Skip to main content
| I | ,

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και για τους εργαζόμενους στα πρατήρια καυσίμων

Ξεκίνησε πιλοτικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στην έδρα ή στα υποκαταστήματα μιας επιχείρησης στους κλάδους της βιομηχανίας (με εξαίρεση τους ΚΑΔ με τα δύο πρώτα ψηφία από 19 – δηλαδή τους κλάδους ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και τα ορυχεία, δηλαδή στη διύλιση και την εξόρυξη άνθρακα) και σε όλο το λιανεμπόριο (με ΚΑΔ που ξεκινά από 47, δηλαδή εντάσσονται και τα πρατήρια καυσίμων).

Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου η περίοδος χάριτος είναι 4 μήνες, με αποτέλεσμα οι κυρώσεις να ξεκινούν από τις 2 Μαΐου 2024 (ή από τις 13 Μαΐου 2024 για τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολού λιγότερους από 10 εργαζόμενους).

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 29.12.2023, η ψηφιακή κάρτα δεν εφαρμόζεται σε διευθυντικά στελέχη, και συγκεκριμένα σε υπαλλήλους που:

• Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα.

• Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους.

• Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη.

• Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη.

• Προΐστανται διευθύνσεων, μονάδων ή τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον ο εργοδότης τους εμπιστεύεται την εποπτεία. Εφόσον βέβαια οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του τετραπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, αντί του εξαπλασίου που ισχύει σήμερα.

• Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, αντί του οκταπλασίου που ισχύει σήμερα».

Η διαδικασία καταχώρισης

Στην υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται επίσης κρίσιμες λεπτομέρειες εφαρμογής του πρόσφατου εργασιακού νόμου, δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην προαναγγελία αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών ή στο απολογιστικό σύστημα καταχώρισης.

Tα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα πρέπει (όπως ισχύει και σήμερα) να προαναγγέλλουν κάθε αλλαγή στο ωράριο εργασίας, με όλες τις γραφειοκρατικές και δεσμευτικές ως προς τους χρονικούς προσδιορισμούς διαδικασίες και με πρόστιμα που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ σε περίπτωση παράβασης.

Με την απολογιστική επιλογή, οι εργοδότες δεν προ-δηλώνουν το ωράριο εργασίας, έχουν όμως υποχρέωση την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», στο τέλος κάθε μήνα, για τις αλλαγές των ωραρίων εργασίας που επήλθαν, λόγω της φύσης των εργασιών και των αναγκών των επιχειρήσεων.

Στην πράξη, η διασταύρωση θα γίνεται εκ των υστέρων, με βάση τα ωράρια εργασίας που εμφανίζονται με τα χτυπήματα της κάρτας κάθε εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή, όμως, εάν γίνει έλεγχος από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και διαπιστωθεί ότι π.χ. κάποιος εργαζόμενος απασχολείται χωρίς αυτό να φαίνεται στην κάρτα εργασίας του, τότε το πρόστιμο θα είναι 10.500 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αυτό για την ανασφάλιστη εργασία.

Σάββατα και Κυριακές

Οσον αφορά στον εργασιακό νόμο Γεωργιάδη, που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Φεβρουάριο, καθώς η υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει τις βασικές αλλαγές και υποχρεώσεις των εργοδοτών για την κατά παραγγελία απασχόληση αλλά και για τη λειτουργία επιχειρήσεων Σάββατα ή και Κυριακές, όμως απαιτείται το σύστημα «Εργάνη ΙΙ» να θέσει σε λειτουργία τις απαιτούμενες πλατφόρμες. Και αυτό γιατί, βάσει της απόφασης, σε περίπτωση που υπάρχει μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σύμβαση για «κατά παραγγελία απασχόληση», για απασχόληση δηλαδή που το ωράριο εργασίας είναι κατά κύριο λόγο μη προβλέψιμο, ο εργοδότης θα πρέπει να το δηλώνει στην «Εργάνη» μαζί με συμπληρωματικά στοιχεία, όπως το σύνολο των συμφωνημένων ωρών απασχόλησης ανά μήνα, οι ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων θα μπορεί να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία, αλλά και ο αριθμός ωρών για τις οποίες ο εργαζόμενος θα πληρωθεί εγγυημένα.

Συνεχής λειτουργία

Οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών) που εφαρμόζουν σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους και επιθυμούν να εφαρμόσουν 6ήμερη απασχόληση θα πρέπει να δηλώσουν στην «Εργάνη» αφενός ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, αφετέρου τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των ατόμων που θα απασχολούν κατά την επιπλέον ημέρα εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για επιχειρήσεις που λόγω απρόβλεπτα αυξημένων αναγκών επιθυμούν να απασχολήσουν τους εργαζομένους τους, για περιορισμένο διάστημα, και 6η ημέρα την εβδομάδα (Σάββατο).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!