Skip to main content
| I | , ,

Ξεκινά η λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου συνεργείων, Τεχνητών και σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων με (αυτόνομα) πλυντήρια και λιπαντήρια (ΦΕΚ 6458/Β) – Προθεσμία 6 μηνών για να δηλωθούν τα λειτουργούντα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6458/Β (13/11/2023) η υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, όπως π.χ. σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου και η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες. Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται στο cloud της Γ.Γ.Π.Σ και είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)]. Το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών με χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, με ενσωματωμένη την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης oAuth 2.0 στην πληροφοριακό σύστημά του, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές που δίνονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποχρεούνται να κάνουν χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού.
Στο Ψηφιακό Μητρώο προβλέπονται τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή [NIS 2].

Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου (άρθρο 3)

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

 1. Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου
  α) «Έγκριση χρήστη»
  β) «Απόρριψη χρήστη»
  γ) «Απενεργοποίηση χρήστη» και
  δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»
  Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β, και γ εκτελεστούν.
 2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. γα, και δ του άρθρου 4 της παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο είναι η παρακάτω:
  α) Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνοντας τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.
  β) Ακολούθως, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδικό, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του κάθε χρήστη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.
  γ) Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.
  δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.
  ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.
  στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».
 3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:
  α) Οι χρήστες της παραγράφου γα και δ του άρθρου 4 της παρούσας, δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρίσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, εφόσον αρχικά καταχωρίσουν τα διαπιστευτήριά τους [αναγνωριστικό χρήστη (user name) και κωδικός πρόσβασης (password).
  β) Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που επιθυμούν οι ως άνω χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους.
 4. «Καταχώριση στοιχείων»: Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας καταχωρίζονται στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων. Οι καταχωρίσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.
 5. «Τροποποίηση στοιχείων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.
 6. «Αναζήτηση στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τίτλους των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας.
  Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων.
  Τα αποτελέσματα αφορούν τις εγκαταστάσεις, της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τους Πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας.
 7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά:
  α) Όσον αφορά τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπευθύνους τεχνίτες αυτών:
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτικά).
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανά κατηγορία (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία δηλαδή συνήθων και βαρέων οχημάτων).
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την ειδικότητα ή τις ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.).
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων).
 • Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών των συνεργείων.
 • Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανάλογα με την ειδικότητά/ες τους.
 • Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανά κατηγορία συνεργείων.
  β) Όσον αφορά τους σταθμούς οχημάτων:
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων στη χώρα
  ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα
  ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών).
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού (μικρός, μεσαίος, μεγάλος).
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένος, υπαίθριος).
  γ) Όσον αφορά τα πλυντήρια:
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με τα μέσα καθαρισμού (χειροκίνητα, αυτόματα).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος εξυπηρέτησης (από υπάλληλο, αυτοεξυπηρέτηση).
  δ) Όσον αφορά τα λιπαντήρια:
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την κατηγορία οχημάτων (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
  ε) Όσον αφορά τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων [σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α) και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων]:
 • Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων αυτοκινήτων).
  Όλα τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελό του.
 1. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος για την ενημέρωση των χρηστών, (προγραμματισμένη συντήρηση, αναβάθμιση, ενημέρωση, κ.λπ.). Όλα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Οι χρήστες του Μητρώου ενημερώνονται μέσω μηνύματος, όταν η αναφερόμενη λειτουργία εκτελεστεί.
 2. «Αυτόματη αποστολή μηνύματος»: Αυτόματη αποστολή μηνύματος στους Συντονιστές και χρήστες για τη λήξη των πιστοποιητικών των πεδίων:
  α) 29 και 31 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών,
  β) 21 και 23 του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας για τους σταθμούς οχημάτων,
  γ) 19 και 21 του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας για τα πλυντήρια,
  δ) 17 και 19 του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λιπαντήρια,
  ε) 14 του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας για τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.
 3. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».
  α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.
  β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα ερωτήματα και τα σχόλια που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.
  γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτημάτων»: Όλα τα σχόλια ή τα ερωτήματα που έχουν επιβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.
  δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, η αίτηση του ορισμού χρηστών, καθώς και ανακοινώσεις (π.χ. προθεσμίες συμπλήρωσης κ.λ.π.).
  ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Όλα τα πεδία καταχώρησης των Πινάκων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 (περιγραφή, επιλογές και τύπος πεδίου) του Παραρτήματος της παρούσας μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, επιλογής και τύπος πεδίου), να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται και να επιλέγονται εκ νέου τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία.
 4. «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο»: Περιλαμβάνει τα στοιχεία των Πινάκων 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος της παρούσας, σε μορφή pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Κατηγορίες χρηστών του μητρώου (Άρθρο 4)

Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:
α) «Διαχειριστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) εκτελούν τις λειτουργίες της παρ. 1 (για να καθορίζουν τους «Συντονιστές»), καθώς και των παρ. 10(δ) (για την ανάρτηση του εγχειριδίου χρήσης) και 10(ε) του άρθρου 3 της παρούσας.
β) «Συντονιστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), προβαίνουν στην ταυτοποίηση και καθορισμό των «Χρηστών» της παραγράφου γα, και δ του παρόντος άρθρου, επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδικός κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο. Οι «Συντονιστές» εκτελούν τις λειτουργίες των παραγράφων 1, 3, 6, 7, 10(α), 10(β), 10(γ) και 10(δ) (για την ανάρτηση της αίτησης ορισμού χρηστών και ανακοινώσεων), του άρθρου 3 της παρούσας. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων εγκαταστάσεων, έχουν δικαιώματα αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο Ψηφιακό Μητρώο, καθώς και συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως των στοιχείων αυτών.
γ) «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης»:
γα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης» έχουν τα δικαιώματα να τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Μετά από κάθε τροποποίηση καταχώρησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επικαιροποιμένη η αντίστοιχη από τις παρακάτω ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο», της παρ. 11 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης:

 • «Βεβαίωση Καταχώρισης συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης σταθμού οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 8 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης πλυντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 9 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης λιπαντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 10 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος της παρούσας.
  γβ) Οι εκμεταλλευτές πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο ύστερα από πιστοποίηση τους μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι εκμεταλλευτές έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι εκμεταλλευτές εγγράφονται στο Ψηφιακό μητρώο μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet. Για την πρόσβαση στο μητρώο οι εκμεταλλευτές διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας ή βοηθητικής δραστηριότητας (σε περίπτωση δραστηριότητας στο πλαίσιο άλλης κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας) εξ αυτών που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
  δ) «Χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα»:
  δα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στην ανωτέρω Διεύθυνση.
  δβ) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, εφόσον απαιτείται.

Καταχώρηση στοιχείων εγκατάστασης (Άρθρο 5)

Καταχωρούνται τα στοιχεία της λειτουργούσας εγκατάστασης στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).
γ) Σε περίπτωση μη καταχώρησης εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης των στοιχείων του Μητρώου ή παροχής αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) ή ανακαλείται προσωρινά ή άδεια λειτουργίας τους ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

Προθεσμίες – Μεταβολές (Άρθρο 6)

 1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.
 2. Η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

Διαλειτουργικότητα του Μητρώου (Άρθρο 7)

Για την διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Μητρώου με άλλα τηρούμενα Μητρώα στη Δημόσια Διοίκηση, μπορούν να ορίζονται διαθέσιμα πεδία στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα πεδία του μητρώου που τηρούνται ήδη κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σε ψηφιακά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. notif) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τονybusiness, Ο.Π.Σ-Α.Δ.Ε.) δύνανται να αντλούνται μέσω του ανωτέρω Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Στο ενσωματωμένο παράρτημα υπάρχουν πλήρη υποδείγματα των απαιτουμενων εγγραφων.

error: Content is protected !!