Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (λόγω άγονου διαγωνισμού) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος(άρθρο 86 παρ. 2 του Ν.3463/2006 , άρθρο 58 παρ.2 Ν 3852/2010 & άρθρο 32 της περ. γ’ της παρ. 2 του Ν.4412/2016) .

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (λόγω άγονου διαγωνισμού) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος(άρθρο 86 παρ. 2 του Ν.3463/2006 , άρθρο 58 παρ.2 Ν 3852/2010 & άρθρο 32 της περ. γ’ της παρ. 2 του Ν.4412/2016) .
Ημ/νια: 05/10/2021 10:59:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΛ2ΩΞ3-ΤΨΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar