Skip to main content

ΦΕΚ για τις εγκαταστάσεις πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων και κυκλοφοριακή σύνδεση με εθνικές, επαρχιακές κ.λπ. οδούς

Οι τεχνικοί σύμβουλοι της ΠΟΠΕΚ, «Καρανάσιος – Βαρσάμη και Συνεργάτες» ενημερώνουν για την έκδοση σε ΦΕΚ (943Β/2023), της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

Όπως σημειώνουν, τα πλυντήρια – λιπαντήρια μπορούν να λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε ως συνοδή χρήση του πρατηρίου.

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200943

Τα βασικά σημεία της Υπουργικής Απόφασης αφορούν στα εξής :

1. Τα πλυντήρια -λιπαντήρια αδειοδοτούνται ως ξεχωριστές οντότητες εφόσον διαθέτουν νόμιμα κτίρια με χώρους υγιεινής και μηχανοστάσιο.

2. Εντός σχεδίου  απαιτείται 10μ. απόσταση από σηματοδοτούμενο ή γενικότερα σημαντικό, κόμβο. Επίσης απαιτείται απόσταση 10μ. από στάση λεωφορείου.

3. Για τις επιτρεπόμενες στάθμες  θορύβου, στα όρια του οικοπέδου, τηρούνται τα όρια  του ν.1180/81 δηλαδή 50 dB για τις αστικές περιοχές, 60 dB για τις περιοχές που επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο και 55dB για τις περιοχές που επικρατεί το μικτό στοιχείο (αστικό + βιομηχανικό).

4. Σε περίπτωση που το πλυντήριο – λιπαντήριο βρίσκεται εντός πρατηρίου τότε η αδειοδότησή του, ακολουθεί την διαδικασία αδειοδότησης του πρατηρίου και το πλυντήριο – λιπαντήριο αδειοδοτείται μαζί με το πρατήριο ως μια εγκατάσταση του πρατηρίου.

Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων πρατηριούχων, να ενημερώσει και για το νέο καθεστώς αδειοδότησης των πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – PANAGIOTIS KARANASIOS
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Dipl. Electrical Engineer

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 555151, 555707
F: 2310 522682

ΑΘΗΝΑ

Παπανικολή 40, 15232 Χαλάνδρι
Τ: 210 6854024
F: 210 6854029

www.karanasios.com

*

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Υπουργικής απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 943 Β-2023, σχετικά με τον Καθορισμό των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23/2/2023) και με τη δημοσίευσή της κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.

Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα»: Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τα οχήματα, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα χρησιμοποιούμενα παρεμπιπτόντως μόνο για την οδική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμούλκηση στις οδούς, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Στην υπόψη κατηγορία κατατάσσονται τα κάτωθι αυτοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του ν. 2696/1999 (Α’ 57):

α. μοτοποδήλατο: το δίτροχο ή τρίτροχο όχημα του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε χιλιόμετρα την ώρα (45km/hr).

β. μοτοσυκλέτα: κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των σαράντα πέντε χιλιομέτρων την ώρα (45km/hr) είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των πενήντα κυβικών εκατοστών (50cm3).

γ. αυτοκίνητα επιβατηγά, ελαφρά ρυμουλκούμενα οχήματα και αυτοκίνητα φορτηγά μέχρι τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι εννέα (9) ατόμων,

δ. αυτοκίνητα φορτηγά μικτού βάρους άνω των τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου (με ή άνευ δυνατότητας ρυμουλκούμενου οχήματος),

ε. αυτοκίνητα λεωφορεία για τη μεταφορά προσώπων δέκα (10) και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και,

στ. λοιπά μηχανοκίνητα οχήματα ειδικών κατηγοριών (τρίτροχα οχήματα, αρθρωτά λεωφορεία, αγροτικά μηχανήματα, κ.λ.π.).

2. «Πλυντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η εγκατάσταση στην οποία παρέχεται τουλάχιστον η πρώτη από τις κάτωθι εργασίες, υπηρεσίες:

α. πλύση της εξωτερικής επιφάνειας του αυτοκινήτου οχήματος με νερό, ενεργό αφρό, πολυμερές υγρό, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

β. πλύση της κάτω επιφάνειας (σασί) του αυτοκινήτου οχήματος,

γ. εσωτερικός καθαρισμός του αυτοκινήτου οχήματος και του αμαξώματός του,

δ. πλύση των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου οχήματος,

ε. ειδικές εργασίες προστασίας και καλλωπισμού του εσωτερικού τμήματος (πχ. βιολογικός καθαρισμός) ή και του αμαξώματος του (πχ. με πολυμερές υγρό νανοτεχνολογίας ή με άλλη εμπορική ονομασία).

στ. πώληση προϊόντων πλύσης και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων καθώς και αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων οχημάτων, και, ζ. τοποθέτηση αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχημάτων (κεραίας ραδιοφώνου, υαλοκαθαριστήρες, κ.λπ.).

3. «Λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η εγκατάσταση στην οποία παρέχεται τουλάχιστον η πρώτη από τις κάτωθι εργασίες, υπηρεσίες:

α. μερική προσθήκη ή/και αντικατάσταση του λιπαντικού του κινητήρα και άλλων λοιπών μηχανισμών του αυτοκινήτου οχήματος, και τοποθέτηση σχετικών ανταλλακτικών όπως φίλτρα, τάπες, ροδέλες στεγανοποίησης, κ.λπ.,

β. λίπανση λοιπών μηχανισμών του αυτοκινήτου οχήματος,

γ. πώληση προϊόντων πλύσης, λίπανσης καθώς και αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχημάτων και,

δ. τοποθέτηση αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχημάτων (κεραίας ραδιοφώνου, υαλοκαθαριστήρες κ.λπ.).

4. «Πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η εγκατάσταση που παρέχει τις εργασίες των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. «Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις πλυντηρίων ή/ και λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων»: σε όλες τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων είναι δυνατόν να ασκούνται και οι εξής συμπληρωματικές δραστηριότητες για τη διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων χρηστών τους, με την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τις επί μέρους πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και λοιπές κείμενες διατάξεις, που ισχύουν για κάθε μία από αυτές:

α. εμπορία διαφόρων αναλώσιμων καταναλωτικών αγαθών (π.χ., πώληση γαλακτοκομικών ειδών, αναψυκτικών, προϊόντων καπνού κ.λπ.),

β. παροχή διαφόρων υπηρεσιών [παρασκευή και διάθεση πρόχειρου γεύματος, αυτόματες εγκαταστάσεις ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ: Automatic Teller Machines), εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, κ.λπ.].

Άρθρο 3
Κατηγορίες εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκίνητων οχημάτων και συστέγαση αυτών με λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις

1. Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης οχημάτων της παρούσας, ανάλογα με τον τύπο και το είδος των υπηρεσιών και εργασιών που παρέχουν, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Πλυντήριο με χειροκίνητα μέσα καθαρισμού: νοείται η εγκατάσταση στην οποία η πλύση των οχημάτων της παρούσας πραγματοποιείται με χειροκίνητα μέσα (όπως πλύσιμο με το χέρι, με πλυστικές μηχανές νερού τροχήλατες ή σταθερές, πλυστικές μηχανές ατμού, οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλυστικών μηχανών, μηχανήματα βιολογικού καθαρισμού, σκούπες αναρρόφησης σκόνης αυτόνομες ή ενταγμένες σε κεντρική εγκατάσταση, φυσητήρες αέρα, κ.λπ.).

β. Πλυντήριο με αυτόματα μέσα εξωτερικού καθαρισμού (παλινδρομικής κίνησης – rollover ή τύπου σήραγγας – tunnel): νοείται η εγκατάσταση στην οποία ο εξωτερικός καθαρισμός και η πλύση των οχημάτων της παρούσας, είτε μόνο της εξωτερικής επιφάνειας, είτε και της κάτω επιφάνειας αυτών, πραγματοποιείται μέσω κατάλληλου, πιστοποιημένου από πλευράς χειρισμού και ασφάλειας, μηχανισμού σταθερής τροχιάς κύλισης (rollover) ή μέσω σειριακής μεταφοράς των οχημάτων με κατάλληλη ενδοδαπέδια διάταξη (ερπύστρια), επιτυγχάνοντας απλή πλύση και στέγνωμα (προαιρετικό για τα πλυντήρια τύπου σήραγγας – tunnel) των οχημάτων με αυτόματο τρόπο.

Στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις πλύσης, η πλύση των αυτοκινήτων οχημάτων δύναται να γίνεται, είτε από υπαλλήλους της επιχείρησης, είτε με αυτοεξυπηρέτηση (χωρίς τη συμμετοχή – σύμπραξη του προσωπικού), όπου το σύνολο των μηχανημάτων πλύσης λειτουργούν, είτε με τη χρήση κερματοδέκτη, είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε με άλλα, σύγχρονης τεχνολογίας, μέσα προαγοράς χρόνου πλύσης όπως, ηλεκτρονικά «κλειδιά» (credit keys), ή ειδικές κάρτες (πιστωτικές ή προαγοράς χρόνου – prepaid cards). Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών πλύσης εκδίδονται αυτόματα από εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό (ταμειακή μηχανή), όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

2. Ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων που εξυπηρετούν, τα πλυντήρια ή/και τα λιπαντήρια οχημάτων διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

α. Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια συνήθων οχημάτων: στα οποία υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων μέχρι τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι εννέα (9) ατόμων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. Στην περίπτωση πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου, αποκλειστικά και μόνο για την πλύση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, οι ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις είναι αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (α) της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

β. Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια βαρέων οχημάτων: στα οποία υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης βαρέων οχημάτων με μικτό βάρος άνω των τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς άνω των εννέα (9) ατόμων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι περ. (δ), (ε), και (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

γ. Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια συνήθων και βαρέων οχημάτων: παρέχουν τις εργασίες των περ. (α) και (β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. Ανάλογα με το είδος της εξυπηρέτησης οι εγκαταστάσεις πλύσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

α. πλύση αυτοκινήτων οχημάτων με υπαλλήλους ή/και, β. πλύση αυτοκινήτων οχημάτων με αυτοεξυπηρέτηση (χωρίς τη συμμετοχή – σύμπραξη του προσωπικού), όπως οι ανωτέρω κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους της επιχείρησης.

4. Ανάλογα με τη δυναμικότητα τους οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. μικρής δυναμικότητας που διαθέτει μέχρι και πέντε (5) θέσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, β. μεσαίας δυναμικότητας, που διαθέτει από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) θέσεις καθαρισμού πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, γ. μεγάλης δυναμικότητας, που διαθέτει περισσότερες από δέκα (10) θέσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας.

5. Ανάλογα με τη χρήση τους, οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: στις οποίες επιτρέπεται να εξυπηρετούνται τα προσερχόμενα οχήματα, για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας έναντι αντιτίμου.

β. ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: στις οποίες επιτρέπεται να εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο τα αυτοκίνητα οχήματα, ή/και τα μηχανήματα έργων, που είτε ανήκουν ή είναι συμβεβλημένα ή συσχετίζονται (πχ. με συμβάσεις δικαιόχρησης ή μακρομίσθωσης κ.λπ.) με το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που αιτείται τη λειτουργία της ιδιωτικής χρήσης εγκατάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων.

Για να είναι δυνατή η λειτουργία εγκατάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει στην εταιρεία του με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, τουλάχιστον δέκα (10) συνολικά αυτοκίνητα οχήματα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, υπό οποιοδήποτε συνδυασμό. Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για τις συσκευές καθαρισμού και πλύσης που ιδρύονται εντός συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων.

Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων, εγκαθίστανται ως συμπληρωματικές εγκαταστάσεις εντός, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, οικοπέδων ή γηπέδων που λειτουργεί η επιχείρηση (έδρα επιχείρησης ή και υποκατάστημα αυτής) του προσώπου (φυσικό ή νομικό) που αιτείται την αδειοδότησή τους.

Ο χώρος στον οποίο χωροθετείται και λειτουργεί εγκατάσταση καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης οχημάτων της παρούσας, είναι διακριτός από τους λοιπούς λειτουργικούς χώρους της επιχείρησης [π.χ. με κατάλληλη διαγράμμιση επί του δαπέδου (πλατφόρμας) της εγκατά-στασης], έτσι ώστε να μπορεί θεωρηθεί ξεχωριστή και αυτόνομη χωροταξικά χωρίς να επιφέρει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων εγκαταστάσεων.

Η υφιστάμενη εγκεκριμένη απότμηση πεζοδρομίου (στην περίπτωση οικοπέδου), ή η υφιστάμενη εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή η υφιστάμενη εγκεκριμένη είσοδος – έξοδος (στην περίπτωση γηπέδου) διατηρείται χωρίς να απαιτείται άλλη σχετική έγκριση και η εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.

Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία 312990/2021 (Β’ 5270) κοινής υπουργικής απόφασης και για τη νόμιμη λειτουργία τους υποχρεούνται στην έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

Απαγορεύεται η εξυπηρέτηση οχημάτων, πέραν των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5.β του παρόντος άρθρου, με ποινή την αφαίρεση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς και της σφράγισης των εγκαταστάσεων της με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/10-06-2009 (Β’ 1189) υ.α. Για τη διασφάλιση των ανωτέρω υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία, κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, αλλά και στη συνέχεια το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εν θέματι ιδιωτικής χρήσης εγκατάστασης, στην οποία δηλώνονται τα εξής στοιχεία:

α. η σχέση των εξυπηρετούμενων αυτοκινήτων οχημάτων με τον εκμεταλλευτή και,

β. οι αριθμοί κυκλοφορίας τους.

Σε περίπτωση που τα εξυπηρετούμενα αυτοκίνητα μειωθούν κάτω των δέκα (10), παύει η λειτουργία της εγκατάστασης και ανακαλείται η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή.

6. Ανάλογα με την στέγασή τους οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης, ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ: Ως κλειστή στεγασμένη θεωρείται μια θέση πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης όταν βρίσκεται εντός χώρου που φέρει τρεις (3) πλευρικούς τοίχους ή/και ελαφρά ηχοπετάσματα, φέρει οροφή που καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το χώρο, η μία δε πλευρά του χώρου πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης είναι ανοικτή για την είσοδο του οχήματος (τυφλό πλυντήριο) και διαθέτει, για την ασφάλεια της επιχείρησης του σταθμού καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης, κατά τις ώρες μη λειτουργίας της, κατάλληλες θύρες (μετά ή άνευ υαλοπινάκων) ή ρολά ασφαλείας.

β. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΑ: Ως ημιυπαίθρια θεωρείται μια θέση πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης όταν φέρει απαραιτήτως οροφή τουλάχιστον ελαφρού τύπου και επίσης έως δύο παράλληλους πλευρικούς διαμήκεις τοίχους ή ελαφρά πετάσματα, με τα οποία διαχωρίζεται από τις τυχόν όμορες λοιπές θέσεις πλύσεως, καθαρισμού ή/ και λίπανσης. Επιπλέον, η μία πλευρά του χώρου πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης είναι ανοικτή για την είσοδο του οχήματος, η δε έναντι της εισόδου πλευρά του χώρου είναι επίσης ανοικτή (διαμπερές πλυντήριο).

γ. ΥΠΑΙΘΡΙΑ: Ως υπαίθρια θεωρείται μια θέση πλύσεως, καθαρισμού, ή/και λίπανσης όταν δεν φέρει οροφή, ούτε πλευρικούς τοίχους ή ελαφρά ηχοπετάσματα, ενώ ο διαχωρισμός της από τις τυχόν όμορες λοιπές θέσεις πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης, επιτυγχάνεται με άλλους (πλην πλευρικού τοίχου ή ελαφρού ηχοπετάσματος) διακριτούς τρόπους (π.χ. με διαγράμμιση ή με άλλο πρόσφορο μέσο).

Επιτρέπεται εντός της ωφέλιμης επιφάνειας εγκατάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων, η συνύπαρξη στεγασμένων, ημιυπαίθριων και υπαίθριων τμημάτων υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

7. Όλες οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας χρήσης, επιτρέπεται να χωροθετούνται ως αυτοτελείς εγκαταστάσεις εντός οικοπέδων ή γηπέδων στα οποία επιτρέπονται οι ως άνω χρήσεις και με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
Χωροθέτηση εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1.Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, επιτρέπεται να λειτουργούν σε περιοχές όπου η εν λόγω χρήση επιτρέπεται από τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις περί χρήσεων γης αυτών.

2.Απαγορεύεται η λειτουργία δημόσιας χρήσης εγκατάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας:

α. Όταν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών μέσων σε απόσταση μικρότερη των δέκα μέτρων (10m). Η απόσταση αυτή μετριέται μεταξύ της στάσης και του μέσου της εισόδου των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η στάση μετατοπίζεται όπου αυτό είναι εφικτό με φροντίδα του αρμόδιου φορέα.

β. Σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από σηματοδοτούμενο κόμβο ή από άλλο κόμβο που θεωρείται σημαντικός από κυκλοφοριακή άποψη, όπως αυτό καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή της αντίστοιχης Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου Ο.Τ.Α. Η απόσταση μετριέται από το πλησιέστερο άκρο εισόδου ή εξόδου της εγκατάστασης μέχρι το σημείο της θέσης του φωτεινού σηματοδότη, ή μέχρι το σημείο τομής των ρυμοτομικών γραμμών.

3.Απαγορεύεται η λειτουργία δημόσιας χρήσης εγκατάστασης καθαρισμού, πλύσης και λίπανσης, μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας όταν γειτνιάζει άμεσα με ορατό αρχαιολογικό χώρο. Η γειτνίαση χαρακτηρίζεται ως άμεση, εφόσον μεταξύ του περιγράμματός της και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου δεν παρεμβάλλεται κοινόχρηστη οδός, ή κτίσμα, ή ακάλυπτος χώρος ανεξαρτήτως πλάτους, ή εφόσον η είσοδος ή έξοδος της εγκατάστασης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο του περιγράμματός του. Επιτρέπεται η λειτουργία της εγκατάστασης μόνο μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

4.Με την εφαρμογή της παρούσας δεν επιτρέπεται η λειτουργία εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/ και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, σε κτίρια εφόσον απαγορεύεται από τον κανονισμό τους.

5.Οι εγκαταστάσεις της παρούσας, αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τους, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες αστυνομικές και λοιπές κείμενες διατάξεις.

6.Σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας συνήθων οχημάτων επιτρέπεται η λειτουργία μικρού ή μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων εφόσον αυτή η χρήση προβλέπει τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

7.Με την εφαρμογή της παρούσας απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής πλύση αυτοκινήτων οχημάτων επί του κοινόχρηστου τμήματος οδού ή του πεζοδρομίου.

Άρθρο 5
Κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1.Οι δημόσιας χρήσης εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή λίπανσης οχημάτων, που επιτρέπεται να λειτουργήσουν σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, ορίζονται ως εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κατηγορία Α, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως ισχύει.

2.Οι είσοδοι-έξοδοι των εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή λίπανσης συνήθων οχημάτων, που λειτουργούν σε εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών περιοχές, διαμορφώνονται με απότμηση ή υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169).

3.Είναι δυνατή για την περίπτωση των ανωτέρω εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε γωνιακά οικόπεδα σε εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών περιοχές, η διαμόρφωση των προσπελάσεων τους (διάταξη εισόδου-εξόδου) με απότμηση ή υποβιβασμό της στάθμης του πεζοδρομίου, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας των οδών έμπροσθεν αυτών, τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων με σκοπό την επίτευξη καλύτερης λειτουργικότητας και καλύτερης εξυπηρέτησης κυκλοφορίας.

4.Για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή λίπανσης βαρέων οχημάτων που λειτουργούν σε εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών περιοχές, εφαρμογή έχει η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 44662/454/2019 (Β’ 2192) υπουργικής απόφασης.

5.Η κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος-έξοδος πλυντηρίων λιπαντηρίων εντός πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας ή εντός στεγασμένων σταθμών οχημάτων που λειτουργούν σε εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές ακολουθούν για την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης τη νομοθεσία των πρατηρίων ή των σταθμών αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1.Σε όλη την έκταση της εγκατάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων, πρέπει να είναι εγκατεστημένη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κατάλληλων προδιαγραφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με στόχο τη διατήρηση της εύρυθμης κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων στην έμπροσθεν αυτής οδό (ή οδούς), χωρίς την πρόκληση επιπρόσθετων καθυστερήσεων και τη σχετική ενημέρωση των διακινουμένων για τη λειτουργία της.

2.Για την εγκατεστημένη οριζόντια σήμανση (διαβάσεις πεζών, βέλη κατεύθυνσης κυκλοφορίας κ.λπ.) στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης, πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικό χρώμα σήμανσης οδοστρωμάτων, ανεξίτηλο, λευκής ή κίτρινης απόχρωσης.

3.Σε κατάλληλες θέσεις στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετούνται ευδιάκριτες πληροφοριακές πινακίδες, σχετικά με το είδος, το ύψος και το βάρος των επιτρεπόμενων να εισέλθουν στην εγκατάσταση οχημάτων, τα τέλη και τον τρόπο είσπραξης τους, τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης και των ειδικών χώρων αυτής, τις ώρες λειτουργίας της καθώς και οδηγίες για την περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιά), ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την σχετική μελέτη σήμανσης που συντάσσεται από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικού.

Άρθρο 7
Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1.Βοηθητικές εγκαταστάσεις στεγασμένης ή υπαίθριας εγκατάστασης

Στις εγκαταστάσεις με εξυπηρέτηση από υπαλλήλους, απαιτείται η ύπαρξη: α. ενός γραφειακού χώρου,

β. μίας αίθουσας αναμονής, γ. αποθήκη – μηχανοστάσιο, και δ. χώρων υγιεινής.

Ο γραφειακός χώρος και ο χώρος αναμονής επιτρέπεται να αποτελούν έναν ενιαίο χώρο. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση χώρων γραφείου, αναμονής και αποθήκης στις ιδιωτικής χρήσης εγκαταστάσεις.

Οι ελάχιστες διαστάσεις των βοηθητικών εγκαταστάσεων προβλέπονται στις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

2.Οι ελάχιστες διαστάσεις των θέσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης, για κάθε κατηγορία αυτοκινήτων οχημάτων, είναι οι εξής:

α. Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον δυο μέτρων (2m), μήκος τουλάχιστον τριών μέτρων (3m) και ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων (3m). Οι πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι επενδυμένες με στιλπνής επιφάνειας υλικό ή να φέρουν κατάλληλη βαφή με την οποία θα δημιουργείται στιλπνή επιφάνεια, ή να αποτελούνται από κατάλληλους μουσαμάδες ή να είναι κατασκευασμένες από ανθυγρές γυψοσανίδες ή από επίπεδα μεταλλικά πάνελ ή από επίπεδα φύλλα plexiglass ικανού πάχους μέχρι ύψους δυόμιση μέτρων (2,5 m).

β. Για συνήθη οχήματα (εκτός των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων) μέχρι τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι εννέα (9) ατόμων, πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον τριών μέτρων (3m), μήκος τουλάχιστον πέντε μέτρων (5m) και ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (2,70m) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται ανυψωτικό μηχάνημα ή ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων και σαράντα εκατοστών (3,40m) για την περίπτωση που διατίθεται ανυψωτικός μηχανισμός. Απαγορεύονται τα ανυψωτικά μηχανήματα στα πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών. Οι πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι επενδυμένες με στιλπνής επιφάνειας υλικό ή να φέρουν κατάλληλη βαφή με την οποία θα δημιουργείται στιλπνή επιφάνεια ή να αποτελούνται από κατάλληλους μουσαμάδες ή να είναι κατασκευασμένες από ανθυγρές γυψοσανίδες ή από επίπεδα μεταλλικά πάνελ ή από επίπεδα φύλλα plexiglass ικανού πάχους μέχρι ύψους δυόμιση μέτρων (2,50m).

γ. Για βαρέα οχήματα με μικτό βάρος άνω των τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς άνω των εννέα (9) ατόμων, πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50m), μήκος τουλάχιστον δεκαπέντε μέτρων (15 m) και ύψος τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50m) ή τουλάχιστον έξι μέτρων (6m) αν προβλέπεται ανυψωτική διάταξη (γρύλος). Οι πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι επενδυμένες με στιλπνής επιφάνειας υλικό ή να φέρουν κατάλληλη βαφή με την οποία θα δημιουργείται στιλπνή επιφάνεια ή να είναι κατασκευασμένες από ανθυγρές γυψοσανίδες ή από επίπεδα μεταλλικά πάνελ ή από επίπεδα φύλλα plexiglass ικανού πάχους μέχρι ύψους τρεισήμισι μέτρων (3,50m).

3.Επιτρέπεται η εγκατάσταση σκιάστρων στις θέσεις στάθμευσης των προς εξυπηρέτηση αυτοκινήτων οχημάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/ και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας. Τα σκίαστρα πρέπει να είναι κατάλληλης μηχανικής αντοχής και να τύχουν της, κατά περίπτωση, έγκρισης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

4.Οι χώροι καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας που λειτουργούν εντός πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ή στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων με ενιαία άδεια λειτουργίας, δεν απαιτείται να διαθέτουν αυτοτελείς χώρους βοηθητικής χρήσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αλλά αυτές δύνανται να είναι κοινές με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους του πρατηρίου ή του σταθμού.

5.Σε όλες τις εγκαταστάσεις πλύσης ή/και λίπανσης οχημάτων υφίσταται απρόσκοπτη πρόσβαση από ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

Άρθρο 8
Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – Μηχανήματα πλύσης των εγκαταστάσεων καθαρισμού και ή/πλύσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1. Γενικά

α. Όλες οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους ισχύοντες ελληνικούς και ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Πρότυπα. Επιπλέον, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους πρέπει να φέρει υποχρεωτικά σήμανση CE.

β. Το όριο του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σύμφωνο με το π.δ. 1180/1981 (Α’ 293).

γ. Στην περίπτωση λειτουργίας εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης κατά τις νυκτερινές ώρες, ο περιβάλλον χώρος τους πρέπει να διαθέτει κατάλληλο και επαρκή ηλεκτροφωτισμό. Είναι επιτρεπτή η χρήση φωτιστικών που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια (φω- τοβολταϊκά πάνελ).

δ. Στην περίπτωση χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος εφαρμογή έχει η υπ’ αρ. οικ. 15085/593/2003 κοινή υπουργική απόφαση «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (Β’ 1186).

2. Εγκατάσταση λιπαντηρίου

Όλες οι εγκαταστάσεις λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας διαθέτουν: α. μηχάνημα ανύψωσης του οχήματος, ή

β. ράμπα (αναβαθμό) ή λάκκο για την εποπτεία του οχήματος από την κάτω πλευρά.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να μην υπάρχει λάκκος, ή αναβαθμός, ή ανυψωτικό, εφόσον η αλλαγή των λιπαντι- κών του οχήματος πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα αναρρόφησης, από το επάνω μέρος του κινητήρα.

Στις εγκαταστάσεις λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας επιβάλλεται να διατίθεται ειδικός συλλέκτης για τη συλλογή και απομάκρυνση, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές διατάξεις, των αποβλήτων ελαίων.

3. Εγκατάσταση καθαρισμού και πλύσης

α. Όλες οι εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσης οχημάτων της παρούσας διαθέτουν τον κατάλληλο για το σκοπό αυτό μηχανολογικό εξοπλισμό:

αα. πλυστική μηχανή (νερού ή ατμού ή χημικών ή άλλης λειτουργίας φερόμενης ως «βιολογικού καθαρισμού»), ή

αβ. αυτόματο μηχάνημα πλύσης ή/και στεγνώματος τύπου rollover, ή αγ. αυτόματα μηχανήματα τύπου «τούνελ».

Για όσα πλυντήρια διαθέτουν τη δυνατότητα πλύσης του κάτω μέρους του οχήματος (εξαιρουμένων των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων) απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλου αναβαθμού ή ανυψωτικού, ανάλογων προδιαγραφών με την κατηγορία του οχήματος που εξυπηρετείται, με εξαίρεση τα πλυντήρια τύπου «τούνελ» και «rollover».

β. Για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσης απαιτείται δίκτυο συλλογής των απόνερων που να καταλήγει σε βορβοροσυλλέκτη ή σε άλλη αντίστοιχη διάταξη επεξεργασίας (π.χ. ανακύκλωση ή σε συσκευή διαχωρισμού του βορβόρου/ή και των ελαίων από το νερό) και εν συνεχεία στο τοπικό δίκτυο ακαθάρτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δημοτικής ή άλλης Αρχής διαχείρισης του δικτύου ακαθάρτων. O βορβοροσυλλέκτης είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΝ-858-1.

Αν δεν διατίθεται δίκτυο ακαθάρτων, τα απόνερα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή από την οποία γίνεται κατάλληλη διάθεση ή διαχείρισή τους σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις.

Για τον διαχωρισμό των όμβριων υδάτων από τα απόνερα στις υπαίθριες εγκαταστάσεις, σε κάθε θέση πλύσης εγκαθίσταται υποχρεωτικά περιμετρικό δίκτυο σχαρών για τη συλλογή των απόνερων, ενώ τα όμβρια συλλέγονται από το υποχρεωτικό στέγαστρο με κατάλληλο σύστημα υδρορροών και καταλήγουν σε ξεχωριστό δίκτυο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, απαιτείται τέτοια διαμόρφωση των κλίσεων των δαπέδων ώστε σε περίπτωση βροχόπτωσης να αποφεύγεται η ανάμιξη των όμβριων υδάτων με τα απόνερα. Δεν είναι επιτρεπτή σε καμία περίπτωση η επικοινωνία των δικτύων των όμβριων με το δίκτυο συλλογής απόνερων.

γ. Η ύπαρξη δεξαμενής καθαρού νερού ή νερού από ανακύκλωση είναι προαιρετική, αλλά όταν προβλέπεται από τη μελέτη πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία αυτής (υλικό, διατομή, πάχος τοιχωμάτων, χωρητικότητα, υλικό και διατομή σωληνώσεων που επικοινωνούν με αυτή, όπως και σχηματικό διάγραμμα της όλης λειτουργίας της με επεξηγηματικό υπόμνημα).

δ. Όλες οι εγκαταστάσεις, στις οποίες παρέχονται και υπηρεσίες εσωτερικού καθαρισμού των αυτοκινήτων οχημάτων, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μηχανήματα για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται σκούπες, φυσητήρες, μηχανήματα ατμού ή βιολογικού καθαρισμού, ή όποιο άλλο μηχάνημα ή γενικότερα εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

ε. Εντός των χώρων πλύσης όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι στεγανές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι βαθμού προστασίας IP66 και να είναι απολύτως στεγανά και ασφαλή έναντι δέσμης εκτοξευόμενου ύδατος με πίεση. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή σε χώρο στον οποίο πραγματοποιείται αμιγώς λίπανση ή βιολογικός καθαρισμός ή καθαρισμός της επιφάνειας του οχήματος με προϊόντα νανοτεχνολογίας κ.α.

στ. Για τα δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σωλήνες διαφόρων υλικών, όπως χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες ή σωλήνες πολυαιθυ-λενίου που θα ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισμούς. Για το δίκτυο σωληνώσεων του πεπιεσμένου αέρα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται γαλβανισμένος εν θερμώ σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), σωληνώσεις από χαλκοσωλήνα, πολυαιθυλένιο (ευθείς ή εύκαμπτοι), ή πολυαμίδιο με τα κατάλληλα εξαρτήματα.

Όλα τα υλικά των δικτύων πρέπει να είναι σχεδιασμένα για το μέσο που μεταφέρουν καθώς και να είναι κατάλληλα για τις αντίστοιχες πιέσεις λειτουργίας.

Άρθρο 9
Απαιτήσεις πυροπροστασίας εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Για όλες τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 16085 Φ. 700.1/28-4-2009 (Β’ 770) κοινή υπουργική απόφαση και του π.δ. 41/2018 (Α’ 80).

Άρθρο 10
Προστασία Περιβάλλοντος και τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1. Η διαχείριση των αποβλήτων των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται όπως προ- βλέπεται από τις κείμενες περιβαλλοντικές διατάξεις. Κάθε εγκατάσταση πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 52891/2013 (Β’ 2446) κοινής απόφασης.

2. Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π./23615/651/Ε103/2014 (Β’ 1184) κοινής υπουργικής απόφασης και να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

3. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια της εγκατάστασης λίπανσης, καθώς και τα απόβλητα της εγκατάστασης πλύσης διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 13588/725/2006 (Β’ 383) κ.υ.α. και υφίστανται συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρίες για την διαχείριση όλων των αποβλήτων της εγκατάστασης.

4. Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 και τις τροποποιήσεις του σχετικά με τα απορρυπαντικά, καθώς και με την υπ’ αρ. 381/2005/2006 (Β’ 539) απόφαση «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά.

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Οι υποψήφιοι εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης (πλυντήρια ή/και λιπαντήρια) αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας γνωστοποιούν την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με την υπ’ αρ. 312990/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων» (Β’ 5270).

Τα πλυντήρια ή/και λιπαντήρια ιδιωτικής χρήσης της παρούσας, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς και τα πλυντήρια ή/ και λιπαντήρια που χωροθετούνται εντός πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 312990/2021 (Β’ 5270) κοινής υπουργικής απόφασης και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12
Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων

Η εγκατάσταση καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων υπόκειται σε επιθεώρηση από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προς διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Η πρώτη επιθεώρηση για τις εγκαταστάσεις της παρούσας πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας τους και οι επόμενες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, κατ’ ελάχιστο κάθε πενταετία (5) από την προηγούμενη επιθεώρηση. Η άδεια λειτουργίας ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε να ανακληθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υπάγεται το πλυντήριο ή/ και λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων και στη συνέχεια να σφραγιστούν (προσωρινά ή οριστικά) οι εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με την υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/2009 (Β’ 1189) απόφαση.

Άρθρο 13
Προσαρμογή υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης

Όλες οι λειτουργούσες εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν αδειοδοτηθεί ή γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας υποχρεούνται εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, να προσαρμοσθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 που εφαρμόζονται άμεσα από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 14
Κυρώσεις

Στους εκμεταλλευτές εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας που λειτουργούν κατά παράβαση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα, επιβάλλεται διοικητική ποινή σφράγισης της εγκατάστασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/2009 (Β’ 1189) απόφαση, οι κυρώσεις του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 312990/2021 (Β’ 5270) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 803/1978 (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όσοι εκμεταλλευτές εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια Αρχή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τη τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!