Skip to main content
| Notaka

Κατανοµή βιοντίζελ 2013

altΟδηγίες εφαρµογής της κοινής υπουργικής απόφασης για την

κατανοµή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2013

 

Σε συνέχεια της δηµοσίευσης της κοινής υπουργικής απόφασης

∆1/Α/οικ.11750/14.06.2013 «Κατανοµή έτους 2013 ποσότητας 92.000

χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7

του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» στο ΦΕΚ Β’ 1452 (εφεξής ΚΥΑ κατανοµής),

σηµειώνονται τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15Α παρ. 7.ε του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, οι δικαιούχοι

κατανοµής έτους 2011 συνέχισαν τις παραδόσεις αυτούσιου βιοντίζελ πέραν της

λήξης του έτους κατανοµής 2011, δηλ. πέραν της 31

διάστηµα από 1

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, οι ποσότητες αυτές συµψηφίζονται µε τις ποσότητες

που κατανέµονται στους δικαιούχους έτους 2013.

∆εδοµένου ότι στους πίνακες 2 και 5 της ΚΥΑ κατανοµής έχουν ληφθεί υπόψη οι

παραδόσεις από Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2013, οι µηνιαίες παραδόσεις ανά

διυλιστήριο για το υπολειπόµενο διάστηµα της κατανοµής πρέπει να

πραγµατοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη τις παραδόσεις από 1

έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (14.06.2013) της ΚΥΑ κατανοµής έτσι ώστε

να αποκατασταθούν οι κατανεµηθείσες ποσότητες ανά δικαιούχο.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 15Α του ν.3054/2002 όπως

ισχύει, εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου  κίνησης ως προς τις

προβλέψεις των διυλιστηρίων, αυξάνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό η συνολική

κατανεµηθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το

ποσοστό συµµετοχής του στην κατανοµή. Τα διυλιστήρια οφείλουν να

παραλαµβάνουν τις επιπλέον ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους

ώστε να διασφαλίζουν ποσοστό ανάµειξης 7%.

η

Ιανουαρίου 2013 έως τη δηµοσίευση της ΚΥΑ κατανοµής.

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι ποσότητα που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών

ετήσιων παραλαβών αυτούσιου βιοντίζελ παραλαµβάνεται από τους υπόχρεους

ανάµειξης µε ελεύθερη διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3.i

και 3.ii. του άρθρου 1 της ∆1/Α/οικ.2497 απόφασης.  ∆εδοµένου ότι από 1

Ιανουαρίου 2013 και έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης  της ΚΥΑ κατανοµής οι

παραλαβές πραγµατοποιούνταν αποκλειστικά µέσω της κατανοµής, το 15% που

αντιστοιχεί στις παραληφθείσες ποσότητες εντός αυτού του διαστήµατος δύναται

να παραληφθεί µε ελεύθερη διαπραγµάτευση εντός του υπολειπόµενου χρονικού

διαστήµατος του έτους κατανοµής 2013.


Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους άδειας εµπορίας πετρελαιοειδών

κατηγορίας Α’ εφόσον πραγµατοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς

διάθεση στην εγχώρια αγορά.

 

 H AΠΟΦΑΣΗ

error: Content is protected !!