ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΗΗ 5793, ΚΗΥ 9765, ΚΗΥ 9766, ΚΗΙ 4980, ΚΗΙ 4968, ΚΗΗ 6614 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.ME ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/12/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ.

Θέμα: ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΗΗ 5793, ΚΗΥ 9765, ΚΗΥ 9766, ΚΗΙ 4980, ΚΗΙ 4968, ΚΗΗ 6614 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.ME ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/12/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ημ/νια: 13/10/2021 10:47:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΤΘ7ΛΚ-Π42
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar