Skip to main content
| Notaka

Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η ρύθμιση κατατέθηκε χθες  από  το Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  στη Βουλή, στο πλαίσιο του  σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις  που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».Η νέα ρύθμιση ισχύει για όσους οφειλέτες:

 

– είτε δεν  έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης,

– είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος παραμονής σε προηγούμενη ρύθμιση,- είτε έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση και είναι συνεπείς.

Οι οφειλέτες  μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση από την  ημέρα δημοσίευσης του νόμου  μέχρι και την τελευταία ημέρα  του επόμενου μήνα.Με  τη νέα ρύθμιση  κεφαλαιοποιούνται  οι οφειλές και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι την 31.12.11 και προβλέπονται οι εξής εναλλακτικές:

– εφάπαξ ή  έως τρεις (3) ισόποσες δόσεις με έκπτωση  ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) στα  πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,

– έως έξι (6) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,

– έως εννέα (9) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

– η ένταξη στη  ρύθμιση του Α. 48, Ν. Ν. 3943/11, με έκπτωση κατά 30% στα πρόσθετα τέλη μετά την κεφαλαιοποίηση της οφειλής μέχρι την 31.12.2011. Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση ισχύει και για όσους έχουν υπαχθεί στο Α. 48 του Ν. 3943/11.

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη ρύθμιση του  Ν. 3943/11, Α. 48 προβλεπόταν μόνο η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι την 31. 12. 2010, ενώ στη ρύθμιση του Ν. 4019/11, Α. 20 προβλεπόταν η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι 31.12.10, με έκπτωση κατά 20% των πρόσθετων τελών.

Συνεχίζει να ισχύει το Α. 48, Ν. 3943/11 όσον αφορά τα εξής:

i. Το ποσό  της δόσης σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά τα κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Εφόσον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού, το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ii. Ειδικά  για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής  υπολογίζεται με βάση την εισφορά  που ισχύει κατά την ημερομηνία  υποβολής του αιτήματος υπαγωγής  στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους στον Οργανισμό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης.

iii. Για τους οφειλέτες των ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων – ανεξάρτητα απασχολούμενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση (ii) της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη δόση που είναι μηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που ανέρχεται στα εκατό (100) ευρώ.Επιπλέον, η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης  γίνεται υποχρεωτικά  έως την τελευταία  ημέρα του μεθεπόμενου  μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του  παρόντος. Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση. Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Τονίζεται ότι οφειλέτες που χάνουν το δικαίωμα παραμονής σε ρύθμιση μπορούν μετά από αίτηση τους στα αρμόδια όργανα των ΦΚΑ να επανέλθουν σε αυτή.

Τέλος, προωθείται ρύθμιση με βάση την οποία ενεργοποιείται για οφειλέτες προς το ΙΚΑ, η αυτόφωρη διαδικασία, αντίστοιχη με εκείνη που ισχύει για φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, στις περιπτώσεις που οι οφειλόμενες ασφαλιστικές οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 150.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα πρόσθετα τέλη.

error: Content is protected !!