Skip to main content
| Notaka

«Καπέλα» στο χαράτσι των ακινήτων επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη

auksisi-tou-fpaΝα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η σωστή χρέωση του τέλους ακινήτων που θα επιβληθεί και εφέτος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ζητά η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού με επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Στην επιστολή τονίζεται η ανάγκη «να υπάρξει μέριμνα προκειμένου να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα που ανέκυψαν με το ΕΕΤΗΔΕ και να αποκατασταθεί η νομιμότητα στους πολίτες που, για διάφορους λόγους, έχουν κληθεί να καταβάλουν υψηλότερο ποσό φόρου από αυτό που τους αντιστοιχεί».

Τα προβλήματα που είχαν ήδη επισημανθεί από το Συνήγορο αλλά δεν έχουν επιλυθεί είναι τα εξής:
1. Δεν έχει μέχρι σήμερα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης του υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ, τόσο του 2011 όσο και του 2012, στις περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι εμπροθέσμως είχαν προβεί σε όλες τις απαραίτητες για τη διόρθωση ενέργειες, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπωθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ειδικότερα παρατηρείται ότι, ενώ για τον υπολογισμό του ΤΑΠ λαμβάνονται υπόψη τα ορθά μεγέθη, το ΕΕΤΗΔΕ συνεχίζει να υπολογίζεται με τα λανθασμένα στοιχεία. Πολύ περισσότερο επισημάνθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη περιπτώσεις, όπου σε πολίτες που δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα με τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ κατά το 2011, το Τέλος υπολογίστηκε εσφαλμένα κατά το 2012.

2. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί με βάση την αρχή της ορθής φορολόγησης περιπτώσεις πολιτών που αιτήθηκαν εκπρόθεσμα την διόρθωση υπολογισμού του ΤΑΠ και κατ’ επέκταση του ΕΕΤΗΔΕ είτε π.χ. διότι απουσίαζαν στο εξωτερικό είτε διότι το λογαριασμό με τον εσφαλμένο υπολογισμό έλαβε ενοικιαστής κατοικίας, ο οποίος δεν μερίμνησε να τον ελέγξει και να ενημερώσει έγκαιρα τον ιδιοκτήτη.

3. Δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί στο σύνολό τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οι αιτήσεις των πολιτών, που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες (μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι) και δικαιούνται υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ με μειωμένο συντελεστή. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι πολίτες αυτοί να επιβαρύνονται με το ΕΕΤΗΔΕ των ετών 2011 και 2012 και σε πολλές περιπτώσεις να τους έχουν ήδη βεβαιωθεί τα αντίστοιχα ποσά, ενώ κατά το νόμο χαίρουν απαλλαγής. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή προβλεπόταν από το άρ. 2 της ΠΟΛ 1056/2012.

4. Επίσης, δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οι αιτήσεις των πολιτών, που, χωρίς να ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, προσέφυγαν στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ζητήσουν μείωση ή απαλλαγή από το ΕΕΤΗΔΕ επειδή διαβιούν υπό μειονεκτικές συνθήκες.

5. Τέλος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους ενοικιαστές ακινήτων, οι οποίοι κατά την έκδοση του τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού ΔΕΗ, όταν διακόπτουν το συμβόλαιο λόγω αλλαγής ακινήτου, καλούνται να πληρώσουν τυχόν εναπομείνασες δόσεις ΕΕΤΗΔΕ, τις οποίες δεν μπορούν να συμψηφίσουν πια με μισθώματα. Αυτό έχει ως συνέπεια ο μισθωτής – χρήστης του ακινήτου να πληρώνει μέρος του φόρου ο οποίος βαρύνει τον κύριο του ακινήτου.

Ο Συνήγορος επισημαίνει τέλος ότι στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ρυθμίσεων για την οριστικοποίηση του νέου τρόπου φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να διορθωθούν τα λάθη που υπάρχουν ως προς το αντικείμενο της φορολόγησης (πραγματικό εμβαδόν, τιμή ζώνης, συντελεστής παλαιότητας των επιβαρυνόμενων ακινήτων) και ως προς τους υπόχρεους για την καταβολή του φόρου (ευάλωτες ομάδες πολιτών, μισθωτές), ώστε το νέο Τέλος να αντιστοιχεί στην πραγματική αξία της περιουσίας των πολιτών, να ελαφρυνθούν οι πολίτες που έχουν ανάγκη και να μην καταβάλουν φόρο πολίτες τους οποίους αυτός δεν βαρύνει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!