ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: Ε/Γ«ΕΥΤΥΧΙΑ» (Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕ Α.Ε

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: Ε/Γ«ΕΥΤΥΧΙΑ» (Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕ Α.Ε
Ημ/νια: 04/10/2021 13:12:43
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε
ΑΔΑ: 6Φ3Θ469ΗΞΔ-ΗΧΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar