Βεβαίωση διάθεσης πίστωσης ποσού 150.505,00 €, με την έναρξη του οικ. έτους 2022 και του ποσού 150.505,00 €, με την έναρξη του οικ. έτους 2023 σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.:072 και ΚΑΕ: 1511.01 και 1512.01 για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 1)πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών

Θέμα: Βεβαίωση διάθεσης πίστωσης ποσού 150.505,00 €, με την έναρξη του οικ. έτους 2022 και του ποσού 150.505,00 €, με την έναρξη του οικ. έτους 2023 σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.:072 και ΚΑΕ: 1511.01 και 1512.01 για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 1)πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών
Ημ/νια: 23/09/2021 12:44:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: 9Π7Ω7Λ9-Ξ3Λ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar