Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη προϋπολογισμού 2.595.970,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 3.219.002,80 € με Φ.Π.Α.» και «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για ένα (1) έτος και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 15.534,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 19.262,16 € με Φ.Π.Α.», συνολικού προϋπολογισμού 2.611.504,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 3.238.264,96 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Θέμα: Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη προϋπολογισμού 2.595.970,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 3.219.002,80 € με Φ.Π.Α.» και «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για ένα (1) έτος και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 15.534,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 19.262,16 € με Φ.Π.Α.», συνολικού προϋπολογισμού 2.611.504,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 3.238.264,96 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
Ημ/νια: 13/10/2021 11:58:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΔΟΩ10-37Σ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar