Skip to main content
| Notaka

“Ασφαλέστεροι δρόμοι: νέα μέτρα της ΕΕ για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων”.

 

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν νέα μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων στις 16 Απριλίου. Οι κανόνες θα καθιστούσαν υποχρεωτικά ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας στα νέα αυτοκίνητα.

 

Οι δρόμοι της ΕΕ είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο, με μέσο όρο 49 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 174 θανάτων ανά εκατομμύριο παγκοσμίως . Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση του ποσοστού θανάτου παραμένει στάσιμη και ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διάσωση ζωών.

Δείτε το ενημερωτικό μας υλικό σχετικά με τους θανάτους στους δρόμους της ΕΕ . 


Οι νέοι κανόνες θα καθιστούσαν υποχρεωτικό τον προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας σε όλα τα νέα οδικά οχήματα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. Είναι πιθανό να ισχύουν από το Μάιο του 2022 για νέα μοντέλα και από τον Μάιο του 2024 για υπάρχοντα μοντέλα.


Οι κανόνες αποσκοπούν επίσης στην προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κοινωνικές τάσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι νέες αιτίες αποφυγής των οδηγών (ιδίως η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών κατά την οδήγηση) και ο αυξανόμενος αριθμός ποδηλατών και πεζών στους δρόμους της ΕΕ .


Ο Πολωνός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Róża Thun, μέλος που είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση αυτών των νέων κανόνων μέσω του Κοινοβουλίου, δήλωσε: “Η Ευφυής Βοήθεια Ταχύτητας θα παρέχει σε έναν οδηγό ανατροφοδότηση, βασισμένη σε χάρτες και παρατηρήσεις οδικού σήματος, όποτε υπερβαίνει το όριο ταχύτητας.


“Δεν εισάγουμε έναν περιοριστή ταχύτητας, αλλά ένα έξυπνο σύστημα που θα κάνει τους οδηγούς να συνειδητοποιήσουν πλήρως όταν επιταχύνουν. Αυτό όχι μόνο θα μας κάνει ασφαλέστερους, αλλά θα βοηθήσουμε τους οδηγούς να αποφύγουν την επιτάχυνση των εισιτηρίων”.

Τι θα άλλαζε;


Όλα τα νέα οχήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν περίπου 30 τεχνολογίες εξοικονόμησης .Ανάμεσα τους:


  • Ευφυής υποβοήθηση ταχύτητας για να γνωρίζει ο οδηγός όταν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας
  • Προειδοποίηση οδηγού και υπνηλία
  • Προηγμένη προειδοποίηση απόσπασης του οδηγού για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατάσταση της κυκλοφορίας
  • Σήμα στάσης έκτακτης ανάγκης υπό τη μορφή ελαφρού, σηματοδοτικού χρήστη του οδικού δικτύου πίσω από το όχημα, που ο οδηγός πέδησε ξαφνικά
  • Αντικατάσταση συστήματος ανίχνευσης για την αποφυγή συγκρούσεων με άτομα και αντικείμενα πίσω από το όχημα, με τη βοήθεια κάμερας ή οθόνης
  • Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών που προειδοποιεί τον οδηγό όταν εμφανίζεται απώλεια πίεσης
  • Εγκατάσταση διευκόλυνσης εγκατάστασης συναγερμού αλκοόλ που επιτρέπει την τοποθέτηση συσκευών αλληλομανδάλωσης αλκοόλης μετά την αγορά
  • Εγγραφή δεδομένων συμβάντων για την καταχώριση σχετικών δεδομένων λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από οδικό ατύχημα


Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, θα ήταν επίσης υποχρεωτικό να υπάρχει ένα σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης – ήδη υποχρεωτικό για τα φορτηγά και τα λεωφορεία – καθώς και ένα σύστημα έκτακτης διατήρησης λωρίδων.


Τα φορτηγά και τα λεωφορεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά άμεσης όρασης, επιτρέποντας στον οδηγό να βλέπει τους ευάλωτους χρήστες της οδού και τα συστήματα συναγερμού που ανιχνεύουν την παρουσία ποδηλατών και πεζών σε άμεση γειτνίαση με το όχημα.


Τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας θα μπορούσαν να μειώσουν δραστικά τον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, δεδομένου ότι το ανθρώπινο λάθος αφορά περίπου το 95% όλων των τροχαίων ατυχημάτων.

Επόμενα βήματα


Μόλις εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, οι κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο προτού τεθούν σε ισχύ.

europarl.europa.eu

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!