Skip to main content
| Notaka

Εκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του N 1809/1988, συνδεδεμένων με τις αντλίες

altΜε αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα και συμπληρωματικά των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1091/14-6-2010 για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του Ν 3842/2010, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σημειώνοντας ότι όλες οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, οι οποίες διενεργούνται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν 1809/1988 ενσωματωμένων στις αντλίες, οι οποίοι εκδίδουν αυτόματα την απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) με το πέρας του γεμίσματος, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4.1.

1. Πωλήσεις προς το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. με τιμή μονάδος καθοριζόμενη εκ των υστέρων.

 

1.1. Για χονδρικές πωλήσεις βάσει συμφωνητικού, επαναλαμβανόμενες ή περιστασιακές και ανεξαρτήτως αξίας, από πρατηριούχους προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για τις οποίες η τιμή μονάδας καθορίζεται, βάσει άλλων διατάξεων, εκ των υστέρων (μετά την παράδοση), πέραν του δελτίου αποστολής (Δ.Α.) που εκδίδεται κατά τη παράδοση του καυσίμου, εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης το αργότερο στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (το αργότερο μέχρι το πέρας της διαχειριστικής περιόδου), με τιμή μονάδας και αξία αυτή που καθορίζεται (εκ των υστέρων της παράδοσης) βάσει της σχετικής διαδικασίας που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω πωλήσεων.
1.2. Η αξία των αυτόματα εκδιδόμενων Α.Λ.Π. από τους ενσωματωμένους στις αντλίες φορολογικούς μηχανισμούς αφαιρείται από το ημερήσιο «Ζ» και οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία διενεργούνται με το εκδιδόμενο τιμολόγιο, στο οποίο αναγράφεται ότι εκδίδεται «βάσει συμφωνητικού» και σε αντικατάσταση των αριθμ….. Α.Λ.Π., οι οποίες επισυνάπτονται στο τιμολόγιο και παραδίδονται στο λήπτη αυτού.
2. Παροχή εκπτώσεων.
Σε περίπτωση παροχής έκπτωσης από πρατηριούχους, είτε λόγω τιμολογιακής πολιτικής, είτε κατόπιν συμφωνίας, για χονδρικές πωλήσεις, επαναλαμβανόμενες ή μη και ανεξαρτήτως αξίας, προς επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), εκδίδεται δελτίο αποστολής με τη παράδοση του καυσίμου, και στη συνέχεια τιμολόγιο πώλησης στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, για τα ανωτέρω πρόσωπα, ή συνενωμένο τιμολόγιο – Δ.Α. Επί των τιμολογίων αυτών, ή τιμολογίων – Δ.Α., εκτός των άλλων, αναγράφεται η αρχική αξία πριν από την έκπτωση (επομένως ίδια με την αξία της εκδοθείσας Α.Λ.Π.), διακριτά η παρεχόμενη έκπτωση και η αξία που προκύπτει μετά την έκπτωση. Η αξία των αυτόματα εκδιδόμενων Α.Λ.Π. από τους ενσωματωμένους στις αντλίες φορολογικούς μηχανισμούς αφαιρείται από το ημερήσιο «Ζ» και οι εγγραφές στα φορολογικά βιβλία διενεργούνται με το εκδιδόμενο τιμολόγιο (με αξία αυτή που προκύπτει μετά την έκπτωση), στο οποίο αναγράφεται ότι εκδίδεται «λόγω έκπτωσης» και σε αντικατάσταση των αριθμ…….Α.Λ.Π., οι οποίες επισυνάπτονται στο τιμολόγιο και παραδίδονται στο λήπτη αυτού.
3. Πωλήσεις επί πιστώσει.
Για πωλήσεις βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης από πρατηριούχους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας «επί πιστώσει», που αφορούν επιτηδευματίες, εκδίδεται, ανεξαρτήτως αξίας της ή των εκδιδόμενων Α.Λ.Π. και πέραν του ή των δελτίων αποστολής, τιμολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση της ή των αριθμ……Α.Λ.Π., επί του οποίου αναγράφεται, εκτός των άλλων, ότι εκδίδεται «επί πιστώσει». Εφόσον οι πρατηριούχοι τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και πωλούν «επί πιστώσει» σε ιδιώτες, εκδίδουν λογιστικό σημείωμα στο οποίο αναγράφουν ότι η αριθμ……Α.Λ.Π. εκδόθηκε «επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Το λογιστικό σημείωμα με το ημερήσιο δελτίο «Ζ» αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία για τις επί πιστώσει πωλήσεις. Ειδικότερα πιστώνονται οι πωλήσεις και ο αναλογούν Φ.Π.Α. με το ημερήσιο δελτίο «Ζ» και χρεώνεται το ταμείο με τη διαφορά (ημερήσιο δελτίο «Ζ» μείον αξία λογιστικού σημειώματος) και ο λογαριασμός του πελάτη με την αξία του λογιστικού σημειώματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!