Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-603 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα & τα Δ. Σφαγεία του Δήμου,από 11/8/2021 έως 31/8/2021,Συνοπτικός Διαγωνισμός, σχετική Σύμβαση 4493/11-8-2021 (21SYMV009059616)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-603 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα & τα Δ. Σφαγεία του Δήμου,από 11/8/2021 έως 31/8/2021,Συνοπτικός Διαγωνισμός, σχετική Σύμβαση 4493/11-8-2021 (21SYMV009059616)
Ημ/νια: 08/10/2021 12:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΣ1Ω1Σ-ΥΔΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar