Skip to main content

Αναλυτικές απαντήσεις υπουργών και ΑΑΔΕ, μετά από αναφορές βουλευτών, στο έγγραφο της ΠΟΠΕΚ με σειρά αιτημάτων ανά υπουργείο

Απαντήσεις από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών και Μεταφορών σε αναφορές που κατέθεσαν οι βουλευτές Πέλλας (ΝΔ), Βασίλειος Βασιλειάδης (αρ. πρωτ. 654) και Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ), Στράτος Σιμόπουλος (αρ. πρωτ. 661) καταθέτοντας στη Βουλή έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με σειρά αιτημάτων ανά υπουργείο, που αφορούν τον κλάδο των πρατηρίων καυσίμων.

Απαντήσεις από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντά στις αναφορές των δύο βουλευτών ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, σημειώνοντας:

Α. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔ ΣΔΟΕ) έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, οι ελεγκτές της ΓΔ ΣΔΟΕ διεξάγουν ελέγχους σε όλη την επικράτεια για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ελέγχους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας καυσίμων.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4410/2016, η ανωτέρω υπηρεσία συμμετέχει στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ), ο σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου. Επίσης, με το άρθρο 25 του Ν. 4758/2020 ενισχύονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στην διεξαγωγή ελέγχων και στην καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής άρθρων του εθνικού τελωνειακού κώδικα (Ν. 2960/2001).

Η ΓΔ ΣΔΟΕ υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση απέναντι στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα και της πολυεγκληματικής διάστασής του κατέχει μια διαχρονικά σημαντική θέση στους μηχανισμούς καταπολέμησης των λαθρεμπορικών πράξεων.

Παρατίθενται ενδεικτικά:

 • Κατά το έτος 2021, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία που προέκυψαν τόσο στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων όσο και των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών της Γ.Γ.Π.Σ. Οι ελεγκτές της ΓΔ ΣΔΟΕ προέβησαν σε δειγματοληψίες και ελέγχους κλειστής αποθήκης στην Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 7.000.000€ πλέον πολλαπλών τελών ύψους 3.500.000€.
  Επίσης, στο πλαίσιο ελέγχου σε πρατήριο υγρών καυσίμων κατόπιν επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών για την αγορά υγραερίου διαπιστώθηκε ότι γινόταν εκτελωνισμός ποσοτήτων υγραερίου με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με πρόφαση τον προορισμό του για βιομηχανική χρήση. Οι ποσότητες αυτές, όμως διατίθεντο στη συνέχεια για χρήση κίνησης οχημάτων ενώ ακολουθούσε έκδοση εικονικών στοιχείων σε βιομηχανικούς πελάτες προκειμένου να δοθεί νομιμοφάνεια στην διακίνησή του.
  Καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης συνολικού ύψους 700.000€ πλέον πολλαπλών τελών ύψους 2.000.000€ και υπάρχει σε εξέλιξη επεξεργασία πλήθους παραστατικών σε λήπτες εικονικών στοιχείων. Επιπλέον, η ΓΔ ΣΔΟΕ έχει προβεί και σε άνοιγμα λογαριασμών για να διαπιστωθεί η διαδρομή του χρήματος και να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
 • Κατά το έτος 2022, ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και οι έλεγχοι σε μεγάλο κύκλωμα εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων λιανικής πώλησης και κατόπιν επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών που είχαν κατασχεθεί, καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης συνολικού ύψους 22.000.000 € πλέον πολλαπλών τελών ύψους 66.000.000€, συνολικά περί τα 88.000.000€.
 • Κατά το έτος 2023, διενεργήθηκαν έλεγχοι στην περιοχή της Αττικής και εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 915.000€ σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε (5) υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν με αποφάσεις επιβολής προστίμου του προϊσταμένου Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της ΓΔ ΣΔΟΕ, πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000€ σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13).
  Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΓΔ ΣΔΟΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία, αξιοποιούν πληροφορίες και δεδομένα που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα και διενεργούν ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Οι υπάλληλοι της ΓΔ ΣΔΟΕ θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας καυσίμων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Επισημαίνεται ότι στον Προγραμματισμό Δράσης της ΓΔ ΣΔΟΕ για τα έτη 2023 και 2024 περιλαμβάνεται η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Β. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.

Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αρχή της ίσης φορολογικής μεταχείρισης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Για την πληρότητα της απάντησης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, διαβιβάζει και τα με αριθμ.πρωτ. έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε 1144195/27.11.2023

ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. Α 1149307/4.12.2023

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, Γεώργιος Φάκος, απαντά:

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, τα
  υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του
  ν.4172/2013 (Α’167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της
  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων –
  στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.
 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, η μη
  συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 συνιστά
  παράβαση, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 2 του
  ίδιου άρθρου και νόμου, ήτοι ποσό 100 ευρώ.
 3. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2154/2019 η μη διαβίβαση των υποχρεωτικών δεδομένων,
  όπως αυτά ορίζονται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1208/2018, από την υπόχρεη οντότητα συνιστά
  παράβαση της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για την οποία
  επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, για την οποία δεν διαβιβάστηκαν
  1
  τα δεδομένα των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη και ανεξαρτήτως του
  πλήθους αυτών.
 4. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ΚΦΔ, εκδόθηκε η Απόφαση του
  Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1060/18.3.2021 (Β’1217), όπως
  ισχύει, με την οποία ορίζεται υποχρέωση διαβίβασης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του
  άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α’265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι
  εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν.
  3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση,
  από την 1.1.2022.
 5. Σύμφωνα με την Απόφαση Α.1060/2021, όπως ισχύει, η ΠΟΛ. 1208/2018 παύει να ισχύει
  από την 1.1.2022.
 6. Mε το άρθρο 54H του ΚΦΔ ορίζονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων
  λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ). Το
  άρθρο 54H ισχύει από την 31.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από
  την ημερομηνία αυτή και εφεξής.
 7. Ενόψει των προαναφερόμενων, για παραβάσεις μη διαβίβασης δεδομένων των
  εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων για πωλήσεις καυσίμων, για τα έτη 2019, 2020 και
  2021 ισχύουν τα πρόστιμα της παρ. 2 του παρόντος, ήτοι 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε
  ημέρα μη διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη
  ενώ για παραβάσεις που διαπράττονται μετά την 31.10.2022 επιβάλλεται το πρόστιμο του
  άρθρου 54Η του ΚΦΔ. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης
  διαβίβασης.
 8. Λοιπά ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω αναφορά, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται
  με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
  της υπηρεσίας μας.

ΔΕΦΚΦ Α 1152483/11.12.2023

Ο γενικός διευθυντής Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Κωνσταντίνος Μουρτίδης απαντά:

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 661/22.11.2023 αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε η αρ. πρωτ. 2548/15.11.2023 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, ως προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα ακόλουθα:

 1. Ως προς το ζήτημα της κατάργησης των προστίμων του πληροφοριακού συστήματος πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265):

α) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. ζ) της παρ. 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), με την εξαίρεση την περίπτωση των Ενόπλων Δυνάμεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

β) Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), μέχρι και την τελική κατανάλωση.

Προβλέπεται επίσης ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, ο τρόπος ελέγχου μέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας. Μέχρι δε την έκδοση αυτών των υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ 33Α 5055143 ΕΞ 2010 (Β΄ 2047) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 προβλέπεται η επιβολή στα μέλη ΔΙΠΕΘΕ προστίμου εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο σε περίπτωση εκπρόθεσμης/ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της προθεσμίας των 14 ημερών.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ευνοϊκής αντιμετώπισης ως προς το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, σε περίπτωση που το μέλος ΔΙΠΕΘΕ υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο εντός δύο μηνών από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων με ταυτόχρονη παραίτηση από τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Σε περίπτωση δε μη καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης ανεξαρτήτως αριθμού ή σε περίπτωση ανακριβούς/εκπρόθεσμης καταχώρησης άνω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων με ταυτόχρονη διαπίστωση λαθρεμπορίας επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

 1. Ως προς το ζήτημα της αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της νοθείας καυσίμων:

α) Με την αριθμ. Α.1119/11-8-2022 (Β΄4647) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Μεταφορών και Υποδομών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατηγοριοποιήθηκαν οι παραβάσεις, εξειδικεύτηκαν οι κυρώσεις και καθορίστηκε η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

β) Με την αριθμ. Α.1150/4-10-2023 (Β΄5981) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

γ) Mε την αριθμ. Α. 1079/15-6-2022 (Β΄3100) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.1067/11-5-2023 (Β΄ 3225) Απόφαση, oρίσθηκε ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

 1. Ως προς το ζήτημα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στο υγραέριο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ιγ), ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α΄265) όπως ισχύει, καθορίζονται διαφοροποιημένοι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα υγραέρια, αναλόγως της χρήσης τους. Συγκεκριμένα :

i) Με την περ. ιγ) καθορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα για τα υγραέρια που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων.
ii) Με την περ. ιδ) καθορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 60 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα για τα υγραέρια και το μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης καθώς και για άλλες χρήσεις πέραν αυτών που καθορίζονται στις περ. ιγ) και ιε).
iii) Mε την περ. ιε) καθορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 120 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα για τα υγραέρια και το μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ).
Για δε τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων της περ. ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 που τίθεται σε ανάλωση με τον υψηλό συντελεστή ΕΦΚκαι διατίθεται αποκλειστικά από τα πρατήρια ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων, έχει εκδοθεί η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142/23-06-2016 (ΦΕΚ 2113/Β΄/08-07-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης με τη με αριθμ. Α.1001/2021 (ΦΕΚ 40/Β/12-01-2021) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 2711 12 11 έως 2711 19 00 και του μεθανίου του κωδικού Σ.Ο. 2711 29 00 των περ. ιδ) που προορίζονται ως καύσιμα θέρμανσης και άλλες χρήσεις και ιε) που προορίζονται για βιομηχανική/βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες, πλην της περ. ιγ) χρήση ως κινητήρων οχημάτων, της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, καθώς και τις οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο των ανωτέρω περιπτώσεων.

 1. Ως προς το ζήτημα της εφαρμογής διαφοροποιημένων επιπέδων φορολογίας στα καύσιμα σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές:

Με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη φορολογία των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, καθώς και τα ελάχιστα όρια φορολογίας αυτών. Η εν λόγω Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το νόμο 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20-04-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις», που επέφερε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον νόμο 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, ΦΕΚ 265/Α’/22-11-2001, άρθρα 72 έως 78).

Με το άρθρο 5 της ως άνω Οδηγίας παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν διαφοροποιημένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ορίζει η Οδηγία, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής διαφοροποιημένου συντελεστή ΕΦΚ σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ενός κράτους μέλους, δεν παρέχεται, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό, η δυνατότητα για την άμεση θέσπιση διαφοροποιημένης φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ως άνω Οδηγίας, το Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει σε ένα κράτος μέλος να θεσπίσει περαιτέρω απαλλαγές ή μειώσεις για λόγους ειδικής πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή το κράτος μέλος που σκοπεύει να θεσπίσει τέτοια μέτρα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς και αναγκαίες πληροφορίες. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, την ανάγκη να διασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός και τις κοινοτικές πολιτικές για την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μεταφορές και εντός τριών μηνών από την παραλαβή όλων των συναφών και αναγκαίων πληροφοριών, είτε υποβάλλει πρόταση για την έγκριση του μέτρου αυτού από το Συμβούλιο ή, εναλλακτικά, ενημερώνει το Συμβούλιο για τους λόγους για τους οποίους δεν πρότεινε την έγκρισή του. Οι εγκρίσεις αυτές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγηθούν για μέγιστο διάστημα 6 ετών με δυνατότητα παράτασης (παρ. 2 αρ.19).

Λοιπά θέματα που τίθενται στην εν λόγω αναφορά, καθώς και θέματα εφαρμογής διαφοροποιημένων επιπέδων φορολογίας στα καύσιμα κίνησης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, κατά τα ανωτέρω, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας.

Απαντήσεις από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παραπέμπει σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων & Εγκαταστάσεων, το οποίο με τη σειρά του διαβιβάζει σχετικό απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) που υπάγεται στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση:

i. Πιστοποίησης καλής λειτουργίας από διαπιστευμένους φορείς του συστήματος ανάκτησης ατμών STAGE II
Στην Οδηγία 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων, αναφέρεται ότι: «1.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013».

Με την με αριθ.πρωτ.1786623/2016 (Β΄1565) κοινή υπουργική απόφαση, έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην ανωτέρω Οδηγία στην και τροποποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 21523/763/Ε-103/2012 (Β΄1439) κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα η παρ. 1 του αρ.5 αντικαταστάθηκε ως εξής: «…1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ, που έχει συσταθεί με το άρθρο 11 του Ν. 3066/2002 (Α΄ 252), όπως ισχύει, ή από άλλους φορείς διαπίστευσης οι οποίοι είναι μέλη της «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση» (European co-operation for Accreditation) (EA), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και για το πεδίο που καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013…».

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:
α. Η πιστοποίηση του ποσοστού ανάκτησης ατμών βενζίνης διενεργείται από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και για το πεδίο που καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013.
β. Για τον σκοπό αυτό έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί τουλάχιστον τρείς φορείς από τον ΕΣΥΔ (νομικά πρόσωπα)
γ. Σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 765/2008 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, ως φορείς ορίζονται μόνο νομικά πρόσωπα και όχι φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες μηχανικοί, κλπ)
δ. Ύστερα από σχετική επικοινωνία με τον ΕΣΥΔ, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ελέγχου ενός προτύπου από φυσικά πρόσωπα, καθώς μπορούν να διαπιστευτούν μόνο νομικά πρόσωπα.
ε. Σε κάθε περίπτωση, η εναρμόνιση της σχετικής Οδηγίας διενεργήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

i. Υποχρεωτική επανογκομέτρησης των δεξαμενών ανά δέκα (10) έτη.
Προβλέπεται για πρώτη φορά στην υπ’ αριθ. Φ2-1617/2010 κ.υ.α. ( Β΄ 1980) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», για τις ανάγκες του συστήματος Εισροών – Εκροών που σήμερα ανήκει στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ. και προβλέπεται σε όλες τις μεταγενέστερες κανονιστικές διατάξεις.

ii. Ευελιξία ελεγκτικών διαδικασιών στο χώρο του πρατηρίου κ.λπ.
Οι διαδικασίες ελέγχου στα πρατήρια διενεργούνται από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές (Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των ΠΕ) και από μεικτά ελεγκτικά κλιμάκια σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κατά αρμοδιότητα. Η εποπτεία των ελέγχων υπάγεται στη Δ/νση Εποπτείας και ελέγχου του ΥΠΥΜΕ.

iii. Nομοθετική εφαρμογή εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών εκροών στα Ιδιωτικής Χρήσεως πρατήρια.
Έχει συσταθεί σχετική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) υπό τον συντονισμό της ΑΑΔΕ για το θέμα της εφαρμογής του συστήματος Εισροών – Εκροών σε ιδιωτικά πρατήρια και αναμένεται σχετική κ.υ.α.

iv. Απαγόρευση πώλησης από τις εταιρίες χονδρικής εμπορίας σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η νόμιμη διακίνηση των καυσίμων.
Η διακίνηση καυσίμων εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν.3054/2002) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την ΑΑΔΕ.

v. Εφοδιασμός πάσης φύσεως δεξαμενών από νόμιμους διακινητές καυσίμων και μητρώα δεξαμενών.
Η διακίνηση καυσίμων εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν.3054/2002) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την ΑΑΔΕ.

vi. Αποκλειστική διακίνηση φιαλών υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και ενέργειας με δυνατότητα στα πρατήρια να αποθηκεύουν την ποσότητα των 2.000 kg, λαμβάνοντας τα ήδη προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ισχύοντα μέτρα πυροπροστασίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αδειοδότηση.
Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την διάθεση φιαλών υγραερίου αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 16228/2017 (Β΄ 1723) με θέμα «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», και ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για το θέμα αυτό έχει εκδοθεί σχετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού [ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26/VΙI/2012].

Απαντήσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης

Με δύο έγγραφα απάντησε το υπουργείο Ανάπτυξης:

Με το από 13.12.2023 έγγραφο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας απαντά:

Α) Ως προς το σημείο 4 των αιτημάτων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (υπ’ αριθ. 91354/2017 –Β’ 2983 υπουργική απόφαση), σε ότι αφορά αποκλειστικά την επικαιροποίηση / απλοποίηση των διατάξεων για τα όργανα μέτρησης / αντλίες καυσίμων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εν λόγω υ.α., θα αξιοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό, τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Ανασχεδιασμός υποδομών ποιότητας στην Ελλάδα:
Κανονιστικός, Οργανωτικός και Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη και ψηφιακή μετάβαση)», η οποία είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη υλοποιείται από την Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Β) Ως προς το σημείο 2 των αιτημάτων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την επέκταση εφαρμογής του συστήματος εισροών – εκροών και στα πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως, η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συμμετέχει, στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών, και έχει συντονιστικό ρόλο στην τεχνική ομάδα που έχει συσταθεί με αντικείμενο την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 κ.υ.α. (Β’ 1980), όπως ισχύει, που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Στην εξεταζόμενη τροποποίηση υπάρχει εισήγηση να ενταχθούν και τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων.

Με το από 22.1.2024 έγγραφο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου απαντά ότι σχετικά με το αίτημα για κατάργηση του πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους στην αγορά καυσίμων, υπογραμμίζεται ότι η ισχύς των ρυθμίσεων του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 έχουν παραταθεί μέχρι και τις 30/06/2024, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της διεθνούς πληθωριστικής κρίσης για τα ελληνικά νοικοκυριά.
Για τα υπόλοιπα ζητήματα θα κληθεί εκ νέου η ΠΟΠΕΚ σε διάλογο προκειμένου να βρεθούν ορθολογικές λύσεις που προασπίζουν, πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

* Τέλος, τo υπουργείo Εργασίας δεν απάντησε στις αναφορές των δύο βουλευτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!