Skip to main content
| Notaka

Ενημέρωση για τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών

deltio-typou-popek-epiboli-plafonΑναλυτικό οδηγό για τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών, τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν και να προσέξουν οι πρατηριούχοι προκειμένου να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους και να προστατευθούν από τυχόν αθέμιτες πρακτικές.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις για την εγκατάσταση των συστημάτων οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται είτε στην ΠΟΠΕΚ, είτε στο νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας, δηλαδή το γραφείο του κ.. Γ. Ξανθούλη.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση προς τους πρατηριούχους για τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

α) για τις περιφερειακές ενότητες Αττικής και Θεσσαλονίκης  27  Μαρτίου 2013

β) για τις  περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, 27 Σεπτεμβρίου 2013 και

γ). Για την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια, 27 Μαρτίου 2014.

Σχετικά με την υποχρέωσή σας αυτή σας επισημαίνουμε τα εξής:

Α.        Ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος.

•           Προβλέπεται από τη Διοίκηση έως τις ανωτέρω ημερομηνίες μόνο η υποχρέωση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο καθεστώς χρηματοδότησης από το κράτος της εγκατάστασης συστήματος εισροών-εκροών .

•           Ουδεμία υποχρέωση σύναψης σύμβασης με τις εγκαταστάτριες εταιρίες προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Β. Οι  προτεινόμενες προς υπογραφή συμβάσεις μεταξύ των εγκαταστατριών εταιριών και των Πρατηριούχων.

•           Οποιαδήποτε προτεινόμενη σύμβαση προς υπογραφή από τις εγκαταστάτριες εταιρίες αποκλειστικό σκοπό έχει τη ρύθμιση των όρων συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω και συνάπτεται κατόπιν συμφωνίας των μερών και με όρους κοινής αποδοχής (όχι σύμβαση προσχώρησης).

•           Η επιλογή της εγκαταστάτριας εταιρίας με την οποία θα συνεργαστεί ο Πρατηριούχος για να εγκαταστήσει το σύστημα εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή του κατόπιν έρευνας της αγοράς.

•           Ο κατάλογος με τις εγκαταστάτριες εταιρίες ο οποίος έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αναφέρει τις εταιρίες οι οποίες έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα (θα ακολουθήσουν και άλλες) σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία και δηλώνουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχουν ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης.

•           Η εγκαταστάτρια εταιρία οφείλει να γνωστοποιεί στον Πρατηριούχο πριν την υπογραφή και να αναφέρει στη σύμβαση το συνολικό κόστος της εγκατάστασης του συστήματος.

•           Οι δυνατότητες καταγγελίας της σύμβασης πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια και συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης και μη αποπληρωμής του τιμήματος ή μείωσης αυτού κατά περίπτωση εφόσον (ενδεικτικά):

–           Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος στην προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία και ο Πρατηριούχος επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

–           Η εγκαταστάτρια εταιρία καθυστερεί αδικαιολόγητα να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος στην προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία.

–           Η εγκαταστάτρια εταιρία εγκαταστήσει σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

–           Η εγκαταστάτρια εταιρία παραδώσει στον Πρατηριούχο σύστημα εισροών – εκροών το οποίο παρουσιάζει βλάβες και οδηγούν στην πολυήμερη διακοπή των αντίστοιχων λειτουργιών του πρατηρίου μέχρι την επιδιόρθώσή της κ.α..

Γ. Ως προς τη διαδικασία χρηματοδότησης της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών.

•           Η νομοθεσία προβλέπει τη χρηματοδότηση από το Κράτος μέρους του κόστους της εγκατάστασης,  με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού και κατά περίπτωση εγκατάστασης «υποσυστήματος» και ουδεμία ποσοστιαία σύνδεση αναλογίας υφίσταται μεταξύ του χρηματοδοτούμενου ποσού και του συνόλου του κόστους της εγκατάστασης.

•           Το γεγονός ότι τμήμα του συνολικού κόστους της εγκατάστασης χρηματοδοτείται από το Κράτος ουδεμία επιρροή ασκεί στο σύνολο του κόστους της εγκατάστασης το οποίο πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμο, εύλογο και σε ανταγωνσιτική – συμφέρουσα – τιμή.

•           Η χρηματοδότηση του Κράτους παρέχεται με «κουπόνι». Ο Πρατηριούχος για να λάβει το κουπόνι χρηματοδότησης εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://digitalaid.ktpae.gr/ όπου εισάγει τα στοιχεία του στα σχετικά πεδία.

•           Όταν το ηλεκτρονικό σύστημα είναι έτοιμο από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του «Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΥΠΟΙΑΝ), ο Πρατηριούχος θα λάβει το κουπόνι με το ποσό της χρηματοδότησης για την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών .

•           Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος από την Εγκαταστάτρια Εταιρία της επιλογής του Πρατηριούχου, ο τελευταίος ελέγχει την καλή λειτουργία του συστήματος για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός από την παραλαβή του.

•           Εφόσον το σύστημα λειτουργεί ορθά  κατόπιν της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Πρατηριούχος παραδίδει το κουπόνι χρηματοδότησης στην Εγκαταστάτρια εταιρία.

•           Κατόπιν και εφόσον έχει πλέον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πραγματοποιείται  διοικητική επαλήθευση από το «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΥΠΟΙΑΝ) της υλοποίησης του έργου  από την Εγκαταστάτρια Εταιρία, κατά την οποία θα επιβεβαιώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της δράσης και της νομιμότητας της διαδικασίας.

•           Εφόσον ολοκληρωθεί η διοικητική επαλήθευση θα πραγματοποιείται η είσπραξη του αντίστοιχου ποσού από την Εγκαταστάτρια Εταιρία από το λογαριασμό των Δημοσίων Επενδύσεων.

•           Μόλις πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση του ανωτέρω κουπονιού τότε ο Πρατηριούχος οφείλει να καταβάλλει στην Εγκαταστάτρια Εταιρία το υπόλοιπο ποσό από το συμφωνηθέν συνολικό κόστος της Εγκατάστασης.

error: Content is protected !!