«Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αγορά καυσίμων θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α., εντός του εγκεκριμένου ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) με ΦΠΑ, Α.Λ.Ε.: 2410302001, προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2022»

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αγορά καυσίμων θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α., εντός του εγκεκριμένου ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) με ΦΠΑ, Α.Λ.Ε.: 2410302001, προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2022»
Ημ/νια: 30/09/2021 12:33:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΞΘΥ46ΜΤΛΒ-ΣΦΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar