Έγκριση πρακτικού Νο 1 (Αποσφράγιση προσφορών & αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022».

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 1 (Αποσφράγιση προσφορών & αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022».
Ημ/νια: 07/10/2021 12:52:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΜΝΩΕ3-ΥΩΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar