Τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών πετρελαιοειδών στην Ελλάδα …και όχι μόνο

Σημαντική βελτίωση των μεγεθών τους καταγράφει στην Ελλάδα ο κλάδος πετρελαιοειδών, στο σύνολο της χρήσης του 2021.

Τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου σημείωσε η Ελληνικά Πετρέλαια το προηγούμενο έτος, καθώς οι διεθνείς τιμές αργού ανέκαμψαν από τα σημαντικά χαμηλά του 2020. Σύμφωνα με τη naftemporiki.gr, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA για τον Όμιλο ΕΛΠΕ ανήλθαν στα 401 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2021, εμφανίζοντας αύξηση κατά 21% και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 144 εκατ. ευρώ. Επίσης, η ΕΛΠΕ κατέγραψε θετικά αποτελέσματα το α΄τρίμηνο του 2022, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου να διαμορφώνονται στα 99 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε σύγκριση με το 2021, και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 4 εκατ.

Όπως επισημαίνει το businessnews.gr, οι βελτιωμένες επιδόσεις οφείλονται στα υψηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης και στην αυξημένη ζήτηση καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, το α τρίμηνο 2022, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας ανήλθαν στα 44 εκατ. ευρώ, έναντι 9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου πετροχημικών διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, καθώς η εξομάλυνση στην παγκόσμια αγορά πολυπροπυλενίου έναντι του ελλείμματος που παρατηρήθηκε κατά το α τρίμηνο του 2021, οδήγησε σε χαμηλότερα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου.

Ο κλάδος της εγχώριας εμπορίας σημείωσε βελτιωμένα αποτελέσματα, κυρίως λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων (+20% σε ετήσια βάση), καθώς η ζήτηση ανέκαμψε, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 18 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στη διεθνή εμπορία, η ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις χώρες και ο υψηλότερος αριθμός πρατηρίων οδήγησαν σε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+32% έναντι α τριμήνου 2021) και βελτιωμένη κερδοφορία, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 13 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη συνεισφορά του Ομίλου της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το α τρίμηνο 2022, ανήλθε στα 5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα κέρδη EBITDA της Elpedison αυξήθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ κατά το α τρίμηνο 2022, λόγω ανοδικής πορείας της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής των εργοστασίων της Elpedison.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών της ΕΛΠΕ:

helpe
Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Επέστρεψε στη κερδοφορία το 2021 η Motor Oil, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 68% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 10,2 δισ. ευρώ, έναντι 6,1 δισ. τη χρήση 2020. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA του ενεργειακού Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 490 εκατ. ευρώ για τη χρήση, έναντι 85 εκατ. τη χρήση του 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 202 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 112 εκατ. Ακόμη τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 258,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, έναντι ζημιών 137,6 εκατ. το 2020. Ακόμα, οι επενδύσεις της Motor Oil ανήλθαν στα 428 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το 2020 που έφτασαν τα 280 εκατ. (newmoney.gr).

Όσον αφορά τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, μέσα από το διάγραμμα παρατηρούμε τη μείωση των πωλήσεων σε επίπεδο εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση σε σχέση με 3,9 δισ. ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, τα προ φόρων κέρδη σε επίπεδο εταιρείας ακολούθησαν την αύξηση που σημείωσε και ο Όμιλος, στα 135,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 158,2 εκατ. το 2020.

motoroil
Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε πως υπερδιπλασίασε τη καθαρή κερδοφορία της για το 2021. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το capital.gr, η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσίασε ενίσχυση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 1.512,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.459,7 εκατ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 3,61%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το σύνολο της προηγούμενης χρήσης ανήλθαν σε 43,74 εκατ. ευρώ, έναντι 51,05 εκατ. το 2020 και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 15,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,9 εκατ. την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι  2,4 εκατ. το 2020, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. Όσον αφορά τη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2021, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ, έναντι 11,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 6,05 εκατ., έναντι 2 εκατ. το 2020 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 4,68 εκατ. ευρώ, έναντι 1,31 εκατ. 

Στο διάγραμμα γνωστοποιούνται οι ακριβείς καταστάσεις των προηγούμενων ετών της ΕΛΙΝΟΙΛ, με σκοπό την καταγραφή της οικονομικής πορείας της εταιρείας. 

rlinoil
Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Σε ιστορικά υψηλά έκλεισαν τα προ φόρων κέρδη για τον Όμιλο REVOIL το 2021, σημειώνοντας αύξηση 37,26% σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν για τη προηγούμενη χρήση στα 5,01 εκατ. ευρώ, έναντι 3,65 εκατ. το 2020. Λόγω της μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων, οι πωλήσεις του Ομίλου έφτασαν τα 674,25 εκατ. ευρώ το 2021 από 560,50 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,3%, ενώ οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας (1,63%) εμφάνισαν μικρή πτώση. Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση στα 12,29 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 10,61 εκατ. το 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου έκλεισαν με κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ, από κέρδη 3,24 εκατ. τη χρήση του 2020.

Για την πληρέστερη εικόνα των μεγεθών της ΡΕΒΟΙΛ, εκτός από τις επιδόσεις του 2020, στο γράφημα παρουσιάζονται και οι επιδόσεις των προηγούμενων ετών της εταιρείας.

revoil
Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΡΕΒΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Οι άλλες επιχειρήσεις

Τα καθαρά κέρδη α τριμήνου 2022 της Mytilineos σημείωσαν άλμα 80% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της διοίκησης της εταιρείας, ισχυρή ανάπτυξη που σχετίζεται με τις προκλήσεις των πληθωριστικών πιέσεων, την ενεργειακή κρίση, την άνοδο των επιτοκίων, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την εξέλιξη της πανδημίας και τις γεωπολιτικές αναταράξεις με επίκεντρο την Ουκρανία. Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν στα 67 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. το α τρίμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ, έναντι 81 εκατ. Όπως καταγράφει το fortunegreece.com, ο κύκλος εργασιών της Mytilineos σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε 1.042 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα, έναντι 524 εκατ. το α τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 99%. 

Σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα της Mytilineos από το 2015 μέχρι το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:

mytilinaios
Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

Τα Παγκόσμια μεγέθη

Μεγάλα κέρδη πέτυχαν στα αποτελέσματα τους το α΄τρίμηνο του τρέχοντος έτους και δύο από τους σημαντικότερους βρετανικούς ενεργειακούς κολοσσούς.

Οι επιδόσεις της Shell ανήλθαν υψηλότερες του αναμενόμενου το α τρίμηνο του 2022 χάρη στις υψηλότερες τιμές, τα υψηλότερα κέρδη από διαπραγμάτευση και τις χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες και φόρους. Η συνολική παραγωγή μειώθηκε κατά 6% στο τρίμηνο, στα 2,96 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Παρά τα υψηλά κέρδη, το καθαρό αποτέλεσμα σημείωσε πτώση στα 7,12 δισ. δολάρια από τα 11,46 δισ., καθώς η εταιρεία ανέλαβε μετά από φόρους χρεώσεις 3,9 δισ. δολαρίων για την σταδιακή αποχώρηση από τη Ρωσία (capital.gr). 

BP κατέγραψε καθαρά κέρδη α τριμήνου 2022 στα 6,25 δισ. δολάρια, τα υψηλότερα που έχουν επιτευχθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων από αγοραπωλησίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία πέτυχε αυτά τα κέρδη παρά την επιβάρυνση 24 δισ. δολαρίων μετά την έξοδό της από τη Ρωσία. Παρά τις εξελίξεις και τις απώλειες της BP, το κέρδος του α τριμήνου έφτασε τα 6,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για κέρδος 4,49 δισ. Τα κέρδη προήλθαν από τις εξαιρετικές επιδόσεις του τμήματος εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της BP, καθώς και από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα ισχυρά περιθώρια διύλισης (businessnews.gr). 

Αυξημένα τα αποτελέσματα α΄τριμήνου και για τις κορυφαίες αμερικάνικες πετρελαϊκές εταιρείες.  

Διπλασιασμό κερδών σημείωσε η αμερικάνικη Exxon Mobil το α τρίμηνο, τα οποία ενισχύθηκαν λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, παρόλο που χρειάστηκε να προχωρήσει σε απομείωση 3,4 δισ. δολαρίων από την έξοδο της από τη Ρωσία. Σύμφωνα με το capital.gr, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,48 δισ. δολάρια στο α τρίμηνο, σε σχέση με 2,73 δισ. πριν από ένα χρόνο. 

Σχεδόν τετραπλασιάστηκαν τα κέρδη α΄ τριμήνου της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας, Chevron, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. Τα κέρδη υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και αερίου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αυξήθηκαν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη της Chevron ανήλθαν σε 6,5 δισ. δολάρια το α τρίμηνο του 2022, κερδίζοντας 1,7 δισ. δολάρια σε σχέση με αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 70%, στα 54,4 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 47,9 δισ. Η παραγωγή αερίου και πετρελαίου της εταιρείας στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. Στο α τρίμηνο, η Chevron άντλησε το ποσό-ρεκόρ των 692.000 βαρελιών πετρελαίου και αερίου ημερησίως, ενώ αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το έτος στα 700.000-750.000 βαρέλια ημερησίως (energia.gr). 

Η Baker Hughes ανακοίνωσε, επίσης, υψηλότερα κέρδη α τριμήνου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων τροφοδότησε τη δραστηριότητα γεώτρησης και τη ζήτηση για πετρελαϊκές υπηρεσίες. Το ράλι στις τιμές του αργού έχει αυξήσει τη δραστηριότητα γεώτρησης, με τον αριθμό των γεωτρήσεων στις ΗΠΑ να αυξάνεται περισσότερο από 56% σε ετήσια βάση, στις 673 στο τέλος του α τριμήνου. Όπως δημοσιεύει το capital.gr, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 145 εκατ. δολάρια στο α τρίμηνο, από τα 91 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. 

Ο γαλλικός κολοσσός πετρελαίου και φυσικού αερίου, Totalenergies, ανακοίνωσε ραγδαία άνοδο στα κέρδη α τριμήνου 2022 λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου, ωστόσο, μειώθηκαν κατά 15%, στα 4,9 δισ. δολάρια μετά από απομείωση 4,1 δισ. δολαρίων που εν μέρει σχετίζεται με ρωσικό έργο LNG (Arctic LNG 2), το οποίο έχει σταματήσει λόγω κυρώσεων. Όπως δημοσιεύει το newmoney.gr, τα επίπεδα παραγωγής υδρογονανθράκων α τριμήνου μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, στα 2,843 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα. 

[ linkedBusiness ]

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews REPSOL Revoil RMM Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies Urals WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ ΡΕΒΟΙΛ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!