Skip to main content
| I | ,

Ανακοινώθηκαν οι προδιαγραφές πρατηρίου ανεφοδιασμού με υδρογόνο για οχήματα, αμιγώς ή παράλληλα με υγρά καύσιμα, υγραέριο κίνησης (LPG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), ή/και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2570/Β/2023 (αρχείο PDF 32 MB) η κοινή υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου σε αέρια φάση δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας μέγιστης αποθήκευσης 2,5 τόνων (tn), ως προς την διάθεση υδρογόνου για χρήση στις οδικές μεταφορές.

Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης

Πέρα από τις προδιαγραφές για τη διάθεση υδρογόνου, με τη νέα απόφαση (άρθρο 10) επαναδιατυπώνονται και οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων, αμιγών ή μικτών, για την εξυπηρέτηση ιδιόκτητων στόλων οχημάτων, ως εξής:

 1. Ως αμιγές πρατήριο υδρογόνου ιδιωτικής χρήσης, ή ως μικτό πρατήριο υδρογόνου, υγρών καυσίμων, πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή/και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται το πρατήριο υδρογόνου το οποίο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει νόμιμο δικαίωμά εκμετάλλευσής του, το χρησιμοποιεί για να ανεφοδιάζει με υδρογόνο ή/και τα ανωτέρω λοιπά υγρά και αέρια καύσιμα, αντιστοίχως, οχήματα οδικών μεταφορών, τα οποία είτε:
  α) ανήκουν σε αυτό, όπως αποδεικνύεται από τις άδειες κυκλοφορίας τους,
  β) χρησιμοποιούνται από αυτό, με συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις με σχετική υπεύθυνη δήλωση,
  γ) είναι μισθωμένα με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING), όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις με σχετική υπεύθυνη δήλωση,
  δ) είναι μεν ιδιόκτητα οχήματα στελεχών ή υπαλλήλων του νομικού προσώπου, αλλά η επιχείρηση, υπό μορφή bonus, επιτρέπει την τροφοδοσία αυτών άνευ ανταλλάγματος, το οποίο αποδεικνύεται με έγγραφο της επιχείρησης,
  ε) είναι αυτοκίνητα δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως που ανήκουν μεν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή σε διάφορους μεταφορείς αυτοκινητιστές, όμως με βάση σχετική σύμβαση, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  είναι εκμισθωμένα για να διενεργούν μεταφορές για λογαριασμό του προσώπου που έχει το ιδιωτικό πρατήριο.
 1. Τα εν λόγω πρατήρια ιδρύονται εντός του ιδιοκτήτου ή μισθωμένου χώρου (περιβόλου) των εγκαταστάσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων.
 2. Ιδρύεται αμιγές πρατήριο υδρογόνου ιδιωτικής χρήσης εφόσον ο εκμεταλλευτής του διαθέτει, με έναν από τους τρόπους της παρ. 1 του παρόντος:
  α) τουλάχιστον ένα (1) τροχοφόρο όχημα που ανεφοδιάζεται με συμπιεσμένο υδρογόνο, προκειμένου για αμιγή εγκατάσταση υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων διπλού καυσίμου, ένα εκ των οποίων είναι το Υδρογόνο.
 3. Ιδρύεται μικτό πρατήριο υδρογόνου (Η2), εφόσον ο εκμεταλλευτής του διαθέτει, με έναν από τους τρόπους της παραγράφου 1 του παρόντος:
  α) τουλάχιστον ένα (1) τροχοφόρο όχημα της περ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προκειμένου για εγκατάσταση υδρογόνου.
  β) τουλάχιστον πέντε (5) τροχοφόρα οχήματα, της περ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προκειμένου για εγκατάσταση L- CNG ή/και CNG.
  γ) περισσότερα των είκοσι (20) τροχοφόρα οχήματα που κινούνται με υγρά καύσιμα, προκειμένου για εγκατάσταση υγρών καυσίμων.
 4. Απαγορεύεται η εξυπηρέτηση οχημάτων από ιδιωτικά πρατήρια υδρογόνου, πέραν των από τις ανωτέρω περιπτώσεις, με ποινή την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω προϋποθέσεων.
 5. Σε περίπτωση που τα εξυπηρετούμενα αυτοκίνητα μειωθούν κάτω του, κατά περίπτωση, ελάχιστου επιτρεπόμενου αριθμού, ο εκμεταλλευτής του ιδιωτικού πρατηρίου υδρογόνου υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για να ανακληθεί προσωρινά η άδεια λειτουργίας του και να σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις του.
 6. Στα πρατήρια υδρογόνου ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται εκτός από τα οχήματα των εκμεταλλευτών να εξυπηρετούνται χωρίς αριθμητικό περιορισμό και τα οχήματα που αναφέρονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
  α) Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, γεωργικά μηχανήματα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν στα μέλη αυτών και έχουν άδεια κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των αναγκών του συνεταιρισμού ή της ένωσης.
  β) Στα πρατήρια συνεταιρισμών επαγγελματιών αυτοκινητιστών, εφόσον αυτά επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη του συνεταιρισμού και που η χρήση τους παρέχει στα μέλη αυτά το δικαίωμα συμμετοχής στο συνεταιρισμό.
  γ) Στα πρατήρια Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή Συνεταιρισμών ΚΤΕΛ, εφόσον αυτά επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και αυτοκίνητα των μετόχων αυτών, που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ ή τον Συνεταιρισμό ΚΤΕΛ για εξυπηρέτηση των αναγκών του ΚΤΕΛ.
 7. Η εγκατάσταση των πρατηρίων υδρογόνου ιδιωτικής χρήσεως πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας που αναφέρονται σε θέματα ασφάλειας, ενώ οι σχετικές άδειες χορηγούνται κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών των άρθρων 12, 13 (πλην των περιπτώσεων η’ και ι’ της παρ. 1) και 14 (πλην των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της παρ. 1) της παρούσας.
 8. Στο χώρο των πρατηρίων της υπόψη κατηγορίας και σε εμφανές σημείο αναρτώνται δύο πινακίδες, διαστάσεων τουλάχιστον 1,00 μ. x 0,50 μ. και επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη: «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ/ΦΟΡΕΑ (αναγράφεται η επιχείρηση) ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ». Η μη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης επισύρει ποινή προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του πρατηρίου.
 9. Επιτρέπεται στα ιδιωτικά πρατήρια υδρογόνου η δημιουργία πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή/και συνεργείου υγρών και αερίων καυσίμων, για τα οχήματα που εξυπηρετεί το ιδιωτικό πρατήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αδειοδότησή τους.

error: Content is protected !!