«Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφιτών και γραφικής ύλης προς εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη»

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφιτών και γραφικής ύλης προς εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη»
Ημ/νια: 13/10/2021 09:08:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥΨ4653Π8-ΝΟ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar