Ακύρωση της 175/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104405 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 19 ΤΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9.000 LT ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ».

Θέμα: Ακύρωση της 175/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104405 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 19 ΤΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9.000 LT ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ».
Ημ/νια: 27/09/2021 09:20:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΥΤΩ6Υ-ΞΚ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar