α) Έγκριση του υπ΄αριθμ.πρωτ.18084/24-9-2021 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη” συνολικής δαπάνης 1.424.111,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) διάρκειας τριών (3) ετών, με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 99715, και β) Την ανάδειξη της οριστικής αναδόχου εταιρίας για το Τμήμα 5 (ΟΜΑΔΑ Β – Πετρέλαιο Κίνησης).

Θέμα: α) Έγκριση του υπ΄αριθμ.πρωτ.18084/24-9-2021 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη” συνολικής δαπάνης 1.424.111,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) διάρκειας τριών (3) ετών, με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 99715, και β) Την ανάδειξη της οριστικής αναδόχου εταιρίας για το Τμήμα 5 (ΟΜΑΔΑ Β – Πετρέλαιο Κίνησης).
Ημ/νια: 06/10/2021 11:59:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΨΟΩΡ3-ΥΤΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar