Έγκριση δαπάνης και διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 1)πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τα έτη 2022 – 2023. (Οικ.έτος 2022:135.321,20 € και Οικ.έτος 2023 : 135.321,20 € Καύσιμα κίνησης και Λιπαντικά και Οικ.έτος 2022: 15.183,80 € και Οικ.έτος 2023 : 15.183,80 € Πετρέλαιο Θέρμανσης

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 1)πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τα έτη 2022 – 2023. (Οικ.έτος 2022:135.321,20 € και Οικ.έτος 2023 : 135.321,20 € Καύσιμα κίνησης και Λιπαντικά και Οικ.έτος 2022: 15.183,80 € και Οικ.έτος 2023 : 15.183,80 € Πετρέλαιο Θέρμανσης
Ημ/νια: 22/09/2021 12:53:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: 68ΥΑ7Λ9-ΞΚ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar