ΑΟΕ 287/2021 «Kαθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικής περιγραφής/προδιαγραφών, για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2021 – 2022», προϋπολογισμού 264.740.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».

Θέμα: ΑΟΕ 287/2021 «Kαθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικής περιγραφής/προδιαγραφών, για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2021 – 2022», προϋπολογισμού 264.740.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».
Ημ/νια: 01/10/2021 11:20:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΜΛΩΗΙ-Σ4Α
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar