Η ΑΡ. 218/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ;Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, β) Καθορισμός των όρων διαγωνισμού και σύνταξη διακήρυξης γ) Ορισμός επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Θέμα: Η ΑΡ. 218/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ;Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, β) Καθορισμός των όρων διαγωνισμού και σύνταξη διακήρυξης γ) Ορισμός επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Ημ/νια: 11/10/2021 11:41:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6ΩΩΡ9-ΣΔ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar