Skip to main content
| I | , ,

Mirela Atanasiu (Clean Hydrogen Partnership): Έρχονται δύο Κοιλάδες Υδρογόνου σε Κόρινθο και Κρήτη – Συμμετοχή του ομίλου Motor Oil

Η επικεφαλής της Μονάδας Λειτουργίας και Επικοινωνίας στην ευρωπαϊκή «Σύμπραξη για το Καθαρό Υδρογόνο» παρουσιάζει τα φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη «Κοιλάδων Υδρογόνου»και στην Ελλάδα- Νέες ευκαιρίες για χρηματοδότηση έργων υδρογόνου

διαβάσαμε στο newmoney.gr (ΣΥΜΕΛΑ ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ)

Στην Κόρινθο έχει την κωδική ονομασία TRIERES (Τριήρης): πρόκειται για επένδυση 320 εκατομμυρίων ευρώ μίας κοινοπραξίας 27 εταίρων, υπό τον όμιλο Motor Oil. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους οικοσυστήματος υδρογόνου με επίκεντρο τις περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Αττικής. Η «πρωτεύουσα» της «Κοιλάδας» θα βρίσκεται στα Διυλιστήρια Κορίνθου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Στην Κρήτη έχει την κωδική ονομασία CRAVE-H2: πρόκειται για μία κοινοπραξία στην οποία μετέχουν ερευνητικοί φορείς, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία πάρκου φωτοβολταϊκών, η ενέργεια του οποίου θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Το υδρογόνο θα αξιοποιείται σε μία σειρά χρήσεων, μεταξύ των οποίων η λειτουργία λεωφορείου περιήγησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Όπως αποκάλυψε στο newmoney η Mirela Atanasiu, επικεφαλής της  Μονάδας Λειτουργίας και Επικοινωνίας στη Σύμπραξη για το Καθαρό Υδρογόνο (Clean Hydrogen Partnership) πρόκειται για τις δύο από τις συνολικά οκτώ Κοιλάδες Υδρογόνου που θα χρηματοδοτήσει η Σύμπραξη στην Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης των συμφωνιών επιχορήγησης για δύο πολλά υποσχόμενες κοιλάδες υδρογόνου στην Ελλάδα» είπε. «Η ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα είναι πολύ δραστήρια στον τομέα του υδρογόνου και της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολυάριθμα έργα Ε&Α. Σε μια πολύ θετική σημείωση, είδαμε πρόσφατα μια έξαρση της δραστηριότητας σε παρουσίαση έργων από Έλληνες δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματός μας»

Τι είναι οι Κοιλάδες Υδρογόνου

Με την Ευρώπη να αναζητά εναγωνίως εναλλακτικές των ορυκτών καυσίμων πηγές ενέργειας, το «πράσινο» υδρογόνο (δηλαδή αυτό που προέρχεται από ηλεκτρόλυση νερού με χρήση ενέργειας από ΑΠΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο ελπιδοφόρων για την πράσινη μετάβαση έργων.

«Οι Κοιλάδες Υδρογόνου έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τις πρώτες περιφερειακές “οικονομίες υδρογόνου”, ως από κάτω προς τα πάνω σκαλοπάτια για την ανάπτυξη της νέας οικονομίας υδρογόνου συνολικά» εξηγεί η Μ. Atanasiu. «Τα τελευταία χρόνια, η Clean Hydrogen Partnership έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες, τις λεγόμενες “κοιλάδες υδρογόνου” (Hydrogen Valleys) – μια έννοια που έχει ως στόχο να επιτρέψει την ανάδυση τοπικά ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων υδρογόνου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Οι κοιλάδες υδρογόνου περιλαμβάνουν συνήθως επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες εκτείνονται σε ένα καθορισμένο γεωγραφικό πεδίο και καλύπτουν σημαντικό μέρος της αλυσίδας αξίας, από την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά υδρογόνου έως την τελική του χρήση σε διάφορους τομείς (βιομηχανία, μεταφορές, ενέργεια). Τα τελευταία χρόνια, οι κοιλάδες υδρογόνου έχουν γίνει παγκόσμιες, με νέα έργα να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο.»

Σήμερα υπάρχουν συνολικά 25 κοιλάδες υδρογόνου στην Ευρώπη, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης. Από αυτές δύο έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Σύμπραξη για το Καθαρό Υδρογόνο ( Clean Hydrogen Partnership): η κοιλάδα υδρογόνου HEAVENN της Ολλανδίας και η κοιλάδα GreenHysland στη Μαγιόρκα.

Εννέα άλλες κοιλάδες υδρογόνου βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας επιχορήγησης και πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση ύψους 105,4 εκατομμυριών ευρώ.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Παράλληλα, «τρέχει» η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα υδρογόνου, πρόσκληση που απευθύνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και η προθεσμία της λήγει στις 18 Απριλίου. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλες τις νομικές οντότητες με πολύ λίγες εξαιρέσεις, όπως οντότητες από την Κίνα στην περίπτωση των δράσεων καινοτομίας και οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη Ρωσία, τη Λευκορωσία ή τα μη κυβερνητικά ελεγχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

«Παρόλο που το υδρογόνο θεωρείται ο ενεργειακός φορέας του μέλλοντος, ήδη σήμερα χρησιμοποιείται εκτενώς» σημειώνει η Μ. Atanasiu. «H τρέχουσα ζήτηση για υδρογόνο ανέρχεται ήδη σε περίπου 80 εκατομμύρια τόνους, με δύο από τους μεγαλύτερους καταναλωτές να είναι η βιομηχανία διύλισης και η παραγωγή αμμωνίας για τη βιομηχανία λιπασμάτων. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η πλειονότητα αυτού του υδρογόνου παράγεται σήμερα από ορυκτές πηγές που έχουν υψηλές εκπομπές ρύπων. Επομένως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διττή πρόκληση, αφενός να “πρασινίσουμε” τις υπάρχουσες χρήσεις του υδρογόνου με την παραγωγή του με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρόλυσης, και αφετέρου να δημιουργήσουμε νέες χρήσεις για το υδρογόνο, όπως στη λειτουργία βαρέων οχημάτων, καθώς και να επεκτείνουμε τη χρήση του και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς.

Πρέπει να βελτιωθεί η απόδοση και να μειωθεί το κόστος των ηλεκτρολυτών και στη συνέχεια να εγκατασταθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέραν αυτών που απαιτούνται για τον άμεσο εξηλεκτρισμό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναπτυχθούν υποδομές για την αποθήκευση και τη διανομή του υδρογόνου, ενώ οι διάφορες βιομηχανικές, μεταφορικές και ενεργειακές χρήσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν ή/και να μετασκευαστούν έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανανεώσιμο υδρογόνο, εξασφαλίζοντας μια βιώσιμη επιχειρηματική υπόθεση. Για τη δημιουργία αυτής της νέας ενεργειακής αγοράς θα πρέπει, ταυτόχρονα, να δημιουργηθούν οι σχετικές δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.»

Η συμβολή της Ελλάδας

Σε αυτό το κομμάτι, η Κρήτη φαίνεται ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία, γεγονός που συνετέλεσε ώστε να επιλεγεί ως μία από τις περιοχές όπου θα εγκατασταθούν οι επόμενες Κοιλάδες Υδρογόνου.

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει μία σημαντική ερευνητική ομάδα, που μελετά τρόπους αποθήκευσης υδρογόνου» μας είπε ο Γιώργος Αλεξάκης, εντεταλμένος σύμβουλος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα της περιφέρειας Κρήτης. «Μια άλλη ομάδα, στο Πολυτεχνείο Χανίων, μελετά τις χρήσεις υδρογόνου στα αυτοκίνητα. Επίσης, μία ομάδα στο ΙΤΕ μελετά τις πιθανές εφαρμογές του υδρογόνου. Στο νησί, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν μονάδες παραγωγής υδρογόνου. Ωστόσο θα δημιουργηθούν νέες υποδομές για την παραγωγή αμιγώς πράσινου υδρογόνου που θα διατίθεται κυρίως στον τομέα των μεταφορών».

Εκτός από τις δύο Κοιλάδες Υδρογόνου, η Clean Hydrogen Partnership αποφάσισε να χρηματοδοτήσει στην Ελλάδα και το έργο EPHYRA (Εφύρα).

«Πρόκειται για ένα ένα εμβληματικό έργο εγκατάστασης ηλεκτρολύτη. Ένας ηλεκτρολύτης 30MW θα εγκατασταθεί σε διυλιστήριο στην Κόρινθο, όπου το υδρογόνο, το οξυγόνο και η θερμότητα που παράγονται από τον ηλεκτρολύτη θα χρησιμοποιούνται στις διεργασίες του διυλιστηρίου» μας είπε η Μ. Atanasiu.

Τέλος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 ευρωπαϊκών περιφερειών που επιλέχθηκαν να λάβουν στήριξη για την Αναπτυξιακή Βοήθεια Έργων (PDA for Regions) από την Clean Hydrogen Partnership. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  θα λάβει ειδική υποστήριξη από ομάδα έμπειρων συμβούλων στον τομέα του υδρογόνου, με εξατομικευμένη στις ειδικές ανάγκες της περιοχής υποστήριξη για τον λεπτομερή σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων.

error: Content is protected !!