Καθορισμός των όρων διεξαγωγής ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.) έτους 2022»

Θέμα: Καθορισμός των όρων διεξαγωγής ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.) έτους 2022»
Ημ/νια: 06/10/2021 10:42:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ3ΓΩΗ0-1ΒΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar