Skip to main content
| Notaka

Πολυνομοσχέδιο:Καταργείται το πλαφόν στην τιμή των καυσίμων.Και οι «μικροί» στην αγορά

altΜε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Πολυνομοσχέδιο καταργείται το πλαφόν στην τιμή πώληση των καυσίμων.Επίσης με διάταξή παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών σε εταιρείες με μικρότερα ελάχιστα όρια εταιρικού κεφαλαίου ή εναλλακτικά με απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων.

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατάργηση της επιβολής ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς πλέον τα θέματα αυτά ρυθμίζονται τόσο από το υπάρχον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπηρεσιών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όσο και από το Παρατηρητήριο Τιμών.

 

Μάλιστα, η απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση η οποία προβλέπεται να εκδοθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου. Επίσης, με άλλη διάταξη επιτρέπεται η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων οι οποίοι τροφοδοτούνται με βυτιοφόρα οχήματα και για τους οποίους αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή η σύνδεση μέσω συστημάτων αγωγών με διυλιστήρια ή με θάλασσα ή με σιδηροδρομικό δίκτυο. Τέλος, σε άλλη διάταξη ΅

Το άρθρο του Πολυνομοσχεδίου που προβλέπει τα παραπάνω αναφέρει τα κάτωθι:

Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί ικανοποιεί μια από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις: αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:

Για την άδεια κατηγορίας Α, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:

Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο

Όγκος Πωλήσεων

(κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος)

Έως και 300.000 Μ.Τ.

500.000 ΕΥΡΩ

Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ.

1.000.000 ΕΥΡΩ

Άνω των 600.000 Μ.Τ.

1.500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Δ:

500.000 ΕΥΡΩ

ββ) ασφαλιστική κάλυψη κατά συγκεκριμένων κινδύνων, που καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης ββ.

β. Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστική χρήση. Η μίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να έχουν διάρκεια ίση τουλάχιστον με το χρόνο ισχύος της άδειας και να αποδεικνύονται εγγράφως. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για την εξυπηρέτηση της διακίνησης Προϊόντων ή της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και να έχουν την αναγκαία και κατάλληλη δυναμικότητα για την άσκηση της Εμπορίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις 3054/2002 αντικαθίστανται ως κάλυψης κατά συγκεκριμένων η Άδεια Εμπορίας πρέπει να προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των Προϊόντων. Η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων με τους προμηθευτές αυτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως με σύστημα αγωγών, Διυλιστήρια, θάλασσα, σιδηροδρομικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήματα).

Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να βρίσκονται και εντός χώρου Διυλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών χώρων γίνεται αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα, για τα διακινούμενα καύσιμα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων που υποχρεούνται να διαθέτουν οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας της κατηγορίας Α’ υπολογίζεται με βάση τον όγκο των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:

Όγκος Πωλήσεων

(κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος)

Διαθεσιμότητα

αποθηκευτικών

χώρων

Έως και 300.000 Μ.Τ.

4.000 κυβικά μέτρα

Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ.

7.000 κυβικά μέτρα

Άνω των 600.000 Μ.Τ.

13.000 κυβικά μέτρα

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας καθορίζεται ως εξής:

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

5.000 κυβικά μέτρα

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

5.000 κυβικά μέτρα

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500 κυβικά μέτρα

Για την άδεια κατηγορίας Δ:

2.000 κυβικά μέτρα

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών Διύλισης, Εμπορίας, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Λιανικής Εμπορίας και Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.»

2. Η κοινή απόφαση των Υπουργών της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 εκδίδεται εντός τριμήνου και με ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η υποπερίπτωση α της περίπτωσης Γ της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 καταργείται και από την υποπερίπτωση β διαγράφεται η αρίθμηση «β.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 3054/2002 όπως ισχύει, καταργείται

error: Content is protected !!