Skip to main content
| Notaka

«Tραβάει την ανηφόρα η τιμή της βενζίνης – Πάνω από 1,50 ευρώ/ λίτρο η αμόλυβδη – Προδιαγραφές πινακίδων για υγραέριο κίνησης, πεπιεσμένο φ.α.».

Την… ανιούσα παίρνει εκ νέου η τιμή της βενζίνης, καθώς η σύγκλιση της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου και η άνοδος των διεθνών τιμών κατά το τελευταίο διάστημα έχουν οδηγήσει τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σε επίπεδα πάνω από 1,50 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας. Εντούτοις, η τιμή της αμόλυβδης είναι αρκετά υψηλότερη σε πολλές περιοχές της χώρας, αφού η προαναφερθείσα τιμή αποτελεί τον πανελλαδικό μέσο όρο.

 

Την… ανιούσα παίρνει εκ νέου η τιμή της βενζίνης, καθώς η σύγκλιση της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου και η άνοδος των διεθνών τιμών κατά το τελευταίο διάστημα έχουν οδηγήσει τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σε επίπεδα πάνω από 1,50 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας. Εντούτοις, η τιμή της αμόλυβδης είναι αρκετά υψηλότερη σε πολλές περιοχές της χώρας, αφού η προαναφερθείσα τιμή αποτελεί τον πανελλαδικό μέσο όρο.

 

Σύμφωνα με τις αναφορές παραγόντων της αγοράς, η άνοδος των τιμών προέρχεται αποκλειστικά από εξωγενείς παράγοντες, ήτοι την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και των τιμών PLATTS, βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι διυλιστηριακές τιμές των χωρών της Μεσογείου, αλλά και της ισοτιμίας ευρώ/ δολαρίου. Κατά τους ίδιους, δεν τίθεται θέμα κερδοσκοπίας των κρίκων της αλυσίδας στην αγορά. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, βάσει των οποίων το περιθώριο κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων είναι χαμηλότερο από ό,τι τρεις μήνες πριν που οι τιμές είχαν καταγράψει ιστορικά χαμηλά των τελευταίων ετών. Σημειώνεται ότι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων ετών για την αμόλυβδη βενζίνη καταγράφηκε μεταξύ 20 και 25 Ιανουαρίου 2015, όπου η πανελλαδική μέση τιμή «έπεσε» στο 1,37 ευρώ ανά λίτρο. Εκτοτε, η τιμή της με συνεχείς αυξήσεις αλλά και μικρά διαλείμματα ανεπαίσθητων μειώσεων έφτασε να ξεπερνά το 1,50 ευρώ.

 

Αυτή τη στιγμή η τιμή του 1,50 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη διαμορφώνεται κατά 63,90% από τους φόρους και τις λοιπές επιβαρύνσεις, κατά 29,78% από την τιμή του διυλιστηρίου και κατά 6,32% από το κέρδος των εταιρειών εμπορίας και των βενζινοπωλών. Η υψηλή φορολογία φέρνει την Ελλάδα στην πέμπτη ακριβότερη θέση των χωρών της Ε.Ε. Χωρίς τους φόρους, η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ανά 1.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα ανέρχεται στα 670 ευρώ, στηΓερμανίαεπίσης στα 670 ευρώ, στην Αυστρία 515 ευρώ, στηνΙσπανία425 ευρώ, στο Λουξεμβούργο 462 ευρώ, στη Βουλγαρία 363 ευρώ, στην Κύπρο 479 ευρώ, στην Ιρλανδία 588 ευρώ, στηνΠορτογαλία586 ευρώ, στην Πολωνία 455 ευρώ.

 

Στην κορυφή βρισκόμαστε και ως προς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς στην Ελλάδα είναι 23%, στη Γερμανία 19%, στην Αυστρία 20%, στην Ισπανία 21%, στο Λουξεμβούργο 15%, στην Κύπρο 19%, στηΓαλλία20%, στηνΙταλία22% και στο Βέλγιο 21%.

Ευκρινείς αναγραφές

 

Στο μεταξύ, στην αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 115 «Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια)» της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, επιδιώκοντας την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών σε περιπτώσεις που τα καύσιμα περιέχουν πρόσθετα, είτε αυτά είναι βιοκαυσίμων είτε λοιπά πρόσθετα. Ειδικότερα, οι βενζινοπώλες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να παρέχουν ευκρινώς τις παρακάτω πληροφορίες και να γνωρίζουν ότι:

 

* Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με τρία δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032).

 

* Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της παροχής.

 

* Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων που διαθέτουν υγρά καύσιμα – προϊόντα διύλισης πετρελαίου αναμεμιγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ’ όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:

 

α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμιγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη «Β», ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ’ όγκο.

 

β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμιγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη «Ε», ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κ.ο.

 

* Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής την ένδειξη «Β100» στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ και την ένδειξη «Ε100» σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.

 

* Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων που διαθέτουν υγρά καύσιμα – προϊόντα διύλισης πετρελαίου αναμεμιγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό έως και 10% κατ’ όγκο, υποχρεούνται, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:

 

α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμιγμένου με βιοντίζελ σε ποσοστό από 7% έως και 10% κατ’ όγκο την ένδειξη «ΒΙΟ». Εναλλακτικά, την ένδειξη «Β» ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β8 για περιεκτικότητα 8% κατ’ όγκο.

 

β) Σε περίπτωση βενζίνης η οποία είναι αναμεμιγμένη με βιοαιθανόλη σε ποσοστό από 5% έως και 10% κατ’ όγκο, την ένδειξη «Ε10». Εναλλακτικά, την ένδειξη «Ε» ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Ε8 για περιεκτικότητα 8% κατ’ όγκο.

 

* Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες διατίθενται στον τελικό καταναλωτή υγρά καύσιμα – προϊόντα διύλισης πετρελαίου αναμεμιγμένα με βιοκαύσιμα, πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο σε εμφανές σημείο της αντλίας από την οποία παρέχεται το συγκεκριμένο προϊόν η ακόλουθη ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ενδείκνυται για όλους τους τύπους οχημάτων. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή του εγχειριδίου οδηγιών του αυτοκινήτου».

 

* Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες διατίθενται στον τελικό καταναλωτή υγρά καύσιμα με μεταλλικά πρόσθετα, πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο σε εμφανές σημείο της αντλίας η ακόλουθη ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει μεταλλικά πρόσθετα».

Οι παραπάνω σημάνσεις, θα πρέπει να είναι ανεξίτηλες. Σε περίπτωση παράβασης, το διοικητικό πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως και 10.000 ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

 

error: Content is protected !!