Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαγωνισμού για την υπηρεσία:« Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ληξουρίου στον άξονα προτεραιότητας 4(Α.Π4) κωδ. πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του Πράσινου Ταμείου» συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 ευρώ

Θέμα: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαγωνισμού για την υπηρεσία:« Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ληξουρίου στον άξονα προτεραιότητας 4(Α.Π4) κωδ. πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του Πράσινου Ταμείου» συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 ευρώ
Ημ/νια: 28/09/2021 13:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΨ046ΜΓ3Ξ-ΔΞΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar