Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ήτοι αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιακών Οχημάτων του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που επιχειρούν στις περιφέρειες των Α.Τ. και Α.Σ. ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς Α.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ, Α.Σ. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, Α.Τ. ΠΟΡΟΥ, Α.Τ. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ, Α.Τ. ΣΠΕΤΣΩΝ και Α.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ, για το έτος 2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής . Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα προαίρεσης της αρχικής σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος ήτοι για το έτος 2023 .

Θέμα: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ήτοι αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιακών Οχημάτων του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που επιχειρούν στις περιφέρειες των Α.Τ. και Α.Σ. ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς Α.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ, Α.Σ. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, Α.Τ. ΠΟΡΟΥ, Α.Τ. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ, Α.Τ. ΣΠΕΤΣΩΝ και Α.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ, για το έτος 2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής .
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα προαίρεσης της αρχικής σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος ήτοι για το έτος 2023 .
Ημ/νια: 21/09/2021 11:14:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΑΓ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar