.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ποσά προστίμων που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται (προφανώς εννοούνται περιπτώσεις όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι παραβάσεις με αποδοχή της πράξης επιβολής προστίμων).

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική-συνοπτική  ενημέρωση των ενδιαφερομένων πρατηριούχων οι οποίοι μπορούν σε κάθε περίπτωση να απευθύνονται στις ενώσεις τους για επίλυση αποριών σχετικά με την επιβαλλόμενη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Γιώργος Κοκκινάκης

Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. και  Σ.Π.Π.Η

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(Για την ιστορία…)

Η ΠΟΠΕΚ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα σε χιλιάδες συναδέλφους πρατηριούχους που κινδύνευσαν να εξοντωθούν οικονομικά και απέναντι σ΄ένα κράτος που ολιγωρούσε και αδυνατούσε να δώσει οριστική λύση, στην επιβολή των κατά γενική τελικά ομολογία, άδικων και υπέρογκων για τη φύση των παραβάσεων προστίμων.

Επανειλημμένα παραβρέθηκε σε συνεδριάσεις στο Υπ.Οικονομικών και με επιμονή κατόρθωσε να κάνει κοινωνούς στο θέμα αυτό όλα τα κόμματα της Βουλής με συνεχείς κατ΄ιδίαν συναντήσεις με βουλευτές και υπευθύνους των Οικονομικών επιτροπών τους.

Μετά την απόσυρση από το φορολογικό νομοσχέδιο “για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” των διατάξεων που προέβλεπαν τη μείωση των προστίμων, τον Μάρτιο 2012, κατανοήσαμε ότι η υπόθεση  κινδύνευε να εμπλακεί στα παιχνίδια του κομματικού ανταγωνισμού και να γίνει αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης, με ότι συνεπάγεται αυτό.

Με στόχο την απεμπλοκή  της απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα, ενημερώσαμε και απαιτήσαμε τη δίκαιη αντιμετώπισή μας, απευθυνόμενοι με γραπτά αιτήματα και με κατ΄ιδίαν συνεχείς επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα να έρθει επιτέλους το θέμα των προστίμων για συζήτηση την 1/3/2012 στη Διαρκή Επιτροπή οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και ν’ανοίξει ο δρόμος για την οριστική λύση του.

Μέχρι και τις τελευταίες ημέρες πριν από τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου και μόλις λάβαμε γνώση του περιεχομένου του, υποβάλλαμε άμεσα τεκμηριωμένη άποψη και αίτημα για την δικαιότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων από 1/1/2011 και μετά με την ύπαρξη πλαφόν προς τα πάνω, πράγμα που δεν εισακούστηκε.

Παραβρεθήκαμε σε όλες τις συζητήσεις στη βουλή και συμβάλλαμε παράλληλα  με θέσεις και προτάσεις στη αντιμετώπιση γενικότερων και σημαντικών θεμάτων του κλάδου μας, όπως την πάταξη της λαθρεμπορίας, χαρτογράφηση όλων των αποθηκευτικών χώρων καυσίμων, εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια αποθήκευσης διακίνησης και όχι μόνο στην κατ’επανάληψη επιχειρούμενη εγκατάστασή τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ. Για τα τελευταία οψόμεθα !

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!