Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια επιβατηγού οχήματος τύπου SUV για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου» και συγκρότηση επιτροπών 1.διενέργειας του Διαγωνισμού και 2.παραλαβής της προμήθειας.

Θέμα: Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια επιβατηγού οχήματος τύπου SUV για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου» και συγκρότηση επιτροπών 1.διενέργειας του Διαγωνισμού και 2.παραλαβής της προμήθειας.
Ημ/νια: 13/10/2021 13:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΑΔΩ65-Γ0Υ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar