Έγκριση του Πρακτικού 73/2021 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αναφορικά με την παραίτηση οικονομικού φορέα από τα υπ’ αρ. 117, 118 και 119 δρομολόγια της υπ’ αρ. 13/2021 πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 73/2021 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αναφορικά με την παραίτηση οικονομικού φορέα από τα υπ’ αρ. 117, 118 και 119 δρομολόγια της υπ’ αρ. 13/2021 πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.
Ημ/νια: 30/09/2021 20:09:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΕΛ0Χ7Λ7-ΑΜ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar