Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 215/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών για το έτος 2022 για τις ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου και Ν.Π. του Δήμου» προϋπολογισμού 805.454,75 €, με αντικατάσταση μελών.

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 215/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών για το έτος 2022 για τις ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου και Ν.Π. του Δήμου» προϋπολογισμού 805.454,75 €, με αντικατάσταση μελών.
Ημ/νια: 21/09/2021 12:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΦΙΩ9Τ-7Γ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar