Skip to main content
| Notaka

“∆ιευκρινίσεις για την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού στα πρατήρια υγρών καυσίµων ή στους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για υπουργειο υποδομων και μεταφορων

∆ιευκρινίσεις για την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού στα πρατήρια υγρών καυσίµων ή στους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένους µε αντλίες υγρών καυσίµων.

ΣΧΕΤ.: Η µε αριθµ. πρωτ. ΦΒ1 – Α/71740/839/22-10-2018 (Α∆Α:ΨΧΨ2465ΧΘΞ-733) εγκύκλιό µας.

Κατόπιν ερωτηµάτων από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας σχετικά µε την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), στα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή στους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένους µε αντλίες υγρών καυσίµων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α΄ 46) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύουν, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), όπως ισχύει:

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σηµείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκοµείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκοµείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινοµούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (υ.α. 3046/304/1989 ∆΄ 59/ 3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστηµάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτοµα, απόσταση µικρότερη από τριάντα (30) µέτρα, µετρούµενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του στοµίου του σωλήνα εξαερώσεως, µε την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις αντίστοιχες θεσµοθετηµένες ισχύουσες χρήσεις γης και υφίστανται νοµίµως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου δεν έχουν θεσµοθετηθεί χρήσεις γης».

2. Επιπρόσθετα σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει:

«Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται ίδρυση πρατηρίων καυσίµων ή σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων ή η προσθήκη αντλιών καυσίµων σε υφιστάµενους σταθµούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός, στεγάζονται οι εξής χρήσεις: κατοικίες (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήµατα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκοµεία, Θέατρα ή κινηµατογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουµένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων».

3. Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει:

«Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων ή νέων σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένων µε αντλίες υγρών καυσίµων, σε ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 2801/ 2000 (Α΄ 46), στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποβληθούν στην αρµόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, µε τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων µέτρων της παρούσας, καθώς και των µέτρων του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει».

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται από την εφαρµογή και την εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις (α΄) έως και (στ΄) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), τα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή οι σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός, στεγάζονται χρήσεις µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του, µε την προϋπόθεση ότι τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί απέχουν απόσταση µεγαλύτερη των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο των κτιρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (α΄) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

Μέλη της οικογένειας του εκµεταλλευτή θεωρούνται αυτά που αναγράφονται σε πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«2. Οι αναφερόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) εξαιρέσεις που αφορούν στις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουν να ισχύουν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίµων ή σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων».

Στις παραπάνω απαγορευτικές προϋποθέσεις δεν συµπεριλαµβάνεται η χρήση γραφείου της επιχείρησης του πρατηρίου υγρών καυσίµων ή του σταθµού αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένου µε αντλίες υγρών καυσίµων. Κατά συνέπεια εξαιρούνται από την εφαρµογή και την εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις (α΄) έως και (στ΄) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), τα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή οι 3 σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός, στεγάζεται αποκλειστικά η χρήση γραφείου της επιχείρησης του πρατηρίου ή του σταθµού, µε την προϋπόθεση ότι τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί απέχουν απόσταση µεγαλύτερη των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο των κτιρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (α΄) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

Επιπλέον, το κτίριο του πρατηρίου ή του σταθµού πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του π.δ 1224/1981 (Α΄ 303) και του β.δ 465 (Α΄ 164), όπως ισχύουν.

Γ. Εξαιρούνται από την εφαρµογή και την εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις (α΄) έως και (στ΄) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), τα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή οι σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, στην περίπτωση που το κτίριο άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός ή το κτίριο που χωροθετείται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από το πρατήριο ή τον σταθµό, είναι ηµιτελές ή υπό ανέγερση, και δεν υφίστανται σ’ αυτό οι χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α΄ 46), συµπεριλαµβάνοντας τις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, ή και τις χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (α΄) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!